­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 473

 

כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: דרישות כלליותתקן זה חל על כבלים, על פתילים ועל מוליכים מבודדים למיניהם, המורכבים ממוליכים עשויים נחושת חשופה או נחושת מצופת בדיל או עשויים אלומיניום, ששטח חתכם :הנומינלי נמצא באחד התחומים שלהלן ;500-0.5 ממ"ר, למוצרים עשויים נחושת .400-2.5 ממ"ר, למוצרים עשויים אלומיניום המוצרים שתקן זה חל עליהם, עטופים מעטים מגומי או מעטים מפוליוויניל-כלורי, לפי הנדרש בתקן המיוחד החל .על כל טיפוס וטיפוס המוצרים שתקן זה חל עליהם, מיועדים להעברת אנרגיה חשמלית במתקני חשמל או לחיבורם של מכשירים חשמליים .לרשת כשהמתח הנומינלי שלהם אינו עולה על 1000 וולט בתקן זה מפורטות דרישות כלליות ושיטות בדיקה החלות על המוצרים למיניהם. בתקנים המיוחדים שבסדרה זו, החל מת"י 473.1, מפורטות דרישות מיוחדות, החלות על המוצרים בהתאם לטיפוס ולייעוד. אם הדרישות, המוזכרות בסעיף כלשהו של תקן זה, סותרות את הדרישות הנקובות בתקן המיוחד החל על המוצר, יהיה תוקף לדרישות התקן ,המיוחד. מוצר מטיפוס מסוים, או מוצר לייעוד מסוים שתקן זה חל עליו, אך טרם פורסם לגביו תקן מיוחד .בסדת תקנים זו, ייבדק בכל הבדיקות המתוארות בתקן זה במקרה כזה לא יהיה אפשר לקבוע, שהמוצר שנבדק כנ"ל מתאים לכל דרישות התקן, אך אפשר יהיה לקבוע שאין הוא .מתאים לתקן

פרטי התקן

תאריך פרסום 18/09/2019 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות קת 8277
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 26/09/2019
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5225
שפה בה כתוב גוף התקן - ועדה מרכזית חשמל

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה