­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

תקנה 73018

 

1973-צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)תשלגצו זה כולל פרטים לגבי הגדרות מונחים, עסקים טעוני רישוי: מצרכי מזון, מצרכים שאינם מזון, עסקים טעוני רישוי גם לענין מניעת סכנות לשלום הציבור ולענין .'בטיחותם של הנמצאים במקום העסק וכו

פרטי התקן

תאריך פרסום 01/02/1973 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות קת 2963
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 01/02/1973
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית -
שפה בה כתוב גוף התקן עברית ועדה מרכזית בניין

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 0 01/02/1973

מספר כותר המסמך
תקנה 70011 1970 - פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
LICENSES
בטיחות בעבודה OCCUPATIONAL SAFETY
בנייה, מבנה CONSTRUCTION
בניין BUSINESS FACILITIES
בריאות סביבתית PUBLIC HEALTH
דרישות בטיחות ודרישות בריאות HEALTH & SAFETY REQUIREMENTS
זיהום מים WATER POLLUTION
חומרים מסוכנים DANGEROUS MATERIALS
מוצרי מזון FOOD PRODUCTS
סביבת העבודה WORKING ENVIRONMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה