­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 61439 חלק 5

 

:לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריתתקן זה מפרט דרישות מיוחדות ללוחות לחלוקת חשמל שהם לוחות נייחים ,(PENDAS) ברשתות ציבוריות .המאומתים באמצעות בדיקות אימות כמוגדר בתקן זה לוחות אלה משמשים לחלוקת אנרגייה חשמלית במערכות .תלת-מופעיות. תקן זה אינו חל על לוחות מטיפוס פתוח ,מטרת תקן זה היא לקבוע הגדרות ולפרט את תנאי השירות דריות המבנה, האופיינים הטכניים והבדיקות ללוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות. פרמטרים של הרשת .עשויים לדרוש בדיקות ברמות ביצועים גבוהות יותר הערה 1 אם ללוח לחלוקת חשמל ברשת ציבורית כולל ציוד נוסף (כגון מונים), באופן שתפקידו העיקרי משתנה במידה ניכרת, עשויים לחול עליו גם תקנים אחרים .(8.5 כמוסכם בין המשתמש לבין היצרן (ראו סעיף הערה 2 כאשר חוק החשמל ותקנותיו וכללי המקצוע מתירים זאת, ניתן להשתמש בלוח לחלוקת חשמל ברשת .ציבורית המתאימה לתקן זה גם ברשתות שאינן ציבוריות לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות מתאימים להתקנה ,במקומות שהגישה אליהם מותרת לאנשים מיומנים בלבד צורך שימוש. יחד עם זאת, לוחות להתקנה חיצונית, אפשר .שיותקנו במקומות הנגישים לאנשים שאינם מיומנים

פרטי התקן

תאריך פרסום 28/04/2013 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6594
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 20/05/2013
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5250
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1419 חלק 5 2006 19/07/2013

הערות

:הערה עד 1 בנובמבר 2014 ניתן לבדוק לוחות מיתוג ובקרה ,2 למתח נמוך לפי ת"י 1419 חלק 1, ת"י 1419 חלק ת"י 1419 חלק 3 ות"י 1419 חלק 5 בהתאם לנוסחם .ערב ההתחלה

מספר כותר המסמך
ת"י 60269 חלק 1 נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות
ת"י 61439 חלק 1 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות
תקנה 54001 1954-חוק החשמל תשיד
תקנה 91023 -תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) התשנא 1991

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 61439 זהה חלקית 2010

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
לוחות מיתוג SWITCHGEAR
מערכות חלוקה ELECTRIC POWER DISTRIBUTION
מתגי בקרה CONTROL SWITCHES
מתח נמוך LOW VOLTAGE
ציוד בקרה חשמלי ELECTRIC CONTROL EQUIPMENT
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 61439 חלק 5 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 230.00 39.00 269.00 Cart Iconהוסף לסל