­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 1498 חלק 1

 

מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקהתקן זה מפרט דרישות בטיחות כלליות למתקנים למגרשי משחקים. דרישות אלה נקבעו לאחר שהובאו בחשבון מקדמי סיכון המבוססים על נתונים זמינים. דרישות בטיחות ספציפיות נוספות לפריטים ספציפיים של מתקנים במגרשי משחקים, מפורטות בחלקים הנוספים של תקן זה. תקן זה חל על מתקני מגרשי משחקים המיועדים לשימושם של ילדים יחידים ושל קבוצות ילדים. תקן זה אינו חל על "גני הרפתקאות". תקן זה חל גם על מתקנים ויחידות המותקנים ,כמתקני מגרשים לילדים על אף שלא יוצרו לשם כך למעט פריטים שהוגדרו כצעצועים בתקן הישראלי ת"י 562. עם זאת, תקן זה חל על פריטים אלה אם גובה הטיפוס עליהם גדול מ-60 ס"מ והם מיועדים לקיבוע לקרקע. תקן זה חל על מתקנים שאינם מונעים באמצעות מקור אנרגיה חיצוני אלא באמצעות גוף האדם המשתמש בהם. תקן זה מפרט את הדרישות שיגנו על ילדים מפני גורמי סיכון העלולים להפתיעם כאשר הם משתמשים במתקנים ע"פ ייעודם, או כאשר הם משתמשים בהם באופן אחר שניתן לחזותו מראש. אין מטרתו של תקן זה להתייחס לערך המשחק. אין תקן זה חל על מתקני ספורט או מתקני .כושר, אלא אם הם מותקנים במגרש המשחקים

פרטי התקן

תאריך פרסום 29/03/2006 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 5518
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 10/04/2006
מספר גליונות תיקון 1 ועדה טכנית 5490
שפה בה כתוב גוף התקן עברית ועדה מרכזית מכונאות

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1498 חלק 1 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 2 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 3 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 4 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 5 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 6 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 7 2003 10/04/2006

הערות

,1-8 הדרישות הקבועות בתקן הישראלי ת"1498 חלקים 3 בנוגע להתקנת מתקני משחקים, לא יחולו, למשך חודשים מיום פרסומו של צו זה, על מתקני משחקים אשר יוצרו ויובאו לפני 2 בינואר 2006, בשלושת החודשים האמורים, התקנת מתקנים שיובאו ויוצרו כאמור תבדק בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 3- מתקני 6476 משחקים לילדים: התקנת המתקנים מיוני 1994. (ק"ת (23.02.06 גיליון תיקון מס' 1 מפברואר 2010 יכנס לתוקף בתאריך 6070 9 במרס 2010. דחיית הכניסה לתוקף פורסמה בי"פ .2010 בתאריך 14 במרס

מספר כותר המסמך
ת"י 127 חלק 1 מבחני כשירות לרתכים:ריתוך התכה - פלדות
ת"י 1498 חלק 2 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות
ת"י 1498 חלק 3 מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות
ת"י 1498 חלק 7 מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול
ת"י 2142 חלק 1 :בטיחות בשטחים פתוחים- פתרונות להפרשי גבהים פתרונות באזורים מבונים

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
ASME AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERING 9 מאוזכר
BS BRITISH STANDARDS INST. 7188 מאוזכר
EN CEN 1021-1 מאוזכר
EN CEN 1021-2 מאוזכר
EN CEN 1176-1 זהה חלקית 1998
EN CEN 1176-1+AM 1 זהה חלקית 2002
EN CEN 1176-1+AM 2 זהה חלקית 2003
EN CEN 1177 מאוזכר 1997
EN CEN 335-2 מאוזכר
EN CEN 350-2 מאוזכר
EN CEN 351-1 מאוזכר 1995
EN CEN 45001 מאוזכר
EN CEN 59 מאוזכר
EN CEN 636-3 מאוזכר
EN CEN 701 מאוזכר
EN CEN 919 מאוזכר
ENV european prestandard 1991-2-2 מאוזכר
ENV european prestandard 1991-2-3 מאוזכר
ENV european prestandard 1991-2-4 מאוזכר
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 1834 מאוזכר
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 5470 מאוזכר
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 8793 מאוזכר

סוג מספר מתאריך כותר גיליון התיקון שפה קובץ
תקן 01498-01-0-1 03/02/2010 מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה עברית

תאור בעברית תאור באנגלית
הגדרות DEFINITIONS
הוראות שימוש INSTRUCTIONS FOR USE
מיתקנים למגרש משחקים PLAYGROUND EQUIPMENT
סימון MARKING
תחזוקה MAINTENANCE

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 1498 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה העברית 275.30 46.70 322.00 Cart Iconהוסף לסל