­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 60730 חלק 1

 

אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות כלליות.ANNEX J-עבורם מובאות ב 1.1. ככלל, תקן זה חל על אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים המיועדים לשמש בתוך ציוד לשימוש ביתי .ולשימושים דומים, או על גבי ציוד כזה או יחד אתו ,(OIL) ציוד זה ניתן להפעלה באמצעות חשמל, גז, נפט דלק מוצק, אנרגייה תרמית סולרית וכדומה, או בשילוב .של אמצעים אלה (EQUIPMENT) "הערה 1 בתקן זה, משמעות המונח "ציוד .(APPLIANCE AND EQUIPMENT) "היא "מכשיר וציוד דוגמה 1 אמצעי בקרה עבור מכשירים שהתקן הישראלי .ת"י 900 על חלקיו חל עליהם תקן זה ישים למערכות בקרה עבור בקרת מבנים שחל עליהן התקן ,(BUILDING AUTOMATION) .ISO 16484 הבין לאומי תקן זה חל גם על אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים עבור ציוד שיכול להיות בשימוש הציבור, כמו ציוד המיועד לשימוש בחנויות, במשרדים, בבתי חולים, בחוות חקלאיות .ובשימושים מסחריים ותעשייתיים דוגמה 2 אמצעי בקרה עבור הסעדה מסחרית עבור ציוד למערכות חימום ,(COMMERCIAL CATERING) .ולמערכות מיזוג אוויר תקן זה ישים גם לאמצעי בקרה נפרדים המשמשים חלק ממערכת בקרה, וכן לאמצעי בקרה המשולבים באופן מכני באמצעי בקרה מרובי פונקציות שיש להם תפוקות לא .חשמליות דוגמה 3 שסתומי מים המותקנים באופן עצמאי, המבוקרים (SMART GRID SYSTEMS) על ידי מערכות רשת חכמה ומבוקרים עבור מערכות בקרת מבנים שחל עליהן התקן (BUILDING AUTOMATION SYSTEMS) .ISO 16484-2 הבין-לאומי תקן זה ישים גם לממסרים, כאשר הם משמשים כאמצעי בקרה עבור המכשירים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 900 על חלקיו. דרישות נוספות לבטיחות ולערכי הפעולה של ממסרים, כאשר הם משמשים כאמצעי בקרה עבור המכשירים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 900 על חלקיו, מובאות .ANNEX U-ב הערה 2 דרישות אלה מאוזכרות בחלות התקן הבין-לאומי .IEC 61810-1 הערה 3 תקן זה מיועד לשמש לבדיקת כל ממסר העומד בפני עצמו והמיועד לשמש כאמצעי בקרה של מכשיר לפי התקן הישראלי ת"י 900 חלק 1. תקן זה אינו מיועד לשימוש עבור ממסרים אחרים העומדים בפני עצמם, וכן אין תקן זה מיועד לבוא במקום סדרת התקנים .IEC 61810 הבין-לאומיים תקן זה אינו חל על אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים המיועדים לשימוש בתהליכים תעשייתים בלבד, אלא אם אמצעים כאלה מוזכרים במפורש בחלק 2 הרלוונטי של .סדרת תקנים זו או בתקן לציוד 1.1.1. תקן זה חל על הבטיחות העצמותית על ערכי הפעולות, על זמני הפעולות (INHERENT SAFETY) ועל רצף סדרת הפעולות, כאשר הם קשורים לבטיחות של הציוד. כמו כן דן התקן בבדיקות של התקני בקרה חשמליים אוטומטיים המשמשים בתוך הציוד או יחד עם .הציוד ,תקן זה חל על אמצעי בקרה העושים שימוש בתרמיסטורים .ANNEX J ראו גם תקן זה ישים גם על פונקציות בטיחות של מערכות ושל .אמצעי בקרה הקשורים לבטיחות ברמת מורכבות נמוכה ,1.1.2. תקן זה חל על אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים המופעלים באופן מכני או חשמלי, המגיבים או משמשים לשליטה ולבקרה על מאפיינים כגון טמפרטורה, לחץ, משך זמן, לחות, אור, תוצאים אלקטרוסטטיים ,זרימה או מפלס של נוזל ,(ELECTROSTATIC EFFECTS) .זרם, מתח, האצה או שילוב של מאפיינים אלה 1.1.3. תקן זה חל על ממסרי התנעה, שהם טיפוס ספציפי של אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים, המיועדים למתג את סלילי ההתנעה של המנוע. אמצעי בקרה (TO SWITCH) כאלה יכולים להיות מובנים בתוך המנוע או נפרדים .ממנו 1.1.4. תקן זה חל על אמצעי בקרה ידניים, כאשר הם משולבים באופן חשמלי או/וגם מכני עם אמצעי בקרה .אוטומטיים הערה דרישות עבור מתגים ידניים שאינם חלק מאמצעי .1 בקרה אוטומטי מובאות בתקן הישראלי ת"י 61058 חלק 1.1.5. תקן זה חל על אמצעי בקרה המונעים בזרם 690-חילופים או בזרם ישר בעלי מתח נקוב שאינו גדול מ .וולט זרם חילופים או מ-600 וולט זרם ישר 1.1.6. תקן זה אינו מביא בחשבון את ערך התגובה ,של פעולה אוטומטית של אמצעי בקרה (RESPONSE VALUE) אם ערך תגובה כזה תלוי בשיטת ההתקנה של אמצעי הבקרה בציוד. כאשר ערך התגובה משמעותי, בכל הנוגע להגנה על המשתמש בציוד או על סובביו, יחול הערך המוגדר בתקן .הציוד הביתי המתאים או הערך שנקבע על ידי היצרן 1.1.7. תקן זה חל גם על אמצעי בקרה המשלבים התקנים .ANNEX H-אלקטרוניים, שהדרישות עבורם מובאות ב תקן זה חל גם על אמצעי בקרה המשתמשים בתרמיסטורים שהדרישות ,PTC או בתרמיסטורים מטיפוס NTC מטיפוס

פרטי התקן

תאריך פרסום 31/12/2013 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6739
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 20/01/2014
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5250
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60730 חלק 1 2010 31/12/2013
מפרט 198 1996 31/12/2013

הערות

:הערה לאומית 1 החל מיום פרסום תקן ישראלי זה ת"י 60730 חלק ב"רשומות", ועד 31 בדצמבר 2014, יהיו בתוקף גם התקן הישראלי ת"י 60730 חלק 1 במהדורתו החדשה 60730 והתקנים הישראליים ת"י 60730 חלק 2.7, ת"י חלק 2.9 (התקן בהכנה), ת"י 60730 חלק 2.15, ת"י 33 חלק 2.3, וגם מפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ .1996 198 מאוגוסט 60730 בתום תקופה זו יהיו בתוקף התקן הישראלי ת"י 60730 חלק 1 במהדורתו החדשה והתקנים הישראליים ת"י 2.15 חלק 2.7, ת"י 60730 חלק 2.9, ת"י 60730 חלק .ות"י 33 חלק 2.3 בלבד

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60730 זהה חלקית 2013

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות חשמליות ELECTRICAL TESTING
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
הגנה מפני הלם חשמלי PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCKS
מכשירי חשמל לשימוש ביתי ELECTRIC HOUSEHOLD APPLIANCES
מערכות בקרה אוטומטיות AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
מערכות מיזוג אוויר AIR-CONDITIONING SYSTEMS
ציוד בקרה CONTROL EQUIPMENT
ציוד חימום HEATING EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 60730 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 415.40 70.60 486.00 Cart Iconהוסף לסל