­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 907 חלק 1

 

:מכשירי גז ביתיים לאפייה,לבישול ולצלייה בטיחות - כלליתקן זה קובע את מאפייני המבנה והביצועים,וכן את הדרישות ושיטות הבדיקה עבור הבטיחות והסימון של מכשירים ביתיים המיועדים לבישול,לאפייה ולצלייה לכל ייעוד בנפרד,לכולם יחד, או לצירוף כשלהו של] שניים מהם],נפרדים (א) או מובנים,הצורכים את הדלקים הגזיים המפורטים בסעיף 4.1 בהתאם לקטגוריות המפורטות בסעיף 4.2,אשר נקראים בגוף התקן בשם ."מכשירים" תקן זה דן במינים המפורטים להלן של מכשירים ביתיים המיועדים לבישול,לאפייה ולצלייה,כפי שהם מוגדרים בסעיף 3,ואשר משתייכים לקבוצות המיון :(1 המוגדרות בסעיף 4.3 (ראו טבלה ;(נפרדים העומדים בפני עצמם(ב[HOTPLATES] כיריים - ;כיריים מובנים העומדים בפני עצמם - ;העומדים בפני עצמם[GRILLS] כיריים ומצלים - ;[TABLE COOKERS] כיריים שולחניים - ;נפרדים [OVENS] תנורי בישול,אפייה וצלייה - ;מובנים [OVENS] תנורי בישול,אפייה וצלייה - ;מצלים נפרדים או מובנים - ;[GRIDDLES] מחבתות שטוחות - ;נפרדים [COOKERS] (תנורי בישול (מבשלים - .תנורי בישול מובנים - למעט מקרים חריגים שיפורטו להלן,תקן זה חל על מכשירים אלה ועל הרכיבים המרכיבים אותם,בין אם רכיביבם אלה עומדים בפני עצמם ובין אם הם משולבים במכשיר יחיד,ואף אם רכיבי החימום האחרים של המכשיר צורכים אנרגייה חשמלית (כגון תנורי .(בישול משולבים המופעלים בחשמל ובגז גם יחד תקן זה כולל דרישות העוסקות בבטיחות החשמל של ציוד המשולב במכשיר הקשור לשימוש בגז.תקן זה אינו כולל דרישות העוסקות בבטיחות החשמל של .רכיבים המחוממים בחשמל או של הציוד הנלווה אליהם :תקן זה אינו חל על ;מכשירים לשימוש מחוץ לבית - ;מכשירים המחוברים למובל פינוי של תוצרי הבערה - (ג)[PYROLYTIC] מכשירים בעלי תנור גז פירוליטי - ;לבישול,לאפייה ולצלייה מכשירים בעלי מבערים מכוסים שאינם מתאימים - ;5.2.8.2.2 לדרישות המבניות המפורטות בסעיף מכשירים שמשולבים בהם התקני בקרת להבה ואשר - מצוידים בהתקן הצתה אוטומטי שהתכן שלו מגביל את ;משך ניסיון ההצתה מכשירים המצוידים במבער המוצת ומכובה באופן - ;מחזורי,עם בקרה של התקן הצתה וכיבוי אוטומטי מכשירים המצוידים בתנור בישול,אפייה וצלייה - :או/וגם במצלה אם מאוורר המיועד 1) להספקת אוויר לבערה או לפינוי תוצרי הבערה;או ;[2) לסחרור תוצרי הבערה בתוך התאים [תאי הבערה מכשירים המסופקים בלחצים גדולים מאלה המוגדרים - .7.1.2 בסעיף מכשירים שלהם מבער אחד לפחות הניתן להפעלה - מרחוק (טיפוס 1 או טיפוס 2),אלא אם מבער(ים) זה מבוקר תרמוסטטית בתנור מבוקר זמן המתוכנן להפעלה .נדחית ללא נוכחות המשתמש תקן זה אינו דן בדרישות למכלי גז המיועדים .למילוי בגפ"מ,בווסתים שלהם ובחיבורם THIS EUROPEAN STANDART ONLY COVERS TYPE ":המילים] .[אינן חלות TESTING"

פרטי התקן

תאריך פרסום 19/06/2011 מעמד רשמי חלקית
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6265
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 11/07/2011
מספר גליונות תיקון 1 ועדה טכנית 5403
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית מכונאות

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 907 2003 09/09/2011
ת"י 907 2005 09/09/2011
ת"י 907 2010 09/09/2011

הערות

התקן הישראלי ת"י 907 ממרס 2003 כולל גיליונות התיקון יישאר בתוקף במשך שלוש שנים מיום פרסום תקן זה. בתקופה זו מותר שהתאמת המוצר תיבדק לפי אחד .משני התקנים 2 מהדורות התקנים מתקיימים בו זמנית עד 41 ביולי .2014 בוטלה הרשמיות לחלק מהסעיפים לפי קת 8260 מתאריך 18.8.2019 בוטלה הרשמיות בחלק מהסעיפים לפי קת 8291 מתאריך 24.11.2019

מספר כותר המסמך
ת"י 900 חלק 1 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות
ת"י 900 חלק 2.6 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים
ת"י 1134 חלק 1 גז פחממני מעובה (גפ"מ): גפ"מ למטרות כלליות,למעט גפ"מ לתחבורה- דרישות כימיות ופיזיקליות
תקנה 99028 חוק משק הגז הטבעי

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
EN CEN 30 זהה חלקית 2008

סוג מספר מתאריך כותר גיליון התיקון שפה קובץ
תקן 00907-01-0-1 08/08/2019 :מכשירי גז ביתיים לאפייה,לבישול ולצלייה בטיחות - כללי עברית

תאור בעברית תאור באנגלית
אבזרי בטיחות SAFETY DEVICES
התקני גז GAS-POWERED DEVICES
מבשלים COOKERS
מכשירי בישול COOKING APPLIANCES
מכשירי צלייה GRILLS

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 907 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 415.40 70.60 486.00 Cart Iconהוסף לסל