­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 1918 חלק 3.1

 

נגישות הסיבה הבנויה: פנים הבניין - דרישות בסיסיותתקן זה קובע דרישות מינמליות לתכנון ולביצוע של .חללים ורכיבים בתוך בניינים, כך שתתאפשר בהם נגישות דרישות תקן זה באות נוסף על הדרישות הנקובות בתקנים .4 הישראליים ת"י 1918 חלק 1 ות"י 1918 חלק הדרישות המפורטות בתקן זה מתאימות לתכנון בניינים חדשים, כך שיהיו נגישים ככל הנדרש לפי הוראות כל דין אין תקן זה בא לקבוע אילו בניינים חייבים לעמוד בדרישה מדרישותיו. חובת ההחלה של דרישות התקן נקבעת .לפי הוראות כל דין תקן זה אינו דן בנגישות בתוך יחידות דיור בבנייני ,(1.3.7 מגורים, לרבות בשטחים המוצמדים אליהן (הגדרה ובתוך יחידות אכסון מיוחדות (כמשמעותן בחלק ח של תקנות התכנון והבנייה); בכך דן חלק 5 (בהכנה) של .1918 סדרת התקנים ת"י התקן אינו דן בחללים וברכבי בניין שהם ייחודיים לשימושים מסוימים; הדרישות לגביהם מפורטות בתקן

פרטי התקן

תאריך פרסום 31/08/2006 מעמד -
תאריך אישור מחדש 13/05/2013 פרסום ברשומות יפ 5581
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 25/09/2006
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5117
שפה בה כתוב גוף התקן עברית ועדה מרכזית בניין

מספר כותר המסמך
ת"י 1142 מעקים ומסעדים
ת"י 1172 מכלל של מושב ומכסה לאסלה
ת"י 1918 חלק 1 נגישות הסביבה הבנויה:עקרונות ודרישות כלליות
ת"י 1918 חלק 2 נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין
ת"י 1918 חלק 4 נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת
ת"י 2252 חלק 1 מעלונים חשמליים לאנשם עם מוגבלות תנועה-כללי בטיחות מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור
ת"י 2279 התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה
ת"י 2481 חלק 70 מעליות:דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה-יישומים מיוחדים לנגישות עבור אנשים,לרבות אנשים עם מוגבלות
ת"י 5115 חלק 3 יחידות החתלה:יחידות החתלה לשימוש ציבורי-דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
תקנה 70010 -תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אנשים עם מגבלות HANDICAPPED PEOPLE
בניינים BUILDINGS
נגישות ACCESSIBILITY
נכים DISABLED PEOPLE
תכן DESIGN

כבש מעוקל
מעלון
מעלון אנכי
משטח תפקוד
נגישות
קבועות
רוחב הפתח
שטח מוצמד
 
ת"י 1918 חלק 3.1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה העברית 202.60 34.40 237.00 Cart Iconהוסף לסל