­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 466 חלק 1

 

חוקת הבטון: עקרונות כללייםפרטי התקן

תאריך פרסום - מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות -
מספר גליונות תיקון 6 ועדה טכנית 5101
שפה בה כתוב גוף התקן - ועדה מרכזית בניין

מספר כותר המסמך
ת"י 3 אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים
ת"י 26 חלק 1 בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 26 חלק 3 -בדיקות בטון:דוגמות בטון לבדיקת חוזק צורה,מידות,הכנה ואשפרה
ת"י 26 חלק 5 שיטות לבדיקות בטון: תכונות בטון קשוי למעט חוזק
ת"י 26 חלק 6 ,בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן
ת"י 26 חלק 7 בדיקת בטון:בדיקות לא הורסות של בטון קשוי
ת"י 109 משקלים של חומרי בנייה ושל חלקי מבנה
ת"י 118 בטון: דרישות, תפקוד וייצור
ת"י 127 חלק 1 מבחני כשירות לרתכים:ריתוך התכה - פלדות
ת"י 252 ניסוי העמסה של תקרות וקורות עשויות בטון מזוין ובטון דרוך
ת"י 412 עומסים במבנים:עומסים אופייניים
ת"י 413 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 414 עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 466 חלק 2 חוקת הבטון: רכיבים
ת"י 466 חלק 3 חוקת הבטון: בטון דרוך
ת"י 466 חלק 4 חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום
ת"י 466 חלק 5 חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות
ת"י 755 סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה
ת"י 904 חלק 1 טפסות לבטון: עקרונות
ת"י 904 חלק 2 טפסות לבטון: תומכות שחילות
ת"י 921 חלק 1 תגובות בשרפה של חומרי בנייה:דרישות כלליות
ת"י 921 חלק 2 תגובות בשרפה של חומרי בנייה:דרישות לבנייני מגורים
ת"י 921 חלק 3 תגובות בשרפה של חומרי בנייה : דרישות לבנייני משרדים
ת"י 921 חלק 6 תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי עינוג ולבנייני התקהלות ציבורית
ת"י 921 חלק 7 תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי מלון
ת"י 921 חלק 8 תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי חולים
ת"י 921 חלק 9 תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות למוסדות סגורים
ת"י 931 חלק 1.1 עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות כלליות
ת"י 1045 חלק 1 בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים
ת"י 1045 חלק 2 בידוד תרמי של בניינים: מוסדות חינוך
ת"י 1045 חלק 3 בידוד תרמי של בניינים: בנייני משרדים
ת"י 1045 חלק 4 בידוד תרמי של בניינים: בתי מלון
ת"י 1139 חלק 1 פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי
ת"י 1139 חלק 3 פיגומים:פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים
ת"י 1142 מעקים ומסעדים
ת"י 1209 אפר פחם מרחף לבטון - הגדרות, דריות וקריטריוני התאמה
ת"י 1226 חלק 1 סרטוטים למבנים מבטון ומבטון מזוין
ת"י 1227 חלק 1 עומסים בגשרים: גשרי דרך
ת"י 1378 ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחת הקשה
ת"י 1735 חלק 1 פלדה לדריכת בטון: דרישות כלליות
ת"י 1735 חלק 2 פלדה לדריכת בטון: תילים משוכים בקר
ת"י 1735 חלק 4 פלדה לדריכת בטון: גדילים
ת"י 1735 חלק 5 פלדה לדריכת בטון: מוטות פלדה מעורגלים בחם מעובדים או לא מעובדים
ת"י 1923 עבודות בטון ייצוק באתר
ת"י 4466 חלק 2 פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים
ת"י 4466 חלק 3 פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים
ת"י 4466 חלק 4 פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות
ת"י 4466 חלק 5 פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים
תקנה 47001 (צו הבטיחות בעבודה(מדלים ומעליות)(דין וחשבון 1947
תקנה 70010 -תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גיליון התיקון שפה קובץ
תקן 00466-01-0-1 30/12/2005 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית
תקן 00466-01-0-2 29/01/2009 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית
תקן 00466-01-0-3 31/05/2012 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית
תקן 00466-01-0-4 30/11/2016 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית
תקן 00466-01-0-5 28/09/2017 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית
תקן 00466-01-0-6 04/09/2018 חוקת הבטון: עקרונות כלליים עברית

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה