­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 60079 חלק 13

 

אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות חדר המוגן "V" ובאמצעות חדר מאוורר באופן מלאכותי "P" בלחץתקן זה מפרט את דרישות התכן, המבנה, ההערכה, הבדיקה :והסימון של חדרים המוגנים בלחץ במקרים שלהלן חדר הממוקם באזורים מסוכנים שיש בהם אטמוספרת גז * נפיצה או אטמוספרת אבק נפיצה, שאין בו מקור פנימי ;של חומר דליק חדר הממוקם באזורים מסוכנים שיש בהם אטמוספרת גז * נפיצה או אטמוספרת אבק נפיצה, שיש בו מקור פנימי ;של חומר דליק חדר הממוקם באזורים שאינם מסוכנים, שיש בו מקור * .פנימי של חומר דליק ,הערה אם נעשה שימוש באוורור ולא נעשה שימוש בלחץ תקן זה אינו חל. מקרה כזה נידון בדרישות התקן .10.1 הישראלי ת"י 60079 חלק חדר יכול להיות חדר בודד, כמה חדרים, בניין שלם או חדר שהוא חלק מבניין והכולל מובלי כניסה ומובלי יציאה. תקן זה כולל גם דרישות לציוד נלווה, להתקני בטיחות ופיקוח ההכרחיים כדי להבטיח את היווצרות .הלחץ ואת התקיימותו תקן זה דן בחדרים או במבנים הנבנים או מורכבים באתר הבנייה - ביבשה או בים - שמטרתם לסייע לכניסתם של עובדים ושנועדו בעיקר להתקנה על ידי משתמש קצה ולבדיקה באתר. החדר יכול להיות ממוקם באטמוספרת גז נפיצה או באטמוספרת אבק נפיצה, שבעבורן נדרשות רמות .DC או GC ,DB ,GB (ELP) הגנת ציוד תקן זה אינו מפרט את השיטות שייתכן שיידרשו להבטחת איכות אוויר טובה לעובדים מבחינת רעילות וטמפרטורת .החדר הערה 1 חלות תקן זה אינה כוללת רעילות, יחד עם זאת יש להקדיש את תשומת הלב הראויה להיבט להיבט זה כדי להבטיח את בטיחותם של העובדים. בנושא זה, יש להקפיד .על תקנות ועל דרישות לאומיות הערה 2 התקן הישראלי ת"י 60079 חלק 2 (אטמוספרות ("P" נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות מעטפות בלחץ יתר .דן בתנאים השונים בעת שימוש בטכניקת הלחץ עד שייכללו ANNEX B-הערה 3 צורכי התחזוקה נכללים ב .17 בתקן הישראלי ת"י 60079 חלק הערה 4 למטרת תקן זה, המונחים "גבול דליק תחתון הם זהים, וכך גם "(LML) ו"גבול נפיץ תחתון "(LFL) ו"גבול נפיץ עליון "(UFL) המונחים "גבול דליק עליון הם זהים. כדי להקל את ההפניה, שני הקיצורים "(UEL) ישמשו מכאן והלאה לציון שתי קבוצות מונחים UFL-ו LFL אלה. ייתכן שלרשויות מוסמכות מסוימות יהיו דרישות סותרות שלפיהן יש להשתמש באחת מקבוצות המונחים האלה .ולא באחרת את הדרישות הכלליות (MODIFIES) תקן זה מזלים ומסגיל של התקן הישראלי ת"י 60079 חלק 0, למעט המצוין בטבלה 1. כאשר דרישה של תקן סותרת דרישה של התקן הישראלי .ת"י 60079 חלק 0, הדרישה של תקן זה היא הקובעת

פרטי התקן

תאריך פרסום 31/07/2017 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 7625
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 22/11/2017
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5260
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60079 חלק 13 2013 31/07/2017

מספר כותר המסמך
ת"י 60079 אטמוספרות נפיצות: ציוד - דרישות כלליות

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079 זהה 2017

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
P ציוד חשמלי מוגן מטיפוס TYPE P PROTECTED ELECTRICAL EQUIPMENT
אבזרי בטיחות SAFETY DEVICES
אבק DUST
אוויר AIR
אטמוספירות דליקות FLAMMABLE ATMOSPHERES
אטמוספירות נפיצות EXPLOSIVE ATMOSPHERES
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
גזים GASES
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 60079 חלק 13 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 230.00 39.00 269.00 Cart Iconהוסף לסל