­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 2302 חלק 2

 

,חומרים ותכשירים מסוכנים:הובלה - מיון,אריזה תיווי וסימוןחלק זה של התקן דן בהובלת חומרים מסוכנים .(להלן:חומרים) התקן כולל מיון,דרישות הנוגעות לאריזה,דרישות .סימון ובדיקות אין חלק זה של התקן חל על הובלה ושינוע פנים-מפעליים .עליהם חל חלק 1 של התקן כמו כן אין תקן זה מתייחס להיבטים שאינם היבטי בטיחות,כגון דרגת ניקיון החומר או סטיות בתכולת .החומר ביחס למוצהר :אין תקן זה חל על א. סמי מרפא ורעל רפואי-עליהם חלה פקודת הרוקחים ;1981-נוסח חדש), התשמ"א) ב. תכשירי הדברה חקלאיים-עליהם חלות תקנות הגנת ,(הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים ;1994 התשנ"א ג. תמרוקים-עליהם חל צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ;1973-תמרוקים), התשל"ג) ד. חומרים רדיואקטיביים-עליהם חלים:תקנות הרוקחים יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980, התקן) הישראלי ת"י 1981 ומפרט מכון התקנים הישראלי ;404 מפמ"כ ה. גלילי גז-עליהם חלות סדרת התקנים הישראליים ת"י 70- מכלים למילוי חוזר לגזים םחמימניים מעובים וסדרת התקנים הישראליים ת"י 712 - גלילים ;מיטלטלים לגזים ו. פסולת מסוכנת-עליה חלות תקנות רישוי עסקים .1990-סילוק פסולת חומרים מסוכנים),התשנ"א)

פרטי התקן

תאריך פרסום 09/02/2009 מעמד רשמי חלקית
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 5924
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 03/03/2009
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 6605
שפה בה כתוב גוף התקן עברית ועדה מרכזית בטיחות

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 2302 חלק 2 2004 02/05/2009

הערות

תקן במקביל צריך להתקיים עד 10.8.22 , 3 שנים מיום 12.5.19 8217 כניסה לתוקף של תקן חדש. פורסם ב. ק.ת

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
UN UNITED NATIONS 11 זהה חלקית 2005

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אריזה PACKAGING
הובלה TRANSPORTATION
חומרים מסוכנים DANGEROUS MATERIALS
מיון CLASSIFICATION
סיכונים כימיים CHEMICAL HAZARDS

לא קיימים מונחים לתקן זה