­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ועדות התקינה הישראליות

 

5117 ועדה טכנית נגישות

מס' תקן כותר סוג מסמך תאריך פרסום מחיר מעמד מידע נוסף הוסף לסל
ת"י 1918 חלק 1

ת"י 1918 חלק 1

נגישות הסביבה הבנויה:עקרונות ודרישות כלליות

AND GENERAL REQUIREMENTS

תקן זה קובע עקרונות ודרישות כלליות מינימליות לתכנון מרחבים ורכיבי בניין(2) בבניינים ובשטחי חוץ בסביבה הבנויה (הגדרה 1.3.9)כך שתתאפשר נגישות .(4) הגדרה 1.3.6) גם לאנשים עם מוגבלות) התקן חל על תכנון נגישות בסביבה חדשה, כך שתהיה .(5)נגישה ככל הנדרש לפי הוראות כל דין תקן זה או חלקים ממנו יכולים לחול גם על נגישות .בסביבה קיימת, בהתאם לנדרש בהוראות כל דין

נגישות הסביבה הבנויה:עקרונות ודרישות כלליות
תקן ישראלי בשפה העברית 31/12/2008 118.8 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 1918 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1918 חלק 2

ת"י 1918 חלק 2

נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין

ACCESSIBILITY OF THE BUILT ENVIRONMENT OUTDOORS

תקן זה קובע דרישות מינימליות לתכנון הסביבה בשטחי חוץ (ראו הגדרה 1.3.12) ובשטחים פתוחים (ראו הגדרה 1.3.13) המיועדים לשימוש הציבור, כך שתתאפשר נגישות ראו הגדרה בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 1 אליהם) .ובתחוממם

נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין
תקן ישראלי בשפה העברית 31/10/2012 230 ש''ח
התקן ת"י 1918 חלק 2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1918 חלק 3.1

ת"י 1918 חלק 3.1

נגישות הסיבה הבנויה: פנים הבניין - דרישות בסיסיות

REQUIREMENTS

תקן זה קובע דרישות מינמליות לתכנון ולביצוע של .חללים ורכיבים בתוך בניינים, כך שתתאפשר בהם נגישות דרישות תקן זה באות נוסף על הדרישות הנקובות בתקנים .4 הישראליים ת"י 1918 חלק 1 ות"י 1918 חלק הדרישות המפורטות בתקן זה מתאימות לתכנון בניינים חדשים, כך שיהיו נגישים ככל הנדרש לפי הוראות כל דין אין תקן זה בא לקבוע אילו בניינים חייבים לעמוד בדרישה מדרישותיו. חובת ההחלה של דרישות התקן נקבעת .לפי הוראות כל דין תקן זה אינו דן בנגישות בתוך יחידות דיור בבנייני ,(1.3.7 מגורים, לרבות בשטחים המוצמדים אליהן (הגדרה ובתוך יחידות אכסון מיוחדות (כמשמעותן בחלק ח של תקנות התכנון והבנייה); בכך דן חלק 5 (בהכנה) של .1918 סדרת התקנים ת"י התקן אינו דן בחללים וברכבי בניין שהם ייחודיים לשימושים מסוימים; הדרישות לגביהם מפורטות בתקן

נגישות הסיבה הבנויה: פנים הבניין - דרישות בסיסיות
תקן ישראלי בשפה העברית 31/08/2006 202.6 ש''ח
התקן ת"י 1918 חלק 3.1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1918 חלק 3.2

ת"י 1918 חלק 3.2

נגישות הסביבה הבנויה:פנים הבניין-דרישות משלימות לשימושים ספציפיים

SUPPLEMENTAL REQUIREMEBTS FOR SPECIFIC USES

תקן זה קובע דרישות מינימליות לתכנון ולביצוע של חללים ורכיבים ייחודים,המשמשים לשימושים ספציפיים בתוך בניינים(2).דרישות תקן זה באות נוסף על הדרישות 1918 הנקובות בתקנים הישראליים ת"י 1918 חלק 1, ת"י .4 חלק 3.1 ות"י 1918 חלק הדרישות המפורטות בתקן זה חלות על תכנון בבניינים .חדשים,כך שיהיו נגישים ככל הנדרש לפי הוראות כל דין תקן זה או חלקים ממנו יכולים לחול גם על נגישות .בבניינים קיימים,בהתאם לנדרש בהוראות כל דין אין תקן זה בא לקבוע אילו בניינים ורכיבי בניין חייבים לעמוד בדרישה מדרישותיו.חובת ההחלה של דרישות .התקן נקבעת לפי הוראות כל דין

נגישות הסביבה הבנויה:פנים הבניין-דרישות משלימות לשימושים ספציפיים
תקן ישראלי בשפה העברית 31/12/2008 148.8 ש''ח
התקן ת"י 1918 חלק 3.2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1918 חלק 4

ת"י 1918 חלק 4

נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת

COMMUNICATION

תקן זה קובע דרישות הנוגעות לאמצעי תקשורת (ראו הגדרה 1.3.20) המיועדים להעברת מידע בסביבה הבנויה ראו הגדרה 1.3.9 "סביבה בנויה" בתקן הישראלי) .(1 ת"י 1918 חלק ,התקן דן באמצעי תקשורת בבניינים, בשטחי החוץ שלהם ובשטחים פתוחים (ראו הגדרות 1.3.13-1.3.12 בתקן .(2 הישראלי ת"י 1918 חלק אין תקן זה בא לקבוע אילו בניינים חייבים לעמוד בדרישה מדרישותיו. חובת ההחלה של דרישות התקן נקבעת .לפי הוראות כל דין

נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת
תקן ישראלי בשפה העברית 10/03/2015 230 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 1918 חלק 4 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1918 חלק 5.1

ת"י 1918 חלק 5.1

נגישות הסביבה הבנויה: יחידות אכסון מיוחדות

SPECIAL ACCOMMODATION UNITS

תקן זה נועד להתאים את המקומות המשמשים לאכסון תקן זה קובע דרישות מינימליות לתכנון של חללים ורכיבים בתוך יחידות אכסון מיוחדות (ראו הגדרה (1.3.2

נגישות הסביבה הבנויה: יחידות אכסון מיוחדות
תקן ישראלי בשפה העברית 31/12/2017 59.9 ש''ח
התקן ת"י 1918 חלק 5.1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1918 חלק 5.2

ת"י 1918 חלק 5.2

נגישות הסביבה הבנויה: יחידות דיור נגישות ויחידות דיור בנות-התאמה

UNITS

תקן זה קובע דרישות מינימליות לתכנון חללים ורכיבים בתוך יחידות דיור נגישות (ראו הגדרה 1.3.1) ובתוך יחידות דיור בנות-התאמה (ראו הגדרה .(1.3.2

נגישות הסביבה הבנויה: יחידות דיור נגישות ויחידות דיור בנות-התאמה
תקן ישראלי בשפה העברית 31/07/2017 88 ש''ח
התקן ת"י 1918 חלק 5.2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1918 חלק 6

ת"י 1918 חלק 6

נגישות הסביבה הבנויה:אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה

GUIDING MEANS FOR PERSONS WITH VISION IMPAIRMENT

תקן זה דן באמצעים,לרבות סימנים,לאזהרה,איתור .והכוונה עם מוגבלות ראייה ,התקן קובע הוראות דרישות לגבי תכונות,בדיקות .התקנה של אמצעים אלה :הערה תקן זה ייכנס לתוקף בתום 6 חודשים מיום .פרסומו ברשומות

נגישות הסביבה הבנויה:אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה
תקן ישראלי בשפה העברית 31/05/2011 202.6 ש''ח
התקן ת"י 1918 חלק 6 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1918 חלק 6

ת"י 1918 חלק 6

נגישות הסביבה הבנויה:אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה

GUIDING MEANS FOR PERSONS WITH VISION IMPAIRMENT

תקן זה דן באמצעים,לרבות סימנים,לאזהרה,איתור .והכוונה עם מוגבלות ראייה ,התקן קובע הוראות דרישות לגבי תכונות,בדיקות .התקנה של אמצעים אלה :הערה תקן זה ייכנס לתוקף בתום 6 חודשים מיום .פרסומו ברשומות

נגישות הסביבה הבנויה:אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה
תקן ישראלי מתורגם לאנגלית 31/05/2011 402.6 ש''ח
התקן ת"י 1918 חלק 6 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות