­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 1381 חלק 2.1

 

- מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל דרישות ייחודיות: מערכות להעברה ולסינוף של כבלים המיועדות להרכבה על קירות או תקרותקובע דרישות לגבי IEC 1084-2 חלק זה של התקן הבינ"ל מערכות להעברה ולסינוף של כבלים, המיועדות להרכבה ,על קירות או תקרות. המערכת מיועדת לסידור, ואם נחוץ גם להפרדה, של מוליכים, כבלים, פתילים או ציוד חשמלי אחר. המערכות מיועדות להרכבה ישירות על קירות או תקרות, בצמידות או בצמידות חלקית, או בעקיפין, על .קירות ותקרות, או-על מבנים רחוקים מקירות ותקרות המערכות להעברה ולסינוף של כבלים מכונות בתקן זה ,תקן זה אינו חל על מובלים, מגשי כבלים .CT/DS סולמות כבלים ואבזרים חשמליים כגון: מפסקים, שקעים אחרים, או על חלקים IEC ודומיהם, שעליהם חלים תקני נושאי זרם בתוך המערכת. מינים שונים של מערכות .ANNEX A-מתוארים בציור 101 וב

פרטי התקן

תאריך פרסום 20/08/2000 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש 26/11/2012 פרסום ברשומות יפ 4922
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 20/09/2000
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5707
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית פולימרים

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1381 1991 20/09/2001

הערות

.1381 תקן זה ביחד עם ת"י 1381 חלק 1 בא במקום ת"י .20/09/01 תקנים אלו ייכנסו לתוקף בתאריך 1 תקנים אלו ת"י 1381 חלק 2.1 ות"י 1381 חלק 6/11/19)ימשיכו לחול עד תום שישה חודשים מיום התחילה 1 לצד התקנים שלפי אכרזה זו (תקנים 61084 חלק 8258 ות"י 61084 חלק 2.1) כלומר עד 6/05/2020 לפי קת 8.8.2019 מתאריך

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60695-2-1 מאוזכר 1991
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 61084 זהה 1996

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
התקנות חשמל ELECTRIC INSTALLATIONS
כבלים חשמליים ELECTRIC CABLES
מובלים CONDUITS
מערכות סינוף TRUNKING
צינורות חשמל, מובלי חשמל ELECTRIC CONDUITS
צינורות מגן PROTECTIVE TUBES

לא קיימים מונחים לתקן זה