­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 61010 חלק 1

 

דרישות בטיחות לציוד חשמלי המיועד למדידה, לבקרה ולשימוש מעבדתי: דרישות כלליות1.1.1. הציוד שתקן זה חל עליו תקן זה מפרט דרישות בטיחות כלליות עבור טיפוסי ,הציוד החשמלי ואבזרי העזר שלהם המפורטים להלן .בכל מקום שבו הם מיועדים לשימוש א. ציוד חשמלי לבדיקה ולמדידה ציוד שבאמצעים אלקטרומגנטיים בודק, מודד, מציין או ,מתעד מידות פיזיקליות או חשמליות, אחת או יותר ,וכן ציוד שאינו מיועד למדידה, כגון מחולל אותות ספקי כוח לשימוש ,(MEASUREMENT STANDARDS) מידות אב .במעבדות, מתמרים, משדרים הערה 1 בציוד זה נכללים ספקי כוח שולחניים המיועדים לסייע בפעולת (BENCH-TOP POWER SUPPLIES) .בדיקה או מדידה הנעשית באמצעות פריט ציוד אחר ספרי כוח המיועדים לציוד חשמלי נכללים בחלות של התקן .(הישראלי ת"י 61558 (ראו סעיף 1.1.2 ח' להלן כמו כן, תקן זה חל על ציוד בדיקה המשולב בתהליכי .ייצור והמיועד לבדיקת ההתקנים המיוצרים הערה 2 למטרה זו, יותקן בדרך כלל הציוד לבדיקת .ייצור בסמוך למכונות תעשייתיות ובשילוב עימן ב. ציוד תעשייתי חשמלי לבקרת תהליכים ציוד לעריכת בקרה של ערך אחד או יותר במוצא לפי ערכים מוגדרים, כאשר כל ערך נקבע ידנית, באמצעות תכנות במקום או תכנות מרחוק, או על ידי משתנה אחד .או יותר במבוא ג. ציוד מעבדה חשמלי ציוד המודד חומרים, מצביע על קיומם, מנטר או מנתח אותם; או ציוד המשמש להכנת חומרים, והכולל בתוכו .(IVD) ציוד אבחון במבחנה ,ציוד זה עשוי לשמש גם בתחומים אחרים מלבד במעבדות לבדיקה עצמית לשימוש ביתי וציוד IVF לדוגמה ציוד .בחינה המשמש לבדיקת אנשים וחומרים בתעבורה 1.1.2. הציוד שתקן זה אינו חל עליו תקן זה אינו חל על הציוד שחלים עליו התקנים :והמסמכים שלהלן א) התקן הישראלי ת"י 60065 (מכשור שמע וחוזי ומכשור ;(אלקטרוני דומה ב) התקן הישראלי ת"י 60204 (בטיחות מכונות -ציוד ;(חשמלי של מכונות ג) סדרת התקנים הישראליים ת"י 900 (מכשירי חשמל ;(ביתיים ומכשירים דומים וכן חוק IEC 60364 ד) סדרת התקנים הבין-לאומיים החשמל התש"יד - 1954 ותקנותיו (מעגלים וציוד המהווים ;(חלק ממערכת החשמל המותקנת בבניין ה) סדרת התקנים הישראליים ת"י 1419 (לוחות מיתוג ;(ובקרה למתח נמוך ו) סדרת התקנים הישראליים ת"י 60601 (ציוד חשמלי ;(לשימוש רפואי ז) סדרת התקנים הישראליים ת"י 60950 (ציוד טכנולוגיית המידע, למעט במקרים המפורטים בחלק ;(.1.1.3 ,ח) סדרת התקנים הישראליים ת"י 61558 (שנאי הספק ;(ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים מכללי בדיקה ידניים) IEC 61010-031 התקן הבין-לאומי ;([HAND-HELD PROBE ASSEMBLIES] -עבודה במתקן חי) IEC 61243-3 התקן הבין-לאומי (J גלאי מתח- חלק 3: טיפוס דו-קוטבי בעל מתח נמוך ([LIVE WORKING - VOLTAGE DETECTORS - PART 3: ([TWO-POLE LOW-VOLTAGE TYPE 1.1.3. ציוד מחשבים תקן זה חל רק על מחשבים, מעבדים וכדומה, המהווים חלק מהציוד שתקן זה חל עליו או שתוכננו לשימוש עם .ציוד זה בלבד :הערה ציוד מחשבים או ציוד דומה שחלות עליו דרישות התקן הישראלי ת"י 60950 והמתאים לדרישות אלב, נחשב ,מתאים לשימוש עם ציוד שתקן זה חל עליו. יחד עם זאת כמה מן הדרישות של התקן הישראלי ת"י 60950 לעמידות בלחות ובנוזלים הן מחמירות פחות מן הדרישות בתקן .(זה (ראו סעיף 5.4.4, פסקה שנייה

פרטי התקן

תאריך פרסום 31/05/2013 מעמד -
תאריך אישור מחדש 19/11/2013 פרסום ברשומות יפ 6620
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 02/07/2013
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5811
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית אלקטרוניקה

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 61010 חלק 1 2002 31/05/2013

מספר כותר המסמך
ת"י 32 חלק 1.1 תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים - ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר דרישות כלליות
ת"י 900 חלק 2.89 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכישירי קירור מסחריים בעלי יחידת קירור או מדחס משולבים או מפוצלים
ת"י 1109 חלק 2 :תקעים, בתי-תקע, ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה דרישות חליפות למידות הפינים והשפופרות של האבזרים
ת"י 5032 אקוסטיקה- קביעת רמות הספק קול של מקורות רעש באמצעות לחץ קול- שיטת סקירה המשתמשת במשטח מדידה עוטף מעל משטח מחזיר
ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה דרישות בטיחות
ת"י 60227 חלק 1 לתקן זה קיימות שתי מהדורות תקפות במקביל. לבירור ולרכישה נא לפנות לט' 03-6465191. כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות
ת"י 60245 חלק 1 כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט:דרישות כלליות
ת"י 60320 חלק 1 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
ת"י 60320 חלק 2.1 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור למכונות תפירה
ת"י 60320 חלק 2.2 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות לחיבור ביני בין מכשירים
ת"י 60320 חלק 2.3 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור בעלות הגנה מפני חדירת מים .IPXO-הגבוהה מ
ת"י 60825 חלק 1 בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות
ת"י 60947 חלק 1 ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: כללים כלליים
ת"י 60947 חלק 3 ,ציוד מיצוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים, מנתקים מפסקים-מנתקים ויחידות משולבות-נתיך

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 61010 זהה חלקית 2010

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
הלם חשמלי ELECTRIC SHOCKS
מכשירי חשמל ELECTRICAL COMPONENTS
מכשירי מדידה MEASURING INSTRUMENTS
מכשירי מדידת חשמל ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS
ציוד בקרה CONTROL EQUIPMENT
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT
ציוד מעבדה LABORATORY EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 61010 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 415.40 70.60 486.00 Cart Iconהוסף לסל