­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 900 חלק 2.35

 

לתקן זה קיימות שתי גרסאות תקפות במקביל. לבירור ולרכישה נא לפנות לטל' 03-6465191. בטיחות מכשיר חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים.תקן זה דן בבטיחות של מחממי מים מידיים חשמליים לשימוש ביתי ולשימושים דומים המיועדים לחימום מים עד לטמפרטורה הנמוכה מטמפרטורת הרתיחה, ושהמתח הנקוב ,שלהם אינו גדול מ-250 וולט עבור מכשירים חד-מופעיים .ואינו גדול מ-480 וולט עבור מכשירים אחרים הערה 101 התקן חל על מחממי מים מידיים המשלבים .בתוכם גופי חימום חשופים תקן זה חל על מכשירים שאינם מיועדים לשימוש ביתי ,רגיל, אך למרות זאת עשויים להיות מקור סכנה לציבור כגון מכשירים המיועדים לשימוש בחנויות, בתעשייה קלה .ובחוות חקלאיות ככל שהדבר מעשי, תקן זה דן בגורמי הסיכון השכיחים הקיימים במכשירים, שנחשפים אליהם כל האנשים שבתוך .הבית ובסביבתו יחד עם זאת, באופן כללי, תקן זה אינו מביא בחשבון :את המפורט להלן אנשים (לרבות ילדים) אשר - יכולות פיזיות, חישתיות או שכליות; או * חוסר ניסיון וידע * מונעים אותם מלעשות שימוש בטוח במכשיר ללא השגחה ;או הנחיה .ילדים המשחקים במכשיר - :הערה 102 יש לשים לב לעובדות אלה עבור מכשירים המיועדים לשימוש בכלי רכב או על גבי - סיפונם של כלי שיט או בכלי טיס, ייתכן שיהיה צורך ;בדרישות נוספות במדינות רבות, דרישות נוספות נקבעות על ידי רשויות - הבריאות הלאומיות, הרשויות הלאומיות האחראיות על ;הגנת העובד ורשויות דומות במדינות רבות, קיימות תקנות עבור התקנת ציוד - .המחובר לרשת אספקת המים :הערה 103 תקן זה אינו חל על מכשירים אלה ;(2.15 מכשירים לחימום נוזלים (ת"י 900 חלק - מחממי מי אגירה (התקן הישראלי ת"י 69 חלק 1 והתקן - ;(IEC 60335-2-21 הבין-לאומי ;מכשירים המיועדים למטרות תעשייתיות בלבד - מכשירים המיועדים לשימוש במקומות ששוררים בהם - ,תנאים מיוחדים כגון אטמוספרה משתכת או נפיצה (אבק ;(אדים או גזים מנפקים ואוטומטי מכירות מסחריים (ת"י 900 חלק - .(2.75

פרטי התקן

תאריך פרסום 08/08/2019 מעמד רשמי חלקית
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות קת 8260
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 18/08/2019
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5255
שפה בה כתוב גוף התקן - ועדה מרכזית חשמל

הערות

18.8.19 בוטלה הרשמיות בסעיפים לפי קת 8260 מתאריך תאריך כניסה לתוקף ב 16/11/19 ועד יום 1.12.19 ת"י 900 חלק 2.35 ממרס 2013 ימשיך לחול במקביל 18.8.2019 לפי קת 8260 מתאריך

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה