­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 1139 חלק 2

 

,פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים- דרישות בטיחות חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות(תקן זה מפרט דרישות בטיחות לפיגום תלוי ממוכן (פת"מ התקן חל הן על ציוד קבוע והן על ציוד ארעי, ממוכן או .3 ידני, כמוגדר בסעיף הציוד שתקן זה חל עליו מתאים לדרישות פקודת הבטיחות בעבודה התש"ל 1970 ולתקנות הבטיחות בעבודה - עבודות .1988 בנייה התשמ"ח תקן זה מפרט גורמי סיכון משמעותיים הקשורים לפיגומים תלויים ממוכנים, המופעלים כנידרש ובתנאים שנצפו מראש על ידי היצרן (ראו סעיף 4). כמו כן מפרט תקן זה אמצעים טכניים מתאימים לסילוקן או להקטנתן של הסכנות .הנובעות מגורמי הסיכון המשמעותיים הנזכרים לעיל :התקן אינו דן במפורט להלן ,א. פעולה בתנאים חמורים כגון: בתנאי סביבה חיצוניים ;בסביבה משתכת, בשדות מגנטיים חזקים ב. פעולה בתנאים מיוחדים כגון: בסביבה אטמוספרית ;נפיצה, בעבודה על קווי חשמל חיים ;ג. הסעת נושאים בין קומות ד. שינוע מטענים שמטבעם עלולים לגרום למצבים מסוכנים כגון: מתכות מותכות, חומצות או בסיסים, חומרים ;רדיואקטיביים, נטענים שבירים ה. גורמי סיכון הנובעים ממטענים תלויים בשילוב עם .פיגומים תלויים ,ו. גורמי סיכון הנובעים מעבודה בדרכים ציבוריות מעל מים או בכל מקום שבו אי אפשר להוריד את הפיגום .לעמדה בטוחה ז. גורמי סיכון הנובעים מלחץ הרוח על מטענים ששטח ;פניהם גדול מ-2 מ"ר :כמו כן אין זה דן במפורט להלן -גישה למשטחי עבודה המשופעים בשיפוכ גדול מ - ;ארבעים וחמש מעלות ביחס לאנך ;פיגומים תלויים ממנופים - ;(פיגומים לממגורות (סילו - פיגומים תלויים המצוידים בחבלים או בשרשרות - ;לתליי משטחיהם ;פיגומים תלויים המיועדים לשימוש תת-קרקעי - ;פיגומים תלויים ממוכנים על ידי מנועי שרפה פנימית -

פרטי התקן

תאריך פרסום 04/04/2019 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות קת 8208
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 16/04/2019
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5479
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית מכונאות

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1139 חלק 2 2002 15/07/2019

מספר כותר המסמך
ת"י 565 חלק 1 - כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים דרישות מינימום
ת"י 1225 חלק 1 חוקת מבני פלדה : כללי
ת"י 1849 חלק 11 ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: התקני עיגון
ת"י 60529 (IP דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
EN CEN 1808 זהה חלקית 2015

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בנייה, מבנה CONSTRUCTION
דיוטות פיגום ניידות MOBILE WORKING PLATFORMS
דרישות בטיחות SAFETY MEASURES
הוראות שימוש INSTRUCTIONS FOR USE
חישובי תכן DESIGN CALCULATIONS
יציבות STABILITY
סימון MARKING
סכנות HAZARDS
פיגומים תלויים SUSPENDED SCAFFOLDS
ציוד הרמה LIFTING EQUIPMENT
תחזוקה MAINTENANCE

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 1139 חלק 2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 415.40 70.60 486.00 Cart Iconהוסף לסל