­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 60950 חלק 1

 

ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליותתקן זה חל על ציוד טכנולוגיית המידע המוזן מרשת החשמל הכללית או מסוללות, לרבות ציוד חשמלי לשימוש משרדי וציוד נלווה. הציוד שתקן זה חל עליו הוא בעל .מתח נקוב שאינו גדול מ-600 וולט :תקן זה חל גם על ציוד טכנולוגיית המידע המפורט להלן ציוד שנתכן לשימוש כציוד קצה לבזק וכציוד תשתית לרשתות בזק, ללא (TELECOMMUNICATION) ;קשר למקור הזינה ,ציוד שנתכן ומיועד לחיבור ישיר למערכת סעף בכבלים או לשימוש כציוד תשתית במערכת כזו, ללא קשר למקור ;הזינה ציוד שנתכן לעשות שימוש ברשת החשמל הכללית הפועלת 6 כתווך תמסורת לתקשורת (ראו סעיף (AC) בזרם חילופים .(4 הערה 4, וסעיף 7.1, הערה :תקן זה חל גם על רכיבים ותת-מכללים המיועדים לשילוב בציוד זה. רכיבים ותת-מכללים כאלה אינם חייבים להתאים לכל דרישה של התקן, ובלבד שהציוד בשלמותו, שמשולבים בו רכיבים ;ותת-מכללים כאלה, יעמוד בדרישות יחידות של ספקי כוח חיצוניים המיועדים לספק כוח ;לציוד אחר שחל עליו תקן זה .אבזרים המיועדים לשימוש עם ציוד שחל עליו תקן זה תקן זה קובע דרישות המיועדות להקטין את הסיכונים להתלקחות אש, להלם חשמלי או לפגיעה גופנית במפעיל ובאנשים לא מקצועיים העלולים לבוא במגע עם הציוד וכן .כאשר הדבר מצוין באופן מיוחד, באיש השירות תקן זה מיועד להקטין סיכונים כאלה בנוגע לציוד מותקן בין שהציוד מורכב ממערכת של יחדות המחוברות ביניהן ובין שהציוד מורכב ממערכת של יחידות עצמאיות, ובלבד שהציוד מותקן, מופעל ומתוחזק באופן שנקבע על ידי .היצרן ציוד המתאים לדרישות הרלוונטיות של תקן זה נחשב מתאים לשימוש עם ציוד לבקרת תהליכים, ציוד בדיקה אוטומטי ומערכות דומות שעבורן נדרשים אמצעים לעיבוד מידע. יחד עם זאת, תקן זה אינו כולל דרישות עבור .הביצועים או האופיינים הפונקציונליים של הציוד

פרטי התקן

תאריך פרסום 01/11/2015 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 7153
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 25/11/2015
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5811
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית אלקטרוניקה

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60950 חלק 1 2012 23/02/2016

הערות

.2015 המהדורה מנובמבר 2015 תכנס לתוקף ב-23 בפברואר המהדורה מינואר 2012 תתקיים במקביל למהדורה מנובמבר .2016 2015 עד 3 ביולי הארכת תוקף ל 20/12/2020 קת 8234 18/06/2019 במקביל 8120 לת"י 62368 חלק 1 מנובמבר 2018 קת

מספר כותר המסמך
ת"י 32 חלק 1.1 תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים - ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר דרישות כלליות
ת"י 876 תבריג מטרי איס"ו לשימוש כללי:המידות היסודיות לתבריגים וסדרת גדלים מועדפים לברגים
ת"י 961 חלק 48.1 :תאימות אלקטרומגנטית לציוד רדיו ולשירותי רדיו (EMC) תאימות אלקטרומגנטית דרישות טכניות כלליות -
ת"י 1067 חלק 1 חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים, עתירי חוזק מכני
ת"י 1067 חלק 2 חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים ומתאימים להלחמה
ת"י 1067 חלק 3 חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים 'לטמפרטורה עד 180-מעלות צ
ת"י 1109 חלק 2 :תקעים, בתי-תקע, ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה דרישות חליפות למידות הפינים והשפופרות של האבזרים
ת"י 3864 חלק 1 סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות .תכן לסימני בטיחות במקומות עבודה ובשטחים ציבוריים
ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה דרישות בטיחות
ת"י 60227 חלק 1 לתקן זה קיימות שתי מהדורות תקפות במקביל. לבירור ולרכישה נא לפנות לט' 03-6465191. כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות
ת"י 60227 חלק 2 כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט:שיטות בדיקה
ת"י 60245 חלק 1 כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט:דרישות כלליות
ת"י 60320 חלק 1 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
ת"י 60320 חלק 2.1 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור למכונות תפירה
ת"י 60320 חלק 2.2 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות לחיבור ביני בין מכשירים
ת"י 60320 חלק 2.3 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור בעלות הגנה מפני חדירת מים .IPXO-הגבוהה מ
ת"י 60730 חלק 1 אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות כלליות
ת"י 60825 חלק 1 בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות
ת"י 60825 חלק 2 בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות מערכות תקשורת (OFCS) מבוססות סיבים אופטיים
ת"י 60825 חלק 12 בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות בערכות תקשורת אופטית בחלל הפתוח המשמשות לשידור מידע
ת"י 60947 חלק 1 ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: כללים כלליים
ת"י 60998 חלק 1 התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים:דרישות כלליות
ת"י 60999 חלק 1 התקני חיבור- מוליכי חשמל עשויים נחושת- דרישות :בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות דרישות כלליות ודרישות מיוחדות ליחידות הידוק המיועדות למוליכים ששטח החתך שלהם מ-0.2 ממ"ר עד (35 ממ"ר (ועד בכלל
ת"י 60999 חלק 2 התקני חיבור-מוליכי חשמל עשויים נחושת - דרישות :בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות דרישות מיוחדות ליחידות הידוק המיועדות למוליכים ששטח החתך שלהם גדול מ-35 ממ"ר ועד 300 ממ"ר (ועד בכלל)
ת"י 61000 חלק 3.12 תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול מ-16 אמפר ועד 75 אמפר למופע
ת"י 61058 חלק 1 מפסקים למכשירים:דרישות כלליות
ת"י 62471 בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה
תקנה 4 תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית וסימון אנרגטי 2000-במזגנים), התשס"א
תקנה 54001 1954-חוק החשמל תשיד
תקנה 81019 1981-תקנות החשמל (הארקות יסוד) תשמא
תקנה 83008 1983-צו הגנת הצרכן (סימון טובין)תשמג

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
EN CEN 301 מאוזכר
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60950 זהה חלקית 2013

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
בטיחות ציוד EQUIPMENT SAFETY
דרישות בטיחות SAFETY MEASURES
חומרת מחשב COMPUTER HARDWARE
ציוד לעיבוד נתונים DATA PROCESSING EQUIPMENT
ציוד משרדי OFFICE EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 60950 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 415.40 70.60 486.00 Cart Iconהוסף לסל