­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 60601 חלק 1.6

 

ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: שמישות,תקן זה מפרט עבור היצרן תהליך לניתוח, לפירוט, לתכן לאימות ולתיקוף שמישות הנוגעת לבטיחות הבסיסית ולביצועים החיוניים של ציוד רפואי-חשמלי, המכונה תהליך הנדסת שמישות זה משמש ."ME EQUIPMENT" להלן להערכה ולאפחות של סיכונים הנגרמים מבעיות שמישות הנובעות משימוש נכון ומטעויות בשימוש, כלומר שימוש רגיל. ניתן להשתמש בו לזיהוי של סיכונים הקשורים .לשימוש חריג, אך לא להעריך או לאפחת אותם

פרטי התקן

תאריך פרסום 15/11/2015 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 7173
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 27/12/2015
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5801
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית אלקטרוניקה

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60601 חלק 1.6 2011 15/11/2015

הערות

:הערה לאומית 1.6 החל מיום פרסום תקן ישראלי זה, ת"י 60601 חלק ברשומות, יהיו במשך 3 שנים הן התקן הישראלי 1.6 במהדורתו החדשה והן התקן הישראלי ת"י 60601 חלק .2011 במהדורתו הישנה מנובמבר בתום תקופה זו יהיה בתוקף התקן הישראלי במהדורתו .2018 החדשה בלבד. בתאריך 27 בדצמבר

מספר כותר המסמך
ת"י 14971 התקנים רפואיים - יישום ניהול סיכונים להתקנים רפואיים
ת"י 60601 חלק 1 ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים
ת"י 60601 חלק 1.8 ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: דרישות כלליות, בדיקות והנחיות עבור מערכות אזעקה בציוד רפואי-חשמלי ובמערכות רפואיות-חשמליות

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60601 זהה חלקית 2013

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
הנדסת אנוש, ארגונומיה ERGONOMICS
הערכת סיכונים RISK ASSESSMENT
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT
ציוד לבתי חולים HOSPITAL EQUIPMENT
ציוד רפואי MEDICAL EQUIPMENT
ציוד רפואי חשמלי ELECTRICAL MEDICAL EQUIPMENT
תכן DESIGN

לא קיימים מונחים לתקן זה