­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 60065

 

- מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה דרישות בטיחות1.1.1.תקן בטיחות זה חל על מכשור אלקטרוני שנתכן להיות מוזן מרשת החשמל,מציוד הספקת כוח,מסוללות ,או ממקור זינה מרחוק,והמיועד לקליטה,ליצירה להקלטה או לשכפול של אותות שמע וחוזי ואותות נלווים.תקן זה חל גם על מכשור שנתכן לשימוש אך ורק .במשולב עם המכשור הנזכר לעיל תקן זה בעיקר במכשור המיועד לשימוש ביתי ולשימוש כללי דומה,אך שאפשר להשתמש בו גם במקומות כינוס ציבוריים כגון בתי ספר,תיאטרונים,בתי תפילה ומקומות עבודה.מכשור מקצועי המיועד לשימוש כמתואר לעיל נכלל גם הוא בתקן,אלא אם הוא נכלל ספציפית .בתחום החלות של תקנים אחרים ;תקן זה דן אך ורק בהיבטים של המכשור הנזכר לעיל התקן אינו דן בנושאים אחרים,כמו סגנון עיצוב .או ביצועים תקן זה חל על המכשור הנזכר לעיל אם מכשור זה נתכן ,לחיבור לרשת הבזק (טלקומוניקציה)או לרשת דומה .לדוגמה באמצעות מודם משולב :דוגמות אחדות למכשור שתקן זה חל עליו,הן ;מכשור קליטה ומגברים לקול או/וגם לתמונה - ;מתמרי עומס ומתמרי מקור עצמאיים - מכשור זינה המיועד לספק זינה למכשור אחר - ;שתקן זה חל עליו כלי נגינה אלקטרוניים ואבזרים אלקטרוניים - כגון מחוללי מקצבים,מחוללי צלילים,מכוונים לכלי נגינה ואבזרים דומים המיועדים (TUNERS) לשימוש עם כלי נגינה אלקטרוניים או שאינם אלקטרוניים ;מכשור שמע או/וגם חוזי למטרות לימודיות - ;(VIDEO PROJECTORS) מטולי חוזי - .הערה 1 ההערה אינה חלה ;מצלמות חוזי וצגי חוזי - ;"משחקי וידאו (חוזי)ומשחקי "פליפר - מקולים ונגני תקליטורים אוטומטיים המופעלים - ;(JUKE BOXES) בתשלום (GAMING AND SCORING MACHINES) מכונות משחק - ;אלקטרוניות הערה 2 משחקי חוזי ו"פליפר"ומכונות משחק ושעשוע אלקטרוניות אחרות לשימושים מסחריים נידונות .(בתקן הישראלי ת"י 900 חלק 2.82 [6](א ;ציוד טלטקסט - ;מקולים ונגני תקליטורים - ;רשמקולים וצורבי תקליטורים ;ממירים ומגברים של אותות אנטנה - ;אנטנות (POSITIONERS) התקנים למיקום - מכשירי קשר לתחום תדרי הרדיו האזרחיים - ;(CITIZEN'S BAND) ;טלפונים למיניהם - ;(IMAGERY) מכשור להצגת תמונות - מכשור אלקטרוני ליצירת אפקטים של תאורה,לרבות - ;ציוד לייזר ;מכשור לשימוש במערכות אזעקה - מכשור תקשורת פנים המשתמש ברשת הספקת החשמל - ;במתח נמוך כמתווך לתמסורת מקלטים בארונות סעף לטלוויזיה בכבלים - ;(CABLE HEAD-END RECIVERS) ;מכשור מולטימדיה - הערה 3 ניתן ליישם גם את דרישות התקן הישראלי ת"י 60950 חלק 1 כדי לעמוד בדרישות הבטיחות .([16] IEC GUIDE 122 עבור מכשור מולטימדיה (ראו גם ,מגברים,מקולים או נגני תקליטורים,נגני קלטות - ;מכשירי הקלטה ומערכות כריזה-לשימוש מקצועי כללי ;מערכות שמע/חוזי מקצועיות - אלקטרוניים למטרות צילום(FLASH) מבזקים - .(ANNEX L ראו) .ציוד שמע וחוזי המיועד לשימוש ברכב 1.1.2. תקן זה חל על מכשור בעל מתח זינה נקוב :שאינו גדול מערכים אלה 250 וולט זרם חילופים חד-מופעי או זינה - ;בזרם ישר 433 וולט זרם חילופים עבור מכשור המיועד - .לחיבור למקור זינה שאינו חד-מופעי 1.1.3. תקן זה חל על מכשור המיועד לשימוש של עד 2000 מ' מעל פני הים,בעיקר באתרים יבשים .ובאזורים בעלי אקלים ממוזג או טרופי עבור מכשור בעל הגנה מפני התזת מים חלות .ANNEX A-דרישות נוספות המובאות ב עבור מכשור המיועד לחיבור לרשתות בזק טלקומניקציה)חלות דרישות נוספות המובאות) .ANNEX B -ב עבור מכשור המיועד לשימוש בכלי רכב,בכלי שיט או במטוסים,או בגבהים הגדולים ב-2000 מ' מעל .פני הים,יכולות לחול דרישות נוספות .IEC 60664-1 בתקן הבין-לאומי A.2 הערה ראו טבלה דרישות נוספות על אלה הנקובות בתקן זה עשויות להיות נחוצות עבור מכשיר המיועד לשימוש בתנאים .מיוחדים 1.1.4. עבור מכשור שנתכן להיות מוזן מרשת הספקת החשמל,תקן זה חל על מכשור המיועד לחיבור לרשת שאינם(TRANIENT) הספקת חשמל עם מתחי-יתר חולפים לפי II גדולים ממתי-היתק הנקוב עבור קטגוריה .IEC 60664-1 התקן הבין-לאומי עבור מכשור החשוף למתחי-יתר חולפים הגדולים מאלה עשויה להידרש הגנה,II הנקובים עבור קטגוריה .נוספת על רשת הספקת החשמל הזמינה את המכשור

פרטי התקן

תאריך פרסום 07/02/2012 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6402
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 17/04/2012
מספר גליונות תיקון 1 ועדה טכנית 5811
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית אלקטרוניקה

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60065 2009 01/10/2013
ת"י 60065 2011 01/10/2013

הערות

ניתן לבדוק מכשור שמע וחוזי ומכשיר אלקטרוני דומה .2013 לפי ת"י 60065 ערב התחילה, עד 1 באוקטובר

מספר כותר המסמך
ת"י 32 חלק 1.1 תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים - ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר דרישות כלליות
ת"י 32 חלק 2.5 :תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים דרישות ייחודיות למתאמים
ת"י 206 סימון מוצרי חשמל
ת"י 876 תבריג מטרי איס"ו לשימוש כללי:המידות היסודיות לתבריגים וסדרת גדלים מועדפים לברגים
ת"י 900 חלק 1 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות
ת"י 961 חלק 1.1 ,תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים לכלי עבודה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים - פליטה
ת"י 1067 חלק 1 חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים, עתירי חוזק מכני
ת"י 1067 חלק 2 חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים ומתאימים להלחמה
ת"י 1067 חלק 3 חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים 'לטמפרטורה עד 180-מעלות צ
ת"י 60127 חלק 6 נתיכים זעירים: בתי נתיך עבור מוליכים ניתכים זעירים
ת"י 60227 חלק 1 לתקן זה קיימות שתי מהדורות תקפות במקביל. לבירור ולרכישה נא לפנות לט' 03-6465191. כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות
ת"י 60245 חלק 1 כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט:דרישות כלליות
ת"י 60320 חלק 1 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
ת"י 60320 חלק 2.1 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור למכונות תפירה
ת"י 60320 חלק 2.2 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות לחיבור ביני בין מכשירים
ת"י 60320 חלק 2.3 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור בעלות הגנה מפני חדירת מים .IPXO-הגבוהה מ
ת"י 60730 חלק 1 אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות כלליות
ת"י 60730 חלק 2.7 אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן
ת"י 60825 חלק 1 בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות
ת"י 60825 חלק 3 בטיחות מוצרי לייזר:הנחיות לתצוגות ולמופעים משולבי לייזר
ת"י 60950 חלק 1 ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות
ת"י 60998 חלק 2.2 התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים:דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות
ת"י 60999 חלק 1 התקני חיבור- מוליכי חשמל עשויים נחושת- דרישות :בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות דרישות כלליות ודרישות מיוחדות ליחידות הידוק המיועדות למוליכים ששטח החתך שלהם מ-0.2 ממ"ר עד (35 ממ"ר (ועד בכלל
ת"י 61058 חלק 1 מפסקים למכשירים:דרישות כלליות
ת"י 61558 חלק 1 :בטיחות של שנאי הספק,ספקי כוח,מגובים ומוצרים דומים דרישות כלליות ובדיקות
ת"י 61558 חלק 2.7 :בטיחות של שנאי הספק,ספקי כוח,מגובים ומוצרים דומים דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים
תקנה 54001 1954-חוק החשמל תשיד
תקנה 83008 1983-צו הגנת הצרכן (סימון טובין)תשמג
תקנה 83031 תקנות הבטיחות בעבודה(גיהות תעסוקתית ובריאות 1983-העובדים בויניל-כלוריד)תשמד

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60065 זהה חלקית 2011

סוג מספר מתאריך כותר גיליון התיקון שפה קובץ
תקן 60065-00-0-1 26/02/2015 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה דרישות בטיחות עברית

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
הנדסת חשמל ELECTRICAL ENGINEERING
מקלטי רדיו RADIO RECEIVERS
ציוד טלוויזיה TELEVISION EQUIPMENT
ציוד שמע AUDIO EQUIPMENT
רכיבים אלקטרוניים ELECTRONIC EQUIPMENT & COMPONENTS

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 60065 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 415.40 70.60 486.00 Cart Iconהוסף לסל