­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 60400

 

בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלקתקן זה קובע את הדרישות הטכניות ואת דרישות המידות .לבתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ולבתי מדלק כמו כן, קובע התקן את שיטות הבדיקה שיש להשתמש בהן לשם קביעת הבטיחות וההתאמה של הנורות בבתי הנורה ושל .המדלקים בבתי המדלק תקן זה חל על בתי נורה עצמאיים ועל בתי נורה המיועדים להתקנה מובנית, המשמשים בשילוב עם נורות שפופרת פלואורניות המצוידות בכיפות כמפורט וכן על בתי מדלק עצמאיים ועל בתי מדלק ,ANNEX A-ב המיועדים להתקנה מובנית, המשמשים בשילוב עם מדלקים לפי התקן הישראלי ת"י 60155, המיועדים לשמש במעגלי זרם חילופים שמתח העבודה בהם אינו גדול מ-1000 וולט .(R.M.S.) ערך אפקטיבי תקן זה חל גם על בתי נורה עבור נורות שפופרת פלואורניות בעלות כיפה אחת המשולבים, במעטפת חיצונית ובמעטה דמוי כיפה, באופן דומה לזה של בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון לדוגמה, בתי נורה) (EDISON SCREW LAMPHOLDERS) בתי נורה .(G24-ו G23 עבור נורות בעלות כיפה מטיפוס כאלה נבדקים לפי הסעיפים וסעיפי המשנה של התקן .83206 הישראלי ת"י תקן זה חל גם על בתי נורה המהווים חלק בלתי נפרד .מגוף תאורה או המיועדים להתקנה מובנית במכשירי חשמל התקן קובע דרישות לגבי בתי הנורה בלבד. בנוגע לדרישות אחרות, כגון דרישות להגנה מפני הלם חשמלי באזור ההדקים, יש לפעול לפי דרישות התקן הרלוונטי החל על המכשיר, ולבדוק את ההתאמה לדרישות אלה לאחר התקנת בית הנורה בציוד המתאים, כאשר הציוד האמור נבדק לפי התקן שחל עליו. בתי נורה המיועדים לשימוש בלעדי על ידי יצרנים של גופי תאורה אינם מיועדים .למכירה קמעונית תקן זה חל גם, ככל שהדבר ישים, על בתי נורה ובתי ,מדלק מטיפוסים שונים מאלה הנזכרים במפורש לעיל .וכן על מחברי נורות "בכל מקום בתקן זה שנעשה בו שימוש במונח "בית משמעות המונח היא הן בית נורה והן ,("HOLDER") .בית מדלק בכל מקום בתקן זה שנעשה בו שימוש במונח "בית נורה משמעות המונח היא ,("BI-PIN LAMPHOLDER") "דו פיני גם בתי נורה עבור כיפות בעלות צורת טריז .("WEDGED CAPS")

פרטי התקן

תאריך פרסום 13/11/2017 מעמד רשמי
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 7633
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 04/12/2017
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 5206
שפה בה כתוב גוף התקן אנגלית ועדה מרכזית חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60400 2013 04/03/2018

מספר כותר המסמך
ת"י 20 חלק 1 מנורות: דרישות כלליות ובדיקות
ת"י 60155 מדלקי להט לנורות פלואורניות
ת"י 60238 בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון
ת"י 60529 (IP דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד
ת"י 61199 נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת-דרישות בטיחות

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60400 זהה חלקית 2014

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(מדלקים (נורות STARTERS (LAMPS)
מנורות חשמל ELECTRIC LAMPS
נורות פריקה DISCHARGE LAMPS
ציוד תאורה LIGHTING EQUIPMENT
שפופרות פלואורניות FLUORESCENT LAMPS

לא קיימים מונחים לתקן זה

 
ת"י 60400 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה האנגלית 320.50 54.50 375.00 Cart Iconהוסף לסל