­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 61439 חלק 2

 

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספקראו) "PSC הערה 1 לכל אורך תקן זה, הקיצור "לוח .3.1.101) משמש לציון לוח הספק תקן זה קובע את הדרישות הספציפיות ללוחות הספק :כמפורט להלן ,(PSC לוח) לוחות שהמתח הנקוב שלהם אינו גדול מ-1000 וולט - ;בזרם חילופים או מ-1500 וולט בזרם ישר ;לוחות נייחים או ניידים עם מעטה או בלעדיו - לוחות המיועדים לשימוש בהפקה, בתמסורת, בחלוקה - ובהמרה של אנרגייה חשמלית ובבקרת ציוד הצורך אנרגייה ;חשמלית לוחות שנתכנו לשימוש בתנאי שירות מיוחדים, למשל - באוניות וברכבים הנעים על גבי מסילות, בתנאי שהם ;מתאימים לדרישות הספציפיות הרלוונטיות האחרות הערה 2 דרישות נוספות ללוחות באוניות מפורטות בתקן .IEC 60092-302 הבין-לאומי לוחות שנתכנו לציוד חשמלי של מכונות. דרישות נוספות- ללוחות המהווים חלק ממכונה מפורטות בסדרת התקנים .IEC 60204 הבין-לאומיים תקן זה חל על כל הלוחות, בין שהם נתכנו, יוצרו ואומתו באופן חד-פעמי ובין שהם מתוקננים באופן מלא .ומיוצרים בכמות גדולה הייצור או/וגם ההרכבה יכולים להתבצע גם על ידי מי .(3.10.1 שאינו היצרן המקורה (ראו תקן זה אינו חל על התקנים העומדים בפני עצמם ועל ,רכיבים עצמאיים בלתי תלויים, כגון מתנעי מנועים מנתקי נתיכים, ציוד אלקטרוני וכדומה, שמתאימים לתקני המוצר הרלוונטיים. תקן זה אינו חל על הטיפוסים הספציפיים של לוחות הנידונים בחלקים אחרים של סדרת התקנים הישראליים ת"י 61439. תקן זה חל על לוחות .שאינם נידונים בחלקים האחרים של הסדרה

פרטי התקן

תאריך פרסום 28/04/2013 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6594
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 20/05/2013
מספר גליונות תיקון 1 ועדה טכנית 5250
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1419 חלק 1 2006 19/07/2013

הערות

:הערה עד 1 בנובמבר 2014 ניתן לבדוק לוחות מיתוג ובקרה ,2 למתח נמוך לפי ת"י 1419 חלק 1, ות"י 1419 חלק ת"י 1419 חלק 3 ות"י 1419 חלק 5 בהתאם לנוסחם ערב .ההתחלה

מספר כותר המסמך
ת"י 60947 חלק 3 ,ציוד מיצוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים, מנתקים מפסקים-מנתקים ויחידות משולבות-נתיך
ת"י 61439 חלק 1 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות
תקנה 54001 1954-חוק החשמל תשיד
תקנה 91023 -תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) התשנא 1991

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 61439 זהה חלקית 2011

סוג מספר מתאריך כותר גיליון התיקון שפה קובץ
תקן 61439-02-0-1 09/07/2019 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק עברית

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
הנדסת חשמל ELECTRICAL ENGINEERING
לוחות מיתוג SWITCHGEAR
מתח נמוך LOW VOLTAGE

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 61439 חלק 2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 176.00 29.90 205.90 Cart Iconהוסף לסל