­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 961 חלק 1.1

 

,תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים לכלי עבודה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים - פליטהשל (RADIATION) 1.1. תקן זה חל על ההולכה וההקרנה הפרעות בתדר רדיו שמקורן במכשירים שהפונקציות העיקריות שלהם מבוצעות על ידי מנועים והתקני מיתוג המשמשים (R.F) או ויסות, או על ידי מחוללי ת"ר .במכשירי בישול השראיים תקן זה כולל ציוד כגון: מכשירי חשמל ביתיים, כלי עבודה חשמליים, בקרים מווסתים המשתמשים בהתקנים מוליכים למחצה, ציוד חשמלי-רפואי המונע באמצעות מנוע, צעצועים חשמליים/אלקטרוניים, מנפקים אוטומטיים או מטולי (CINE PROJECTORS) וכן מטולי סרטים .שקופיות הן מכשירים המוזנים מרשת החשמל והן מכשירים המוזנים מסוללות או ממצברים נכללים בתקן זה. כמו כן נכללים :בחלות תקן זה חלקים נפרדים של פריטי הציוד המפורטים לעיל, כגון - מנועים, התקני מיתוג כגון ממסרים (ממסרי הספק או ממסרי מגן), אם כי על חלקים אלה לא חלות דרישות .פליטה כלשהן, אלא אם דרישות כאלה מוגדרות בתקן זה :תקן זה אינו חל על פריטי ציוד אלה מכשירים שכל דרישות הפליטה עבורם בתחום תדרי הרדיו - מוגדרות במפורש בתקנים אחרים של הנציבות הבין-לאומית או של הוועדה הבין-לאומית (IEC) לאלקטרוטכניקה או בתקנים ישראליים (CISPR) המיוחדת להפרעות רדיו ;961 מסדרת ת"י :הערה 1 דוגמות לכך הן אלה ,גופי תאורה, לרבות גופי תאורה מיטלטלים לילדים - ;2.1 נורות פריקה והתקני תאורה אחרים: ת"י 961 חלק :ציוד שמע וחוזי וכלי נגינה חשמליים, למעט צעצועים - ת"י 961 חלק 4.1 ות"י 961 חלק 4.2 (ראו גם סעיף ;(7.3.5.4.2 התקנים לתקשורת על-גבי רשת הספקת החשמל, וכן - ;IEC 61000-3-8 :מערכות השגחה על תינוקות ציוד המיועד לחולל אנרגיית תדר רדיו ולהשתמש בה - לשם חימום (למעט בישול באמצעות השראה) ולמטרות ;5.1 ריפוי: ת"י 961 חלק תנורי מיקרוגל: ת"י 961 חלק 5.1 (אבל, יש לשים לב - ;(לאמור בסעיף 1.3 לגבי ציוד מרובה-פונקציות ציוד טכנולוגיית המידע, כגון מחשבים ביתיים, מחשבים ;6.1 אישיים, מכונות צילום אלקטרוניות: ת"י 961 חלק :ציוד אלקטרוני המיועד לשימוש בכלי רכב מנועיים - ;3.1 ת"י 961 חלק ,(RADIO CONTROLS) אמצעי בקרה המופעלים בתדר רדיו - ומשדרי רדיו (WALKIE-TALKIES) מכשירי קשר לטווח קצר ;מטיפוסים אחרים, לרבות אלה המשמשים בצעצועים .5.1 ציוד לריתוך בקשת: ת"י 961 חלק בקרים מווסתים וציוד עם בקרים מווסתים שמשולבים - בהם התקנים מוליכים למחצה, בעלי זרם מבוא נקוב הגדול ;מ-25 אמפר למופע .ספקי-כוח עצמאיים - הערה 2 צעצועים המופעלים באמצעות מערכת הספקת החשמל של כלי רכב מנועי, כלי שיט או כלי טיס אינם .נידונים בתקן זה NOTE 3 אינה חלה AMENDMENT 2-המופיעה ב (NOTE 3) 3 הערה .(וראו הערה לאומית בסוף הסעיף) 1.2. תחום התדרים הנידון בתקן זה הוא 9 קה"ר עד .400 גה"ר 1.3. ציוד מרובה-פונקציות שחלים עליו בו-זמנית סעיפים שונים של תקן זה או/וגם תקנים אחרים יעמוד בהוראות של כל אחד מהסעיפים/התקנים כאשר הפונקציות .7.2.1 הרלוונטיות במצב פעולה; פירוט מובא בסעיף ,1.4. הגבולים של תקן זה נקבעו על בסיס הסתברותי ,באופן ששיכוך ההפרעות יתאפשר מבחינה כלכלית ובה בעת, תושג הגנה נאותה מפני הפרעות רדיו. במקרים חריגים עלולות להתרחש הפרעות בתדר רדיו, על אף ההתאמה לגבולים. במקרים כאלה עשויים להידרש אמצעים .נוספים 1.5. התוצאים של תופעות אלקטרומגנטיות הקשורות .לבטיחות של מכשירים אינם נכללים בחלות תקן זה

פרטי התקן

תאריך פרסום 31/01/2013 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6555
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 28/02/2013
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5809
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית אלקטרוניקה

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 961 חלק 1.1 2011 31/01/2013

הערות

:הערה לאומית (CISPR 14-11) של התקן הבין-לאומי AMENDMENT 2 .2014 מיולי 2011 ייכנס לתוקף ב- 16 באוגוסט

מספר כותר המסמך
ת"י 20 חלק 2.4 מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות
ת"י 20 חלק 2.10 מנורות:דרישות מיוחדות-מנורות מיטלטלות לילדים
ת"י 900 חלק 2.76 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למזיני מתח לגדרות חשמל
ת"י 61558 חלק 2.7 :בטיחות של שנאי הספק,ספקי כוח,מגובים ומוצרים דומים דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
CISPR INT. SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE 14-1 זהה חלקית 2009
CISPR INT. SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE 14-1 +AMND 2 זהה חלקית 2011

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 961 חלק 1.1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 275.30 46.70 322.00 Cart Iconהוסף לסל