­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 6236

 

תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס1.1 תקן זה דן בתכנון,בנייה,בהתקנה,בבדיקה,בהכנה בהפעלה ובתחזוקה של תחנות(COMMISSIONING) לשימוש לתדלוק בגז טבעי דחוס לרכבים הפועלים בלחץ מקסימאלי של 260 בר משסתום ההזנה הראשי .של התחנה ועד לאקדח התדלוק(ISOLATION VALVE) 1.2 תקן זה חל על תחנות תדלוק שמסופק להן .6119 גז טבעי כמוגדר בתקן הישראלי ת"י .1.3 תקן זה אינו חל על תחנות לתדלוק בגז טבעי נוזלי (REGASIFICATION) 1.4 תקן זה אינו חל על גיוז מחדש .של גז טבעי נוזלי או גז טבעי דחוס 1.5 תקן זה אינו חל על בהתקנים לתדלוק רכבים .(VEHICLE REFUELLING APPLIANCES) 1.6 תחום חלות התקן כולל תחנות תדלוק מן הטיפוסים :(ANNEX I-האלה (כמתואר ב תחנה ציבורית (בשירות עצמי או בסיוע) עם מונה * תדלוק או בלעדיו תחנה פרטית:עם מונה תדלוק או בלעדיו * א. מילוי אטי של כלי רכב באתר ב. מילוי מהיר של כלי רכב תחנות-בת לתדלוק * התקן כולל גם קריטריונים כלליים הנוגעים :להיבטים שלהלן ;א) התאמת לחצים עקב טמפרטורה במהלך תדלוק ;ב) בטיחות במהלך המילוי ;ג) זרנוק המילוי ;ד) אחסון ;ה) מכשירים חבקרת לחץ ;ו) מרחקים בין רכיבים ;ז) תחנות לתדלוק בסוגי דלק שונים ;ח) צנרת ;ט) התקנה ;י) בחינות ובדיקות סופיות ;יא) מרחקי בטיחות חיצוניים ;יב) הפעלה ותחזוקה 1.7 מתקן לתדלוק בגז טבעי דחוס יכול להיות משולב עם מתקני תדלוק,חדשים או קיימים,של סוגי .דלק אחרים 1.8 תקן זה חל על תחנות פרטיות ומסחריות בעלות .מנפקי תדלוק מהירים או/וגם אטיים ,אם השימוש בתחנות התדלוק מיועד לציבור הרחב יש להביא בחשבון סוגיות בטיחות,ביטחון ומסחר .נוספות 1.9 הנחיות בנוגע להפעלה ולתחזוקה של תחנות .ANNEX J-תדלוק מובאות ב

פרטי התקן

תאריך פרסום 30/11/2012 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6533
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 17/01/2013
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5407
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית + מוסף תרגום לעברית ועדה מרכזית מכונאות

מספר כותר המסמך
ת"י 127 חלק 1 מבחני כשירות לרתכים:ריתוך התכה - פלדות
ת"י 413 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 1173 חלק 1 מערכות הגנה מפני ברקים למבנים ולמתקנים: מערכת הגנה חיצונית
ת"י 4295 מכלי לחץ
ת"י 5512 (מתקנים לתדלוק רכב בגז פחמימני מעובה (גפ"פ
ת"י 5664 חלק 1 מערכת הולכת גז טבעי: כללי
ת"י 5664 חלק 2 מערכת הולכת גז טבעי: דרישות נוספות לצנרת פלדה
ת"י 5664 חלק 3 מערכת לחלוקת גז טבעי
ת"י 5664 חלק 4 מערכת להספקת גז טבעי
ת"י 6119 גז טבעי לכלי רכב
ת"י 60079 אטמוספרות נפיצות: ציוד - דרישות כלליות
ת"י 60079 חלק 10.1 אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים- אטמוספרות נפיצות של גזים

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
ANSI/ISA ANSI/ISA NGV 4.1 מאוזכר
ANSI/ISA ANSI/ISA NGV 4.2 מאוזכר
ANSI/ISA ANSI/ISA NGV 4.4 מאוזכר
ASME AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERING VIII-1 מאוזכר
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS B31.3 מאוזכר
EN CEN 1012-1 מאוזכר
EN CEN 10204 מאוזכר
EN CEN 13445-1 מאוזכר
EN CEN 13445-2 מאוזכר
EN CEN 13480-1 מאוזכר
EN CEN 13480-2 מאוזכר
EN CEN 13480-3 מאוזכר
EN CEN 13480-4 מאוזכר
EN CEN 13480-5 מאוזכר
EN CEN 13480-6 מאוזכר
EN CEN 15001-1 מאוזכר
EN CEN 287-1 מאוזכר
EN CEN 473 מאוזכר
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079-29 מאוזכר
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 14120 מאוזכר
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 14469-1 מאוזכר
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 14469-2 מאוזכר
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 15501-1 מאוזכר
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 15501-2 מאוזכר
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 15609-1 מאוזכר
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 15609-2 מאוזכר
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 4126-1 מאוזכר

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
גז טבעי דחוס COMPRESSED NATURAL GAS
דלקים FUELS
מילוי FILLING
רכבים VEHICLES
תחבורה AUTOMOTIVE
תחנות STATIONS

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 6236 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 275.30 46.70 322.00 Cart Iconהוסף לסל