­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 473

 

כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: דרישות כלליותתקן זה חל על כבלים, על פתילים ועל מוליכים מבודדים למיניהם, המורכבים ממוליכים עשויים נחושת חשופה או נחושת מצופת בדיל או עשויים אלומיניום, ששטח חתכם :הנומינלי נמצא באחד התחומים שלהלן ;500-0.5 ממ"ר, למוצרים עשויים נחושת .400-2.5 ממ"ר, למוצרים עשויים אלומיניום המוצרים שתקן זה חל עליהם, עטופים מעטים מגומי או מעטים מפוליוויניל-כלורי, לפי הנדרש בתקן המיוחד החל .על כל טיפוס וטיפוס המוצרים שתקן זה חל עליהם, מיועדים להעברת אנרגיה חשמלית במתקני חשמל או לחיבורם של מכשירים חשמליים .לרשת כשהמתח הנומינלי שלהם אינו עולה על 1000 וולט בתקן זה מפורטות דרישות כלליות ושיטות בדיקה החלות על המוצרים למיניהם. בתקנים המיוחדים שבסדרה זו, החל מת"י 473.1, מפורטות דרישות מיוחדות, החלות על המוצרים בהתאם לטיפוס ולייעוד. אם הדרישות, המוזכרות בסעיף כלשהו של תקן זה, סותרות את הדרישות הנקובות בתקן המיוחד החל על המוצר, יהיה תוקף לדרישות התקן ,המיוחד. מוצר מטיפוס מסוים, או מוצר לייעוד מסוים שתקן זה חל עליו, אך טרם פורסם לגביו תקן מיוחד .בסדת תקנים זו, ייבדק בכל הבדיקות המתוארות בתקן זה במקרה כזה לא יהיה אפשר לקבוע, שהמוצר שנבדק כנ"ל מתאים לכל דרישות התקן, אך אפשר יהיה לקבוע שאין הוא .מתאים לתקן

פרטי התקן

תאריך פרסום 01/11/1988 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 3631
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 12/03/1989
מספר גליונות תיקון 4 ועדה טכנית 5225
שפה בה כתוב גוף התקן עברית ועדה מרכזית חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 473 1973 11/05/1989
ת"י 473 1975 11/05/1989
ת"י 473 1977 11/05/1989
ת"י 473 1979 11/05/1989
ת"י 473 1980 11/05/1989

הערות

.2 האזכור הישראלי ת"י 618 הושמט בג"ת

מספר כותר המסמך
תקנה 54001 1954-חוק החשמל תשיד

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גיליון התיקון שפה קובץ
תקן 00473-00-0-1 01/10/1990 כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: דרישות כלליות עברית משולב
תקן 00473-00-0-2 22/05/2000 כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: דרישות כלליות עברית משולב
תקן 00473-00-0-3 04/01/2005 כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: דרישות כלליות עברית
תקן 00473-00-0-4 15/11/2007 כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: דרישות כלליות עברית

תאור בעברית תאור באנגלית
חומרי חשמל מבדדים ELECTRICAL INSULATING MATERIALS
כבלים חשמליים ELECTRIC CABLES
מוליכים חשמליים ELECTRIC CONDUCTORS
מוליכים מבודדים INSULATED CONDUCTORS
מתח נמוך LOW VOLTAGE
סימון MARKING
פתילים FLEXIBLE CORDS
תכונות חשמליות ELECTRICAL PROPERTIES
תכונות מכניות MECHANICAL PROPERTIES
תכונות פיסיקליות PHYSICAL PROPERTIES

גיד
כבל
מוליך
מוליך מבודד
מעטה בידוד
מעטה חיצוני
מעטה פנימי
מתח נומינלי
פתיל
צבע היכר
שטח חתך נומינלי
תיל
 
ת"י 473 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
(תקן ישראלי (רוויזיה חלקית 148.80 25.20 174.00 Cart Iconהוסף לסל