­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 1503

 

תפקוד מחיצות המותקנות בבנייניםתקן זה דן בדרישות תפקוד החלות על קירות לא נושאים ראו הגדרה 1.3.1), המשמשים מכללי מחיצות פנימיות) ראו הגדרה 1.3.2)או המהווים שכבה פנימית של קיר) .(רב-שכבתי (ראו הגדרה 1.3.3);(להלן מחיצות .התקן חל על מחיצות המותקנות בפועל בבניין :התקן דן במחיצות אלה מחיצות קבועות- מחיצות בעלותעמידות אש מוגדרת, או ללא עמידות- ;אש מוגדרת מחיצות בעלות בידוד אקוסטי או/וגם בידוד תרמי- מוגדר, או ללא בידוד אקוסטי או/וגם בידוד תרמי מוגדר מחיצות לכל גובה הקומה,ומחיצות שאינן לכל גובה- הקומה(להלן:מחיצות בגובה חלקי,ראו הגדרה 1.3.5),למעט 1142 מחיצות המשמשות כמעקים,כמתואר בתקן הישראלי ת"י מחיצות שייעודן הוא כמתואר בסעיף 1.4.1 והמיועדות- ;1.4.2 לשימוש בתנאים המפורטים בסעיף מחיצות שהדרישות לגימור פניהן (הנובעות מהיבטים כגון:היגיינה,איכות האוויר,חשמל סטטי)הן דרישות ,למחיצות בשימושים רגילים,כגון:בבתי מגורים,במשרדים ;בבתי ספר מחיצות המיועדות להתקנה באזורים שקיימות בהם- דרישות מיוחדות לגבי גימור פניהן, כגון:אזורים ,מסוימים בבתי חולים,תעשיית תרופות ותעשיית אוכל חדרי מחשבים,חדרים "נקיים",אולם הדרישות המיוחדות ;הנובעות מייעודן של מחיצות אלה אינן הכללות בתקן ;מחיצות הכוללות דלתות,לרבות דלתות מזוגגות- מחיצות הכוללות שמשות זכוכית ששטחן אינו גדול- .מ-2 מ"ר :התקן אינו דן במחיצות אלה מחיצות ניידות מחיצות מתקפלות ומחיצות מתפרקות,כגון- מחיצות ציריות סובבות בכיוון אופקי או אנכי בהפעלה ;ידנית, או באמצעות ציוד חשמלי או ציוד הידרולי ;מחיצות שהן חלק מתקרת תותב או מרצפה צפה- מחיצות העשויות לוחות זכוכית,למעט מחיצות- הכוללות דלתות מזוגגות או שמשות ששטחן אינו גדול ;מ-2 מ"ר מחיצות בגובה חלקי המשמשות כמעקים,כמתואר בתקן- ;1142 הישראלי ת"י .אב-טיפוס של מחיצה, הנבדק במפעל או במעבדה-

פרטי התקן

תאריך פרסום 31/12/2009 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6052
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 21/01/2010
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5119
שפה בה כתוב גוף התקן עברית ועדה מרכזית בניין

מספר כותר המסמך
ת"י 109 משקלים של חומרי בנייה ושל חלקי מבנה
ת"י 139 נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל
ת"י 413 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 414 עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 785 חלק 26 צבעים ולכות: שיטות בדיקה סטנדרטיות לעמידות בקרצוף של צבעי קיר
ת"י 785 חלק 27 X צבעים ולכות:בדיקת הידבקות בשיטת חיתוך
ת"י 921 חלק 1 תגובות בשרפה של חומרי בנייה:דרישות כלליות
ת"י 1034 חלק 4 אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - מדידות באתר של בידוד קול נישא באוויר בין חדרים
ת"י 1045 בידוד תרמי של בניינים:כללי
ת"י 1045 חלק 1 בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים
ת"י 1142 מעקים ומסעדים
ת"י 1523 חלק 1 קירות בני : קירות לא-נושאים
ת"י 2262 בתי קבע מתועשים למגורים: בית יחיד או בית טורי
תקנה 65007 חלק 1 1966-חוק התכנון והבניה (תיקון) תשכז

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
חוזק חומרים STRENGTH OF MATERIAL
מחיצות PARTITIONS
מערכות בנייה CONSTRUCTION SYSTEMS
תנאי הפעלה,פעולה,ביצועים PERFORMANCE

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 1503 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה העברית 202.60 34.40 237.00 Cart Iconהוסף לסל