­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 2481 חלק 2

 

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות1.1. תקן זה מפרט את דרישות הבטיחות לבנייה ולהתקנה ,של מעליות הידרוליות חדשות, המותקנות דרך קבע המשרתות תחנות קבועות, מצוידות בתא שנתכן להסעת נוסעים או נוסעים ומשאות, התלוי באמצעות מגבהים כבלים או שרשרות ונע בין מסילות קבועות ,(JACKS) .המוטות בזווית שאינה גדולה מ-15 מעלות כלפי האנך 1.2. נוסף על דרישות תקן זה, יש לשקול דרישות נוספות ,במקרים מיוחדים (אטמוספרות העלולות להיות נפיצות תנאי אקלים קיצוניים, תנאים סייסמיים, הובלת חומרים .(מסוכנים וכדומה :1.3. תקן זה אינו חל על ;א. מעליות עם הינעים שאינם מוזכרים בסעיף 1.1 לעיל ב. התקנת מעליות הידרוליות בבניינים קיימים שקיימות ;בהם מגבלות של מידות (ANNEX E חשובות (ראו (MODIFICATIONS) ג. הסגלות ;במעליות שהותקנו לפני פרסומו של תקן זה ;ד. מעליות המוזכרות בסעיף 1.1.2 של חלק 0 של הסדרה ה. מעליות המותקנות בין מסילות קבועות המוטות בזווית ;גדולה מ-15 כלפי האנך ו. דרישות בטיחות בעת הובלת המעלית, התקנתה, תיקונה ;ופירוקה ז. מעליות הידרוליות בעלות מהירות נומינלית גדולה ;מ-1 מטר לשנייה ח. מעליות בעלות מהירות נקובה קטנה מ-0.15 מטר .לשנייה או שווה לה .יחד עם זאת, תקן זה יכול לשמש כבסיס ,תקן זה אינו כולל דרישות הנוגעות לרעש ולרעידות .שכן אלה אינן קשורות לבטיחות השימוש במעליות 1.4. תקן זה אינו מפרט את הדרישות הנוספות הנחוצות .לשימוש במעליות במקרה שרפה 1.5. מעליות העומדות בדרישות חלק זה של סדרת התקנים הישראליים ת"י 2481, חזקה עליהן שהן מתאימות גם לדרישות הכלולות בחלק 0 של הסדרה. יחד עם זאת, מעלית שנתכנה מראש שלא בהתאם לכל דרישות חלק זה של סדרת התקנים, אך בהתאם לקביעתה של מעבדת מאושרת, והיא עומדת בדרישות היסוד שבחלק 0, נחשבת מעלית המתאימה .לדרישות חלק זה של סדרת התקנים

פרטי התקן

תאריך פרסום 14/09/2014 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6938
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 10/12/2014
מספר גליונות תיקון 1 ועדה טכנית 5400
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית מכונאות

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 2481 חלק 2 2010 08/02/2015

מספר כותר המסמך
ת"י 565 חלק 2 כבלים עשויים תילי פלדה:מעליות-דרישות מינימום
ת"י 60950 חלק 1 ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות
ת"י 60950 חלק 21 ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות:הזנת הספק מרחוק
ת"י 60950 חלק 22 ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות : ציוד להתקנת מחוץ לבניינים
תקנה 54001 1954-חוק החשמל תשיד

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
EN CEN 81 זהה חלקית 1998
EN CEN 81 זהה חלקית 2009

סוג מספר מתאריך כותר גיליון התיקון שפה קובץ
תקן 02481-02-0-1 29/07/2019 מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות עברית

תאור בעברית תאור באנגלית
דרישות בטיחות SAFETY MEASURES
התקנה INSTALLATION
מעליות LIFTS/ELEVATORS
מעליות הידרוליות HYDRAULIC LIFTS
מעליות משא GOODS LIFTS
מעליות נוסעים PASSENGER LIFTS
מעליות שירות SERVICE LIFTS

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 2481 חלק 2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 415.40 70.60 486.00 Cart Iconהוסף לסל