­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 1045 חלק 1

 

בידוד תרמי של בניינים: בתי מגוריםתקן זה קובע דרישות מינימליות לבידוד תרמי בבנייני מגורים ובבניינים אחרים שייעודם דומה, המשמשים ,לשהות ממושכת הכוללת לינת לילה, כגון, בתי אבות ,בתי הארחה, מלונות דירות, דיור מוגן, מעונות פנימיות, ומוסדות לאסירים, למעט בתי מלון ובתי .חולים התקן קובע את ההתנגדות התרמית האופיינית המינימלית של אלמנטי המעטפת, את ההעברות התרמית הנפחית המקסימלית של דירה, ואת מקדם רווח החום הסולארי המקסימלי של מערכת זיגוג, בבנייה קלה ובבנייה שאינה .קלה :גיליון תיקון 3 מפברואר 2015 שינה את תחום התקן "הפסקה השנייה המתחילה במילים: "התקן קובע התנגדות ,והמסתיימת במילים: "ובנייה שאינה קלה" תןשמט :ובמקומה ייכתב התקן קובע את ההתנגדות התרמית האופיינית המינימלית של אלמנטי המעטפת, את ההפסדים המקסימליים ליחידת שטח רצפה של יחידת תכנון, את האטימות לאוויר של מערכות הזיגוג ושל מעטפת הבניין ואת התכונות הסולריות של .מערכת הזיגוג בבנייה קלה ובבנייה שאינה קלה

פרטי התקן

תאריך פרסום 31/07/2011 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6281
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 16/08/2011
מספר גליונות תיקון 9 ועדה טכנית 5114
שפה בה כתוב גוף התקן עברית ועדה מרכזית בניין

הערות

,תקן זה ייכנס לתוקף 6 חודשים מיום פרסומו ברשומות .2012 בתאריך 16 בפברואר .2013 הערה המופיע בגיליון תיקון מס' 1 מינואר הכתוב בסעיף 6.8.0 יהיה בתוקף עד לפרסום ברשומות של -5075 רוויזיה או גיליון תיקון לתקן הישראלי ת"י מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים ממרס 2012, בנוגע לדרישות סעיף 5.1.3 הדן בעובי- הכולל של מערכת הטיח התרמי על כל שכבותיה. אם לא ,תיערך רוויזיה בתקן שלעיל בשלוש השנים הקרובות יהיה תוקפו של סעיף 6.8.0 שלוש שנים מיום פרסומו של .גיליון תיקון זה ברשומות לתקן זה פורסם ג"ת מס' 10 בדצמבר 2018, שנותן לה .6.8.6 הקלה לגביסעיף 10 'לשם הבנת מהות ההקלה שניתנה, יש לעיין בג"ת מס המצורף לתקן 24.1.19 פורסם בילקוט פרסומים 8087 בתאריך

מספר כותר המסמך
ת"י 1045 בידוד תרמי של בניינים:כללי
ת"י 1045 חלק 5 בידוד תרמי של בניינים: בתי חולים
ת"י 1045 חלק 10 בידוד תרמי של בניינים : סיווג יישובים לפי אזורי אקלים
ת"י 1068 חלק 1 חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה
ת"י 5068 מערכות זיגוג בבניינים-סימון בתווית אנרגייה
ת"י 5280 חלק 1.1 אנרגייה בבניינים: מעטפת הבניין - בנייני מגורים
תקנה 65007 חלק 1 1966-חוק התכנון והבניה (תיקון) תשכז

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גיליון התיקון שפה קובץ
תקן 01045-01-0-1 31/01/2013 בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים עברית
תקן 01045-01-0-2 31/07/2014 בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים עברית
תקן 01045-01-0-3 27/02/2015 בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים עברית
תקן 01045-01-0-4 03/12/2015 בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים עברית
תקן 01045-01-0-5 28/04/2016 בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים עברית
תקן 01045-01-0-6 31/03/2017 בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים עברית
תקן 01045-01-0-7 30/06/2017 בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים עברית
תקן 01045-01-0-8 31/08/2017 בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים עברית
תקן 01045-01-0-9 01/03/2018 בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים עברית

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

.0 הערה: ראה הגדרות בת"י 1045 חלק
בניין מגורים
 
ת"י 1045 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה העברית 59.90 10.10 70.00 Cart Iconהוסף לסל