­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 60529

 

(IP דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קודתקן זה חל על המיון של דרגות ההגנה שמספקות מעטפות .לציוד חשמלי בעל מתח נקוב שאינו גדול מ-72.5 קו"ט :מטרתו של תקן זה להביא את המפורט להלן א. הגדרות עבור דרגות ההגנה שמספקות מעטפות לציוד :חשמלי בנוגע למפורט להלן 1. הגנה על בני אדם מפני גישה לחלקים מסוכנים ;הנמצאים בתוך המעטפת 2. הגנה על הציוד שבתוך המעטפה מפני חדירה של עצמים ;זרים מוצקים 3. הגנה על הציוד שבתוך המעטפת מפני תוצאים שליליים .עקב חדירת מים .ב. מיון וכינוי עבור דרגות הגנה אלה ג. דרישות עבור כל אחת מדרגות ההגנה בהתאם למינן .ולכינוין ד. בדיקות שיש לבצע כדי לאמת שהמעטפת עומדת בדרישות .תקן זה בתחום האחריות של כל אחת מהוועדות הטכניות יהיה לקבוע את ההיקף ואת האופן שבו ישתמשו במיון דרגות ההגנה בתקנים שהן דנות בהם, ולהגדיר את המונח מעטפת", כפי שזה חל על הציוד הנידון בתקנים" האמורים. יחד עם זאת, מומלץ כי עבור מיון נתון כלשהו, הבדיקות לא יהיו שונות מאלה המפורטות .בתקן זה ככל שהדבר נדרש, ניתן לכלול דרישות משלימות בתקן המוצר הרלוונטי. מדריך המונה את הפרטים שיש לפרט .ANNEX B-בתקני מוצר רלוונטיים מובא ב עבור ציוד מטיפוס מיוחד, ועדה טכנית רשאית לפרט ,דרישות שונות, ובלבד שתובטח אותה רמה של בטיחות .לכל הפחות תקן זה דן רק במעטפות אשר מבחינת כל ההיבטים האחרים מתאימות לשימוש המיועד להן כמפורט בתקן המוצר הרלוונטי, ומבחינת החומרים וטיב העבודה מבטיחות .שדרגות ההגנה המוצהרות נשמרות בתנאי השימוש הרגילים תקן זה חל גם על מעטפות ריקות, ובלבד שדרישות הבדיקה הכלליות מתקיימות ושדרגת ההגנה הנבחרת מתאימה לטיפוס .הציוד שעבורו מיועדת ההגנה אמצעים להגנה, הן על המעטפת והן על הציוד שבתוך :המעטפת, מפני השפעות או מפני תנאים חיצוניים, כגון ;פגיעות מכניות - ;שיתוך - ;(ממיסים משתכים (כגון נוזלי חיתוך - ;עובש - ;חרקים טפיליים - ;קרינת השמש - ;התקרחות - ;(לחות (כגון זו הנוצרת על ידי עיבוי - .אטמוספרות נפיצות - וכן ההגנה מפני מגע עם חלקים נעים מסוכנים הנמצאים מחוץ למעטפת (למשל מאווררים), הם נושאים עבור תקן .המוצר הרלוונטי שעבורו מיועדת ההגנה מחסומים החיצוניים למעטפת ואשר אינם מחוברים אליה ומכשולים המסופקים אך ורק כדי להבטיח את בטיחותם של העובדים, אינם נחשבים חלק מהמעטפת ואינם נידונים .בתקן זה

פרטי התקן

תאריך פרסום 30/01/2015 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6996
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 25/02/2015
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5202
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 981 2007 30/01/2015

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60529 זהה 2013

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אבזרי בטיחות SAFETY DEVICES
אבק DUST
בדיקות אטימות מים WATER TIGHTNESS TESTS
בדיקות חדירה PENETRATION TESTS
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
מעטפות ENCLOSURES
מעקי הגנה PROTECTIVE BARRIERS
סכנות HAZARDS
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 60529 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 275.30 46.70 322.00 Cart Iconהוסף לסל