­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ועדות התקינה הישראליות

 

5206 ועדה טכנית נורות וציוד עזר שלהן ומאור

מס' תקן כותר סוג מסמך תאריך פרסום מחיר מעמד מידע נוסף הוסף לסל
ת"י 20 חלק 1

ת"י 20 חלק 1

מנורות: דרישות כלליות ובדיקות

תקן זה מפרט דרישות כלליות עבור מנורות הכוללות מקורות אור חשמליים לפעולה במתחי זינה שאינם גדולים מ-1000 וולט. הדרישות שת תקן זה והבדיקות הקשורות ,אליהן נוגעות לענינים אלה: מיון, סימון, מבנה מכני .מבנה חשמלי ובטיחות פוטוביולוגית כל פרק בתקן זה צריך להיקרא יחד עם פרק 0 זה וכן עם .פרקים רלוונטיים אחרים שאליהם מפנה תקן זה כל חלק מסדרת התקנים הישראליים ת"י 20 חלק 2 מפרט דרישות הנוגעות למנורה או לקבוצת מנורות מטיפוס .מסויים שמתח הזינה שלהן אינו גדול מ-1000 וולט חלקי סדרה זו מתפרסמים בנפרד כדי להקל את העדכון .והוספת פרק אם וכאשר יתעורר צורך בהם הצגת הנתונים הפוטומטריים עבור מנורות נמצאת בהכנה ולפיכך אינה (CIE) על ידי הוועדה הבין לאומית למאור .נכללת בתקן זה

מנורות: דרישות כלליות ובדיקות
תקן ישראלי בשפה האנגלית 03/06/2018 415.4 ש''ח רשמי
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 20 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.1

ת"י 20 חלק 2.1

מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות

LUMINAIRES:FIXED GENERAL PURPOSE LUMINAIRES

תקן זה חל על מנורות קבועות למטרות כלליות,המיועדות לשימוש עם נורות בעלות תיל טונגסטן,שפופרות פלואורניות ונורות פריקה אחרות לזינה שהמתח שלה .אינו גדול מ-1000 וולט

מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות
תקן ישראלי בשפה האנגלית 27/07/1997 59.9 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.2

ת"י 20 חלק 2.2

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה

RECESSED LUMINAIRES

תקן זה מפרט דרישות למנורות גומחה, המשלבות מקורות אור חשמליים, והמיועדות לפעולה במתחי זינה שאינם .גדולים מ-1000 וולט תקן זה אינו חל על מנורות למובלי אוויר או על מנורות .שקירורן נעשה בעזרת נוזלים

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה
תרגום לערבית של השינויים 04/08/2014 89.8 ש''ח רשמי
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 20 חלק 2.2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.2

ת"י 20 חלק 2.2

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה

RECESSED LUMINAIRES

תקן זה מפרט דרישות למנורות גומחה, המשלבות מקורות אור חשמליים, והמיועדות לפעולה במתחי זינה שאינם .גדולים מ-1000 וולט תקן זה אינו חל על מנורות למובלי אוויר או על מנורות .שקירורן נעשה בעזרת נוזלים

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה
תקן ישראלי בשפה האנגלית 04/08/2014 88 ש''ח רשמי
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 20 חלק 2.2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.3

ת"י 20 חלק 2.3

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות

FOR ROAD AND STREET LIGHTNING

:תקן זה מםרט דרישות עבור מנורות לתאורת כבישים ורחובות ולתאורה של אתרים - ;ציבוריים אחרים שאינם במבנים ;תאורת מהנרות - מנורות המשולבות בתוך עמודים שגובהם הכולל - המינימלי מעל מפלס קרקע רגיל הוא 2.5 מטרים; וכן שימוש עם מקורות תאורה חשמליים במתח זינה שאינו גדול .מ-1000 וולט

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות
תרגום לערבית של השינויים 01/11/2015 89.8 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.3 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.3

ת"י 20 חלק 2.3

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות

FOR ROAD AND STREET LIGHTNING

:תקן זה מםרט דרישות עבור מנורות לתאורת כבישים ורחובות ולתאורה של אתרים - ;ציבוריים אחרים שאינם במבנים ;תאורת מהנרות - מנורות המשולבות בתוך עמודים שגובהם הכולל - המינימלי מעל מפלס קרקע רגיל הוא 2.5 מטרים; וכן שימוש עם מקורות תאורה חשמליים במתח זינה שאינו גדול .מ-1000 וולט

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות
תקן ישראלי בשפה האנגלית 01/11/2015 148.8 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.3 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.4

ת"י 20 חלק 2.4

מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות

LUMINAIRES: PORTABLE GENERAL PURPOSE LUMINAIRES

,תקן זה חל על מנורות מיטלטלות למטרות כלליות ,המיועדות לשימוש עם נורות בעלות נימת להט טונגסטן שפופרות פלואורניות ונורות פריקה אחרות, במתחי זינה שאינם גדולים מ- 250 וולט. תקן זה אינו חל על מנורות 1 המוחזקות ביד. דרישות התקן הישראלי ת"י 20 חלק חלות על המנורות הנידונות בתקן זה, בשינויים ובתוספות המפורטים בסעיפי התקן השונים. אם קיימת סתירה בין הדרישות שבתקן הישראלי ת"י 20 חלק 1 לבין .דרישות תקן זה, יהיה תוקף לדרישות תקן זה

מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות
תקן ישראלי 15/12/2001 45.3 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.4 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.5

ת"י 20 חלק 2.5

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה

LUMINAIRES: PARTICULAR REQUIREMENTS - FLOODLIGHTS

תקן זה מפרט דרישות למנורות הצפה המיועדות לשימוש עם מקורות אור חשמליים במתחי זינה שאינם גדולים מ-0001 וולט

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה
תקן ישראלי בשפה האנגלית 13/11/2017 118.8 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.5 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.6

ת"י 20 חלק 2.6

מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט

FOR FILAMENT LAMPS.

תקן זה חל על מנורות בעלות שנאים מובנים לנורות עם נימת להט, המוזנות במתחי זינה ובעלות מתחי מוצא .שאינם גבוהים מ-1000 וולט דרישות ת"י 20 חלק 1 חלות על המנורות הנידונות III בתקן זה. התקן אינו חל על מנורות מסוג ,אין צורך להשתמש בשנאים בעלי מתח בטיחות נמוך מאד כדי להתאים לדרישות תקן זה, אך השימוש בשנאים כאלה .יכול להבטיח את ההתאמה לדרישות התפקוד של תקן זה אם קיימת סתירה בין דרישות ת"י 20 חלק 1 לבין דרישות .תקן זה, יהיה תוקף לדרישות תקן זה

מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט
תקן ישראלי 01/09/1998 45.3 ש''ח רשמי
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 20 חלק 2.6 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.7

ת"י 20 חלק 2.7

מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות

LUMINAIRES: PORTABLE LUMINAIRES FOR GARDEN USE

תקן זה חל על מנורות עמוד מיטלטלות המיועדות למקומות כמו גינות ועל מנורות מיטלטלולת המיועדות למקומות .כמו ערוגות פרחים המנורות שתקן זה חל עליהן מיועדות לשימוש עם נורות בעלות נימת טונגסטן, שפופרות פלואורניות ונורות .פריקה אחרות, לשינה במתחים שאינם גבוהים מ-250 וולט דרישות ת"י 20 חלק 1 חלות על המנורות הנידונות בתקן זה. אם קיימת סתירה בין דרישות ת"י 20 חלק 1 לבין .דרישות תקן זה, יהיה תוקף לדרישות תקן זה

מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות
תקן ישראלי 01/09/1998 45.3 ש''ח רשמי
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 20 חלק 2.7 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.8

ת"י 20 חלק 2.8

מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד

LUMINAIRES: PARTICULAR REQUIREMENTS - HANDLAMPS

תקן זה מגדיר דרישות לפנסי-יד ולמנורות ניידות ,דומות, מוחזקות ביד,תלויות או מונחות על משטח המיועדים לשימוש עם מקורות אור חשמליים במתח זינה .שאינו גדול מ-250 וולט

מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד
תקן ישראלי בשפה האנגלית 01/11/2018 118.8 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.8 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.9

ת"י 20 חלק 2.9

מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות)

(NON-PROFESSIONAL)

תקן זה חל על מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות) המיועדות לשימוש עם נורות בעלות נימת טונגסטן, לזינה במתח שאינו גדול מ-250 וולט, לרבות נורות הלוגן ללחץ נמוך בעלות נימת טונגסטן, המוגדרות .1506 בת"י דרישות ת"י 20 חלק 1 חלות על המנורות הנידונות .בתקן זה אם קיימת סתירה בין דרישות ת"י 20 חלק 1 לבין דרישות .תקן זה, יהיה תוקף לדרישות תקן זה

מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות)
תקן ישראלי 01/09/1998 45.3 ש''ח רשמי
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 20 חלק 2.9 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.10

ת"י 20 חלק 2.10

מנורות:דרישות מיוחדות-מנורות מיטלטלות לילדים

LUMINAIRES FOR CHILDREN

תקן זה מגדיר דרישות עבור מנורות מיטלטלות לילדים ולשימוש עם נורות בעלות נימת טונגסטן או נורות פלואורניות בעלות מחבר יחיד לזינה במצח שאינו גדול מ-250 וולט. יש לעיין בתקן זה יחד עם .1 הסעיפים הרלוונטים של התקן הישראלי ת"י 20 חלק

מנורות:דרישות מיוחדות-מנורות מיטלטלות לילדים
תקן ישראלי בשפה האנגלית 21/09/2009 148.8 ש''ח רשמי
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 20 חלק 2.10 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.11

ת"י 20 חלק 2.11

מנורות: מנורות לאקווריום

LUMINAIRES: AQUARIUM LUMINAIRES

תקן זה מפרט דרישות למנורות לאקווריום לשימוש ביתי הכוללות מקורות אור חשמליים במתחי זינה שאינם גדולים .מ-1000 וולט :הערה .אינו חל NOTE-ה

מנורות: מנורות לאקווריום
תקן ישראלי בשפה האנגלית 11/06/2015 88 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.11 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.11

ת"י 20 חלק 2.11

מנורות: מנורות לאקווריום

LUMINAIRES: AQUARIUM LUMINAIRES

תקן זה מפרט דרישות למנורות לאקווריום לשימוש ביתי הכוללות מקורות אור חשמליים במתחי זינה שאינם גדולים .מ-1000 וולט :הערה .אינו חל NOTE-ה

מנורות: מנורות לאקווריום
תרגום לערבית של השינויים 11/06/2015 89.8 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.11 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.17

ת"י 20 חלק 2.17

מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה (וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו

TELEVISION AND FILM STUDIOS (OUTDOOR AND INDOOR)

,תקן זה חל על מנורות לתאורת במות, אולפני טלוויזיה קולנוע וצילום, לרבות זרנוקים נקודתיים ומנורות .הצפה, לשימוש בתוך המבנה ומחוצה לו המנורות שתקן זה חל עליהן מיועדות לשימוש עם נורות בעלות נימת טונגסטן, שפופרות פלואורניות ונורות .פריקה אחרות, לשינה במתח שאינו גדול מ-1000 וולט דרישות ת"י 20 חלק 1 חלות על המנורות הנידונות בתקן זה. אם קיימת סתירה בין ת"י 20 חלק 1 לבין .דרישות תקן זה, יהיה תוקף לדרישות תקן זה

מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה (וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו
תקן ישראלי בשפה האנגלית 28/08/1998 45.3 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.17 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.18

ת"י 20 חלק 2.18

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים

FOR SWIMMING POOLS AND SIMILAR APPLICATIONS

תקן זה מפרט דרישות למנורות קבועות המיועדות לשימוש ,בתוך מים או במגע עם מים כגון בברכות שחייה במזרקות, בברכות שיוט ובברכות גינה. תקן זה אינו חל על מנורות שאינן במגע עם מים (כגון מנורות המותקנות מאחורי לוח זכוכית שהוא נפרד מהמנורה) או על מנורות .המוחזקות ביד או על מנורות מיטלטלות

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים
תקן ישראלי בשפה האנגלית 01/11/2015 148.8 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.18 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.18

ת"י 20 חלק 2.18

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים

FOR SWIMMING POOLS AND SIMILAR APPLICATIONS

תקן זה מפרט דרישות למנורות קבועות המיועדות לשימוש ,בתוך מים או במגע עם מים כגון בברכות שחייה במזרקות, בברכות שיוט ובברכות גינה. תקן זה אינו חל על מנורות שאינן במגע עם מים (כגון מנורות המותקנות מאחורי לוח זכוכית שהוא נפרד מהמנורה) או על מנורות .המוחזקות ביד או על מנורות מיטלטלות

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים
תרגום לערבית של השינויים 01/11/2015 89.8 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.18 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.19

ת"י 20 חלק 2.19

(מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות

REQUIREMENTS)

,תקן זה חל על מנורות לתאורת כבישים ורחובות .המיועדות לשימוש במובל אוויר או בחללים מאווררים המנורות שתקן זה חל עליהן מיועדות לשימוש עם .שפופרות פלואורניות, במתח שאינו גדול מ-1000 וולט דרישות ת"י 20 חלק 1 חלות על המנורות הנידונות בתקן זה. אם קיימת סתירה בין הדרישות בת"י 20 חלק 1 לבין .דרישות תקן זה, יהיה תוקף לדרישות תקן זה תשומת לב תינתן לעובדה שתקן זה מגדיר רק היבטים בטיחותיים של מנורות לתעלות אוויר. התקן אינו .מתייחס לדרישות הפעולה של המנורות

(מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות
תקן ישראלי 01/09/1998 59.9 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.19 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.20

ת"י 20 חלק 2.20

מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה

CHAINS

תקן זה מפרט דרישות לשרשרות תאורה המצוידות במקורות אור בחיבור בטור או במקביל או בצירוף שלהם, לשימוש פנימי או חיצוני, במתחי זינה שאינם גדולים .מ-052 וולט לגבי הצירופים הכוללים פסי תאורה (הידועים גם כשרשרות תאורה אטומות), ראו התקן הבין-לאומי .IEC 60598-2-21 ,שרשרות תאורה בעלות אבזרים קבועים או נתיקים .לדוגמה לצורך עיטור או קישוט, כלולות בתקן זה על שרשרות תאורה בעלות בתי נורה מטיפוס דחיפה .חלות הדרישות הרלוונטיות של תקן זה .(PUSH-IN)

מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה
תקן ישראלי בשפה האנגלית 07/01/2018 176 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.20 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.22

ת"י 20 חלק 2.22

מנורות: דרישות מיוחדות-מנורות לתאורת חירום

EMERGENCY LIGHTING

חלק זה של התקן זה מגדיר דרישות למנורות לתאורת חירום המיועדות לשימוש עם מקורות אור חשמליים 1000-המוזנות ממקורות זינת חירום במתח שאינו גדול מ .וולט תקן זה אינו דן בהשפעות של הפחתות מתח במצב עבודה שאינו חירום על מנורות הכוללות נורות פריקה .בלחץ גבוה תקן זה כולל גם דרישות ובדיקות רלוונטיות לציוד ,2.7 פיקוד ובקרה כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 61347 חלק המכיל התקנים נוספים כגון:התקני פיקוד מרחוק,מחוונים .התקני ניתוק וחיבור וכדומה

מנורות: דרישות מיוחדות-מנורות לתאורת חירום
תקן ישראלי בשפה האנגלית 14/03/2019 202.6 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.22 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.23

ת"י 20 חלק 2.23

מנורות:דרישות מיוחדות - מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד

VOLTAGE LIGHTING SYSTEMS FOR FILAMENT LAMPS

חלק זה של התקן מגדיר דרישות למערכות תאורה לנורות להט במתח נמוך מאוד,המיועדות לשימוש רגיל .בתוך מבנה במתחי זינה שאינם גבוהים מ-1000 וולט המנורות,המחוברות במקביל,מוזנות דרך מוליכים או .פרופילים נושאים רציפים התלויים חופשית .הזרם במעגל המוצא של המערכת מוגבל ל-25 אמפר

מנורות:דרישות מיוחדות - מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד
תקן ישראלי בשפה האנגלית 21/09/2009 176 ש''ח רשמי
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 20 חלק 2.23 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.24

ת"י 20 חלק 2.24

מנורות: מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים מוגבלת

TEMPERATURES

תקן זה חל על מנורות המיועדות לשימוש במקומות שבהם קיים צורך להגבלת הטמפרטורה על שטח הפנים החיצוני של ,המנורה, עקב סיכון של הצטברות אבק דליק על המנורות אולם לא קיים סיכון של אטמוספרה נפיצה. המנורות מיועדות לשימוש עם מקורות אור במתחי זינה שאינם גדולים מ-1000 וולט. תקן זה מוציא באופן מפורש מתחומו מנורות שנועדו לשימוש באטמוספרות נפיצות של גז או אבק. הגבלה מיוחדת של הטמפרטורה במנורות העשויות להתכסות באבק דליק נחוצה למשל במקומות שבהם מעבדים או מאחסנים אריגים. כמו כן נחוצה הגבלה במקומות שבהם אבק דליק, למשל של אבקת צבעים, נסורת עץ, גרגרי אבק, קמח וטקסטילים, מצטבר בכמויות גדולות .אולם אין סיכון של התפוצצות

מנורות: מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים מוגבלת
תקן ישראלי בשפה האנגלית 31/12/2000 45.3 ש''ח
התקן ת"י 20 חלק 2.24 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 20 חלק 2.25

ת"י 20 חלק 2.25

מנורות:דרישות מיוחדות-מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים

CARE BUILDINGS

חלק זה של התקן מפרט דרישות מיוחדות למנורות בעלות נורות עם נימת טונגסטן,נורות פלואורניות ונורות ,פריקה אחרות במתחי זינה שאינם גבוהים מ-1000 וולט ,לשימוש באתרים רפואיים שבהם נערכים טיפולים רפואיים בדיקות רפואיות והשגחה רפואית בבתי חולים ובמוסדות .רפואיים

מנורות:דרישות מיוחדות-מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים
תקן ישראלי בשפה האנגלית 21/09/2009 202.6 ש''ח רשמי
התקן ת"י 20 חלק 2.25 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 79

ת"י 79

תבריגים בעלי פרופיל עגול מהטיפוס אדיסון

EDISON ROUND PROFILE SCREW THREAD

התקן חל על תבריגים המכונים "אדיסון", בעלי פרופיל המורכב מקשתות מעגלים, הנועדים בעיקר לצימוד של נורות לבתי נורה. בתקן מתוארים מידות התבריג .והמדידים המשמשים לבחינת התבריג

תבריגים בעלי פרופיל עגול מהטיפוס אדיסון תקן ישראלי 01/02/1971 45.3 ש''ח
התקן ת"י 79 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 79

ת"י 79

תבריגים בעלי פרופיל עגול מהטיפוס אדיסון

EDISON ROUND PROFILE SCREW THREAD

התקן חל על תבריגים המכונים "אדיסון", בעלי פרופיל המורכב מקשתות מעגלים, הנועדים בעיקר לצימוד של נורות לבתי נורה. בתקן מתוארים מידות התבריג .והמדידים המשמשים לבחינת התבריג

תבריגים בעלי פרופיל עגול מהטיפוס אדיסון תרגום לאנגלית לתקן ישראלי 01/02/1971 89.8 ש''ח
התקן ת"י 79 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 246 חלק 3

ת"י 246 חלק 3

נורות ליבון שיש להן תיל טונגסטן: דרישות מיוחדות לנורות למתח של 75-6 וולט

6-75 V LAMPS

תקן זה חל על נורות ליבון, שיש להן תיל טונגסטן ושנתוניהן מפורטים בתקן ;כלולות בתקן דרישות מיוחדות כגון .נתונים אופייניים, מידות ונתונים פוטומטריים כל דרישות התקן הישראלי ת"י 246 חלות על .הנורות הנידונות בתקן זה, בתוספות המפורטות בסעיפים

נורות ליבון שיש להן תיל טונגסטן: דרישות מיוחדות לנורות למתח של 75-6 וולט
תקן ישראלי 01/08/1980 45.3 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 246 חלק 3 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 246 חלק 4

ת"י 246 חלק 4

נורות ליבון שיש להן תיל טונגסטן:דרישות מיוחדות לנורות בעלות צורות דקורטיביות למתח של 250-200 וולט

FOR 200-250 V

תקן זה חל על נורות ליבון בעלות צורות מיוחדות, שיש .להן תיל טונגסטן, ושנתוניהן מפורטים בתקן תקן זה חל על נורות ליבון מהטיפוסים המפורטים .בנספחים לתקן זה

נורות ליבון שיש להן תיל טונגסטן:דרישות מיוחדות לנורות בעלות צורות דקורטיביות למתח של 250-200 וולט תקן ישראלי 01/08/1980 59.9 ש''ח
התקן ת"י 246 חלק 4 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 247

ת"י 247

כיפות מתוברגות מטיפוס אדיסון וכיפות גליליות מטיפוס באיונט: דרישות כלליות

BAYONET TYPE:GENERAL REQUIREMENTS

תקן זה , המפרט את הדרישות הכלליות, הוא הראשון בסדרת תקנים החלים על כיפות מתוברגות ועל כיפות ;גליליות של נורות .מידות הכיפות מפורטות בחלקים האחרים של הסדרה

כיפות מתוברגות מטיפוס אדיסון וכיפות גליליות מטיפוס באיונט: דרישות כלליות
תקן ישראלי 01/01/1980 45.3 ש''ח
התקן ת"י 247 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 247 חלק 1

ת"י 247 חלק 1

מידות:E14-ו,E10,E5 כיפות מתוברגות מטיפוס אדיסון

SCREW CAPS EDISON TYPE E5,E10,E14:DIMENSIONS

תקן זה חל על מידותיהן של כיפות מתוברגות מטיפוס .E14 ו E10 ,E5 אדיסון

מידות:E14-ו,E10,E5 כיפות מתוברגות מטיפוס אדיסון
תקן ישראלי 01/02/1978 45.3 ש''ח
התקן ת"י 247 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

לדף הבא מציג דף מ-4 הצג