­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 4402 חלק 1.1

 

:פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים - 6063-פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו דרישות כלליות1.1.1. תקן זה חל על פרופילים מדויקים המיועדים בעיקר לשימושים ארכיטקטוניים והעשויים מסגסוגת אלומיניום 6060 ו-6063. הפרופילים שתקן זה חל .עליהם נוצרו בתהליך שיחול, עם מחסום תרמי או בלעדיו תקן זה חל על פרופילים שבהם קוטרו המרבי של המעגל 1 החוסם את חתך הפרופיל הוא 350 מ"מ (ראו ציורים .(2-ו תקן זה חל על פרופילים המסופקים ללא טיפול שטח .(נוסף (ללא גימור 1.1.2. הפרופילים שתקן זה חל עליהם שונים מפרופילים לשימושים הנדסיים כלליים, שחלה עליהם סדרת .4402 התקנים ת"י : תקן זה חל על פרופילים המיועדים בעיקר לשימושים ארכיטקטוניים - ;(.1.3.1 ראו הגדר) פרופילים העומדים בדרישות חמורות יותר מפרופילים - לשימשוים הנדסיים כלליים בכל הקשור בטיב פני השטח ;של משטחים גלויים לעין פרופילים שבהם הקוטר המרבי של המעגל החוסם את חתך - ;הפרופיל הוא 350 מ"מ פרופילים העומדים בדרישות חמורות יותר מפרופילים - (1)לשימושים הנדסיים כלליים בכל הקשור לסבולות .צורה ומידה 1.1.3. תקן זה אינו חל על החומר שהמחסום התרמי .עשוי ממנו

פרטי התקן

תאריך פרסום 31/03/2009 מעמד רשמי חלקית
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות קת 7012
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 30/06/2011
מספר גליונות תיקון 1 ועדה טכנית 5113
שפה בה כתוב גוף התקן עברית ועדה מרכזית בניין

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
מפרט 211 חלק 1 1994 29/08/2011

הערות

פורסם כתקן ישראלי בילקוט פרסומים 5947 ביום 7 במאי .2009 .30-06-11 סעיפים שאוכרזו כרשמיים בק"ת 7012 ביום ;"סעיף 1.1 -"תחום התקן ;"סעיף 1.3-"הגדרות ;"סעיף 1.4-"מיון ;"סעיף 2.2-"סימון ;"סעיף 2.5-"תכונות מכניות ."סעיף 2.7-"עובי דופן וסבולות מידה וצורה :הערה בת"י 4402 חלק 1.1-פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063-דרישות כלליות, ממרס 2009, לא יחולו על פרופילים מיובאים הדרישות לסימונם הקבועות בסעיף ."2.2.1 "סימון יחידת מוצר תחילתו של צו זה מפרסומו בקובץ תקנות 7028 ביום .29-02-2012 29-08-2011, למשך שישה חודשים עד בילקוט פרסומים 7095 ביום 27 בפברואר 2012 נדחתה ,"כניסתו לתוקף של סעיף 2.2.1, "סימון יחידת מוצר לעניין סימון פרופילים מיובאים בסימן הרשום אצל רשם סימני המסחר בישראל, לא יחול מ-1 במרס 2012 למשך .2012 תשעה חודשים עד 30 בנובמבר

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
EN CEN 12020 זהה חלקית 2008

סוג מספר מתאריך כותר גיליון התיקון שפה קובץ
תקן 04402-01-1-1 21/09/2014 :פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים - 6063-פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו דרישות כלליות אנגלית

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 4402 חלק 1.1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה העברית 45.30 7.70 53.00 Cart Iconהוסף לסל
תקן ישראלי מתורגם לאנגלית 89.80 15.20 105.00 Cart Iconהוסף לסל