­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

תקנה 83035 חלק 1

 

(תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה ) (תיקון 1990-התשנאפרטי התקן

תאריך פרסום 01/10/1990 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות קת 5302
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 01/10/1990
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית -
שפה בה כתוב גוף התקן עברית ועדה מרכזית -

מספר כותר המסמך
תקנה 70010 -תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970
תקנה 81016 1981-פקודת הרוקחים (נוסח חדש ) תשמא

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
תיעול, ניקוז DRAINAGE

לא קיימים מונחים לתקן זה