­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ת"י 45001

 

מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה - דרישות והנחיות לשימושתקו זה קובע דרישות למערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת) ומציג הנחיות לשימוש בה, כדי לאפשר לארגונים לספק מקומות עבודה בטוחים ובריאים על ידי מניעת פציעה ופגיעה בבריאות הקשורות בעבודה, וכן על .ידי שיפור פרואקטיבי של ביצועי הבב"ת שלהם תקן זה ישים לכל ארגון המעוניין להקים, ליישם ולתחזק מערכת ניהול בב"ת כדי לשפר את הבטיחות והבריאות בתעסוקה, להסיר גורמי סיכון ולמזער סיכוני בב"ת ,לרבות ליקויי מערכת), לנצל הזדמנויות בב"ת) ולהתייחס לאי-התאמות של מערכת ניהול הבב"ת הקשורות .לפעילויות הארגון תקן זה מסייע לארגון להשיג את התוצאות המיועדות של מערכת ניהול בב"ת, בהתאם למדיניות הבב"ת של הארגון :כוללת את המפורט להלן א. שיפור מתמיד של ביצועי הבב"ת ב. עמידה בדרישות על-פי-דין ובדרישות אחרות ג. השגת מטרות הבב"ת תקן זה ישים לכל ארגון, ללא תלות בגודל, סוג ובפעילויות שלו, התקן ישים לסיכוני הבב"ת שבשליטת הארגון, תוך התחשבות בגורמים כגון ההקשר שבו פועל הארגון והצרכים והציפיות של עובדיו ושל מחזיקי עניין .אחרים ,תקן זה אינו קובע קריטריונים ספציפיים לביצועי בב"ת ואינו קובע דרישות מפורטות עבור התכן של מערכת ניהול .בב"ת תקן זה מאפשר לארגון, באמצעות מערכת ניהול הבב"ת שלו לשלב היבטי בריאות ובטיחות נוספים, כגון שלומות , .(WELLBEING) ורווחתם (WELLNESS) אפשר להשתמש בתקן זה בשלמותו או בחלקו כדי לשפר בשיטתיות את ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה. עם זאת הצהרות על התאמה לתקן זה אינן קבילות אלא אם כל , דרישות התקן משולבות ומקויימות במלואן במערכת ניהול .הבב"ת של הארגון

פרטי התקן

תאריך פרסום 31/12/2018 מעמד -
תאריך אישור מחדש - פרסום ברשומות יפ 8087
תאריך תיקון טעות - תאריך פרסום ברשומות 24/01/2019
מספר גליונות תיקון 0 ועדה טכנית 7814
שפה בה כתוב גוף התקן עברית ועדה מרכזית ניהול ואיכות

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם ארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת מסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 45001 זהה 2018
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 45001 FIRST EDITION זהה 2018

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(סביבה (עבודה ENVIRONMENT (WORKING)
בטיחות בעבודה OCCUPATIONAL SAFETY
הערכת סיכונים RISK ASSESSMENT
לימוד, אימון, הדרכה TRAINING
מבדקי איכות QUALITY AUDITING
מניעת תאונות ACCIDENT PREVENTION
ניהול בטיחות ובריאות HEALTH AND SAFETY MANAAGMENT
ניהול משאבי אנוש PERSONNEL MANAGEMENT
תנאי העסקה CONDITIONS OF EMPLOYMENT

אי-התאמה
אפקטיביות
ארגון
ביצועי בטחיות ובריאות בתעסוקה
ביצועים
גורם סיכון
דרישה
דרישות על-פי-דין ודרישות אחרות
הזדמנות בטיחות ובריאות בתעסוקה
הנהלה בכירה
השתתפות
התאמה
התייעצות
כשירות
מבדק
מדידה
מדיניות
מדיניות בטיחות ובריאות תבתעסוקה
מחזיק עניין
מטרה
מטרת בטיחות ובריאות בתעסוקה
מידע מתועד
מיקור חוץ
מערכת ניהול
מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה
מקום עבודה
נוהל
ניטור
סיכון
סיכון בטיחות ובריאות בתעסוקה
עובד
פעילות מתקנת
פציעה ופגיעה בבריאות
קבלן
שיפור מתמיד
תהליך
תקרית בטיחות
 
ת"י 45001 התווסף לסל הקניות שלך arrow Iconהמשך לתשלום המשך גלישה
מחיר
קבוצת מחיר מחיר מע”מ סה”כ מחיר
תקן ישראלי בשפה העברית 230.00 39.00 269.00 Cart Iconהוסף לסל