­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 472

 

- כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימון קשיחתקן זה דן בדרישות בטיחות לכלי עבודה לקיבוע ולסימון קשיח, המופעלים באמצעות תחמישים והפועלים בעזרת חלק .(ביניים (בוכנה תקן זה דן בכל גורמי הסיכון, מצבי הסיכון והאירועים המשמעותיים הרלוונטיים לכלי עבודה ולקיבוע ולסימון קשיח המופעלים באמצעות תחמישים, כאשר הם משמשים למטרה שיועדו לה וגם בשימוש לא נכון, הניתן לצפייה מראש באופן סביר (ראו סעיף 4). התקן דן בגורמי הסיכון המשמעותיים במצבי העבודה השונים ובנוהלי .5.3 סעיף ,EN ISO 12100-1:2003-ההתערבות כנזכר ב אך על פי שהשימוש הבטוח בכלי עבודה המופעלים באמצעות תחמישים תלוי במידה רבה בשימוש בתחמישים מתאימים ובמסמרים מתאימים, תקן זה אינו מנסח דרישות עבור התחמישים והמסמרים שישמשו בכלי העבודה האלה (ראו .(7 סעיף תקן זה חל על כלי עבודה שתוכננו לשימוש עם תחמישים בעלי מעטפת מתכת או פלסטיק המכילה חומר נפץ הודף בעל הרכב שונה מזה (PRIMER) מוצק וכמות קטנה של תחל .של חומר הנפץ העיקרי כדי העבודה לקיבוע שהתקן חל עליהם הם אלה המיועדים .לעשות שימוש במסמרים עשויים מתכת הערה: מידע על תחמישים מפורט במסמך של הוועדה [C.I.P.]) הבין-לאומית הקבועה לאישור תחמושת קלה THE PERMANENT INTERNATIONAL COMMISSION .(FOR THE PROOF OF SMALL ARMS תקן זה אינו חל על כלי עבודה לקיבוע ולסימון קשיח המופעלים באמצעות תחמישים ,שיוצרו לפני תאריך .EN 15895 : MAY 2011 פרסומו של התקן האירופי

פרטי התקן

תאריך פרסום 08/05/2013 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6606
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 06/06/2013
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 6602
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית בטיחות

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 472 חלק 1 1979 05/08/2013
ת"י 472 חלק 1 1984 05/08/2013
ת"י 472 חלק 1 2000 05/08/2013
ת"י 472 חלק 2 1980 05/08/2013
ת"י 472 חלק 2 1983 05/08/2013
ת"י 472 חלק 2 2000 05/08/2013
ת"י 472 חלק 3 1980 05/08/2013
ת"י 472 חלק 3 2000 05/08/2013

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
CEN EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 15895 זהה 2011

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות בעבודה OCCUPATIONAL SAFETY
בטיחות ציוד EQUIPMENT SAFETY
כלי עבודה המוחזקים ביד HAND TOOLS
מחסניות CARTRIDGES
מכונות כלים מיטלטלות PORTABLE MACHINE TOOLS
מסמור NAILING
סימון MARKING
קיבוע FIXING
רעש NOISE

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 472 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 230.00 39.00 269.00 Cart Iconהוסף לסל