­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 61439 חלק 6

 

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים (מוליכים (פסי צבירהBTS הערה 1 לכל אורך תקן זה, הקיצור משמש לציון מערכת סינוף (BUSBAR TRUNKING SYSTEMS) של פסי צבירה, ולכן כאשר קיימת הפניה לתקן הישראלי 'ת"י 61439 חלק 1, יש לקרוא את המונח 'לוח .'BTS'-כ תקן זה קובע הגדרות ומפרט את תנאי הישרות, את דרישות המבנה, את המאפיינים הטכניים ואת דרישות האימות למערכות סינוף שך פסי צבירה במתח נמוך (ראו סעיף :3.101), כמפורט להלן שהמתח הנקוב שלהם אינו גדול מ-1000 וולט BTS * ;בזרם חילופים או 1500 וולט בזרם ישר המיועדים לשימוש בהפקה, בתמסורת, בחלוקה BTS* ובהמרה של אנרגייה חשמלית ובבקרת ציוד הצורך ;אנרגייה חשמלית שנתכנו לשמש שתנאי שירות מיוחדים, למשל BTS* באוניות וברכבים הנעים על גבי מסילות, וכן ביישומים ביתיים (מופעלים על ידי אנשים לא-מיומנים), בתנאי ;שהם מתאימים לדרישות הספציפיות הרלוונטיות באוניות מפורטות בתקן BTS-הערה 2 דרישות נוספות ל .IEC 60092-302 הבין-לאומי שנתכנו לציוד חשמלי של מכונות. דרישות נוספות BTS* המהווים חלק ממכונה מפורטות בסדרת התקנים BTS-ל .IEC 60204 הבין-לאומיים בין שהם נתכנו, יוצרו ואומתו ,BTS תקן זה חל על כל באופן חד-פעמי ובין שהם מתוקננים באופן מלא .ומיוצרים בכמות גדולה הייצור או/וגם ההרכה יכולים להתבצע על ידי יצרן שאינו היצרן המקורי (ראו סעיפים 3.10.1 ו-3.10.2 של .(1 התקן הישראלי ת"י 61439 חלק תקן זה אינו חל על התקנים העומדים בפני עצמם ועל ,רכיבים עצמאיים בלתי תלויים, כגון מתנעי מנועים מנתקי נתיכים, ציוד אלקטרוני וכדומה, שמתאימים לתקני .המוצר הרלוונטיים תקן זה אינו חל על הטיפוסים הספציפיים של לוחות הנידונים בחלקים אחרים של סדרת התקנים הישראליים ת"י 61439, על מערכות פס הזנה על ,IEC 60570-בהתאם ל (SUPPLY TRACK SYSTEMS) מערכות להעברה ולסינוף של כבלים בהתאם לסדרת התקנים ועל מערכות פס כוח IEC 61084 בהתאם לסדרת התקנים (POWER TRACK SYSTEMS) .IEC 61536

פרטי התקן

תאריך פרסום 28/04/2013 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6594
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 20/05/2013
מספר גליונות תיקון 1 ועדה טכנית 5250
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1419 חלק 2 2006 19/07/2013

מספר כותר המסמך
ת"י 931 חלק 1.1 עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות כלליות
ת"י 61439 חלק 1 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות
ת"י 61439 חלק 2 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק
תקנה 54001 1954-חוק החשמל תשיד
תקנה 91023 -תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) התשנא 1991

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 61439 זהה חלקית 2012

סוג מספר מתאריך כותר גיליון התיקון שפה קובץ
תקן 61439-06-0-1 09/07/2019 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים (מוליכים (פסי צבירה עברית

תאור בעברית תאור באנגלית
לוחות מיתוג SWITCHGEAR
מערכות חלוקה ELECTRIC POWER DISTRIBUTION
מערכות סינוף TRUNKING
מתח נמוך LOW VOLTAGE
פסי צבירה BUS-BARS
ציוד בקרה חשמלי ELECTRIC CONTROL EQUIPMENT
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 61439 חלק 6 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 230.00 39.00 269.00 Cart Iconהוסף לסל