­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ועדות התקינה הישראליות

 

5104 ועדה טכנית עומסים אופייניים על מבנים

מס' תקן כותר סוג מסמך תאריך פרסום מחיר מעמד מידע נוסף הוסף לסל
ת"י 109

ת"י 109

משקלים של חומרי בנייה ושל חלקי מבנה

WEIGHTS OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURAL PARTS

תקן זה מיועד לחישוב העומסים הנובעים ממשקלם של חומרי בנייה, של חלקי מבנה ושל חומרים העשויים להיות .מוחסנים או מובלים בבניין

משקלים של חומרי בנייה ושל חלקי מבנה
תקן ישראלי 16/09/1996 118.8 ש''ח
התקן ת"י 109 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 412

ת"י 412

עומסים במבנים:עומסים אופייניים

LOADS ON STRUCTURES: CHARACTERISTIC LOADS

תקן זה קובע את העומסים האופייניים במבנים. התקן ,חל על כל סוגי המבנים, לרבות מבנים מוגנים ומקלטים באותם מקרים בהם התקנות, החלות על מבנים אלה, מפנות .אליו

עומסים במבנים:עומסים אופייניים תרגום לאנגלית לתקן ישראלי 01/05/1992 350.4 ש''ח
התקן ת"י 412 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 412

ת"י 412

עומסים במבנים:עומסים אופייניים

LOADS ON STRUCTURES: CHARACTERISTIC LOADS

תקן זה קובע את העומסים האופייניים במבנים. התקן ,חל על כל סוגי המבנים, לרבות מבנים מוגנים ומקלטים באותם מקרים בהם התקנות, החלות על מבנים אלה, מפנות .אליו

עומסים במבנים:עומסים אופייניים תקן ישראלי 01/05/1992 176 ש''ח
התקן ת"י 412 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 413

ת"י 413

תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה

STRUCTURES

.תקן זה דן בתכן עמידות מבנים ברעידת אדמה

תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה תקן ישראלי בשפה העברית 01/06/1995 415.4 ש''ח
התקן ת"י 413 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 413 חלק 2

ת"י 413 חלק 2

תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים- כללי

NON-BUILDING STRUCTURES - GENERAL

תקן זה קובע דרישות כלליות לתכן לעמידות מבנים הנדסיים ברעידות אדמה. הדרישות המובאות בתקן זה ובחלקי המשנה שלו- ת"י 413 חלקים 2.13-2.1- חלות על ,מבנים הנדסיים שקיימת בהם מערכת מבנית עצמאית ושאינם בניינים, גשרי דרך, גשרי רכבת, סכרים, כורים גרעניים או אסדות ימיות. על כל אחד מהמבנים 2.13-2.1 ההנדסיים הספציפיים הנידונים בחלקי הסדרה .חלות גם הדרישות הכלליות שבתקן זה

תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים- כללי
תקן ישראלי בשפה העברית 30/06/2006 45.3 ש''ח
התקן ת"י 413 חלק 2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 413 חלק 2.1

ת"י 413 חלק 2.1

תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - מערכות מדפי אחסון מפלדה

RACKS SYSTEMS

,תקן זה חל על מערכות של מדפי אחסון תעשייתיים מפלדה לרבות מערכות מדפים נשלפים ומערכות הבנויות מחלקים מודולריים. תקן זה אינו חל על מדפים זיזיים, על מערכות מסגרות המהוות חלק מהמבנה, על מערכות מדפים (הניתנות לפירוק ועל מערכות מדפים הנסמכות (מחוברות .אל קירות המבנה

תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - מערכות מדפי אחסון מפלדה תקן ישראלי בשפה העברית 30/06/2006 45.3 ש''ח
התקן ת"י 413 חלק 2.1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 413 חלק 2.2

ת"י 413 חלק 2.2

- תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים מכלים על הקרקע לאחסון נוזלים

LIQUID CONTAINING

תקן זה דן בתכן של מכלים ומבני קיבול אחרים המאחסנים ,נוזלים והעשויים מבטון מזויין, בטון דרוך, פלדה ,אלומיניום או חומרי פלסטיק משוריינים בסיבים בעלי תחתית שטוחה הנתמכת ע"י הקרקע. תקן זה אינו חל על מכלים מוגבהים הנישאים על מגדלים ועל מכלים .הנתמכים במפלסים מוגבהים בתוך בניינים ומעליהם כמו כן אין תקן זה חל על מכלים ומבני קיבול .המיועדים להכיל גזים או מוצקים בתפזורת

- תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים מכלים על הקרקע לאחסון נוזלים תקן ישראלי בשפה העברית 30/08/2007 202.6 ש''ח
התקן ת"י 413 חלק 2.2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 413 חלק 2.3

ת"י 413 חלק 2.3

- תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים מכלים מוגבהים לנוזלים ולגזים

FOR LIQUIDS AND GASES

תקן זה דן בתכן של מכלים מוגבהים מעל פני הקרקע :לאחסון נוזלים וגזים ושל המבנים התומכים אותם (הלן מגדלים), כאשר מבנים אלה מהווים חלק בלתי נפרד .מהמכל, או שתפקידם העקרי הוא לתמןך את המכל מכלים ופריטי ציוד המותקנים בבניינים, או על גבי מבנים שאין זה תפקידם העקרי לתמוך את המכלים, נחשבים 413 פריטי ציוד מכני, ועליהם חל התקן הישראלי ת"י .(חלק 2.13 (יוכן בעתיד נוסף על דרישות תקן זה חלות על המכלים והמגדלים גם .2 הנחיות התקן הישראלי ת"י 413 חלק

- תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים מכלים מוגבהים לנוזלים ולגזים
תקן ישראלי בשפה העברית 19/03/2008 202.6 ש''ח
התקן ת"י 413 חלק 2.3 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 413 חלק 2.4

ת"י 413 חלק 2.4

- תכן לעמידות ברעידות אדמה:מבנים הנדסיים צנרת על-קרקעית במתקני תעשייה

INDUSTRIAL FACILITIES

תקן זה דן בתכן לעמידות ברעידות אדמה של מערכות צנרת ממתכת ומפלסטיק,המותקנות מעל לפני הקרקע בתוך .ובין מבני תעשייה ועל פני סמכים וגשרי צנרת על מערכות צנרת בבנייני מגורים חל התקן הישראלי 2.13 ת"י 413 חלק

- תכן לעמידות ברעידות אדמה:מבנים הנדסיים צנרת על-קרקעית במתקני תעשייה
תקן ישראלי בשפה העברית 31/07/2008 118.8 ש''ח
התקן ת"י 413 חלק 2.4 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 413 חלק 3

ת"י 413 חלק 3

תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה

EARTHQUAKE RESISTANCE

תקן זה קובע קריטריונים ושיטות חישוב לקביעת עמידות של מבנים קיימים בתנודות קרקע המתרחשות בעת רעידות אדמה, וגישות לשיפור עמידותם של מבנים קיימים .באירועים סייסמיים אלה המבנים שהתקן דן בהם אלה המסווגים בסעיפים ,413 105.1.1 עד 105.1.3 שבתקן הישראלי ת"י והעשויים מחומרי הבנייה האלה: בטון מזוין, פלדה ,קירות מילוי מבני, קירות מילוי מבטון לא מזוין רכיבים מבטון טרומי, רכיבים מבטון דרוך (דריכת-אחר .או/וגם דריכת-קדם אין בתוצאות האבחון לפי השיטות שבתקן זה כדי לקבוע ,את איכותם ותקינותם של התכנון והביצוע של מבנים שנבנו לפני פרסום התקן כפי שהיה מקובל ותקין .במועד בנייתם לפי תקנים שהיו אז בתוקף

תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה תקן ישראלי בשפה העברית 31/12/2017 275.3 ש''ח
התקן ת"י 413 חלק 3 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 414

ת"י 414

עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח

CHARACTERISTIC LOADS IN STRUCTURES:WIND LOADS

תקן זה דן בקביעת הערכים האופייניים של עומסים הנגרמים על ידי הרוח, שיש להתחשב בהם בתכן של .(מבנים שלמים ושל חלקיהם(להלן:מבנה באזורים חל על מבנים באזורים הכלולים במפת מהירות הרוח הבסיסית בישראל (ראו נספח א).מבנים באזורים שאינם כלולים במפה, לרבות אזורים ימיים,דורשים התייחסות מיוחדת מבחינת קביעת הנתונים המטאורולוגיים מהירות הרוח):נתונים אלה אפשר להזמין בשירות) .המטאורולוגי התקן חל על מבנים שגובהם אינו גדול -200 מ' מפני .הקרקע התקן אינו חל על גשרים(גשרי דרך, גשרי רכבת וגשרים להולכי רגל);עליהם חל התקן הישראלי ת"י 1227 על .חלקיו קביעת עומסי הרוח והשפעתם על מבנים בעלי צורות מיוחדות או/וגם תכונות מיוחדות או/וגם מיקום מיוחד ,או/וגם המוזכרים בגוף התקן כדורשי התייחסות מיוחדת תושתת על שיטות אנליזה נאותות ומוכרות או/וגם על ניסויים מתאימים בשיטות מקובלות ומוכחות, כגון .ניסויים ומדידות במנהרות רוח

עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח תקן ישראלי בשפה העברית 31/12/2008 320.5 ש''ח
התקן ת"י 414 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1227 חלק 1

ת"י 1227 חלק 1

עומסים בגשרים: גשרי דרך

LOADS ON BRIDGES: HIGHWAY BRIDGES

תקן זה דן בעומסים בגשרי דרך,כולל גשרים להולכי רגל .ולרכב דו-אופני

עומסים בגשרים: גשרי דרך תקן ישראלי 01/09/1988 176 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 1227 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1227 חלק 3.1

ת"י 1227 חלק 3.1

תכן גשרים: גשרי רכבת - עומסי רכבת ודרישות גיאומטריות

REQUIREMENTS

תקן זה קובע דרישות לעומסים ולמבנה הגיאומטרי של גשרי רכבת רגילה (ראו הגדרה 1.3) המופעלת על ידי רכבת ישראל (גשרי רכבת המתוכננים לעומסים הניידים (כמפורט בסעיף 3.9 בתקן SW/0-ו LM-71

תכן גשרים: גשרי רכבת - עומסי רכבת ודרישות גיאומטריות
תקן ישראלי בשפה העברית 31/10/2017 275.3 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 1227 חלק 3.1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות