­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 5280 חלק 3

 

אנרגייה בבניינים: מערכות אקלום (חימום, אוורור (ומיזוג אווירתקן זה קובע דרישות ליעילות אנרגטית של מערכות .(אקלום (חימום, אוורור ומיזוג אוויר 6.1.1 חימום, אוורור ומיזוג אוויר (תרגום סעיף (של התקן האמריקני 6.1.1.1 בניינים חדשים. ציוד מכני ומערכות מכניות המשמשים לצורכי חימום, קירור ואוורור של בניינים .6.2 חדשים, יעמדו בדרישות סעיף זה כמפורט בסעיף 6.1.1.2 תוספות לבניינים קיימים. ציוד מכני ומערכות מכניות המשמשים לצורכי חימום, קירור ואוורור של תוספות לבניינים קיימים, יעמדו בדרישות סעיף זה .6.2 כמפורט בסעיף ,חריגה: כאשר מספקים לתוספת לבניין קיים חימום HVAC באמצעות מערכות (HVAC) קירור ומיזוג אוויר קיימים, מערכות ציוד כאלה לא יצטרכו HVAC וציוד לעמוד בדרישות תקן זה. יחד עם זאת, כל ציוד חדש או מערכות חדשות שיותקנו חייבים לעמוד בדרישות .הספציפיות הישימות למערכות ולציוד כאלה 6.1.1.3. שינויים בחימום, באוורור ובמיזוג-אוויר של בניינים קיימים חדש המותקן כתחליף ישיר לציוד HVAC 6.1.1.3.1 ציוד קיים יעמוד בדרישות המינימליות הספציפיות HVAC .ליעילות הישימות לציוד זה 6.1.1.3.2. מערכות קירור חדשות המותקנות לשימוש בחללים שלא קוררו לפני כן יעמדו בדרישות סעיף זה .6.2 כמתואר בסעיף 6.1.1.3.3. שינויים למערכות קירור קיימות לא יפחיתו אלא אם כן (ECONOMIZER CAPABILITY) מיכולת החסכן .6.5.1 המערכת עומדת בדרישות סעיף 6.1.1.3.4. מובלים חדשים וחליפיים יעמדו בדרישות .6.4.4.2-סעיפים 6.4.4.1 ו 6.1.1.3.5. צנרת חדשה וחליפים תעמוד בדרישות סעיף .6.4.4.1 :חריגות :לא תידרש התאמה במקרים אלה ,א. עבור ציוד המוסגל או המותקן אך אינו מוחלף או/וגם התיקונים (MODIFICATIONS) בתנאי שההסגלות האלה לא יגרמו לעלייה בצריכת האנרגייה השנתית של ;הציוד המשתמש באותו סוג אנרגייה ב. כאשר החלפת הציוד או שינויו דורשים עדכונים ,ניכרים במערכות, בציוד, או באלמנטי בניין אחרים וציוד מוחלף או ציוד מותקן כזה הינו החלפה של ציוד .אחד לאחד ;ג. עבור שינוי חומר הקירור של ציוד קיים ;של ציוד קיים (RELOCATION) ד. עבור הזזה ה. עבור מובלים ועבור צינורות כאשר החלל או הגישה .אליהם אינם מספיקים כדי לעמוד בדרישות אלה

פרטי התקן

תאריך פרסום 31/07/2013 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 6648
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 20/08/2013
מספר גליונות תיקון 1 ועדה טכנית 8203
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית אנרגיה

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
ASHRAE AMERRICAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATING AND AIR 90 זהה חלקית 2010

סוג מספר מתאריך כותר גיליון התיקון שפה קובץ
תקן 05280-03-0-1 28/09/2017 אנרגייה בבניינים: מערכות אקלום (חימום, אוורור (ומיזוג אוויר עברית

תאור בעברית תאור באנגלית
איוורור VENTILATION
בניינים BUILDINGS
יעילות EFFICIENCY
מערכות חימום של חללים SPACE-HEATING SYSTEMS
מערכות מיזוג אוויר AIR CONDITIONING SYSTEMS
צריכת אנרגיה ENERGY CONSUMPTION

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 5280 חלק 3 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 415.40 70.60 486.00 Cart Iconהוסף לסל