­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ועדות התקינה הישראליות

 

5901 ועדה טכנית צינורות מתכת ואבזריהם

מס' תקן כותר סוג מסמך תאריך פרסום מחיר מעמד מידע נוסף הוסף לסל
ת"י 50 חלק 0.2

ת"י 50 חלק 0.2

תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית שלא שאמצעות התבריג: מידות, סבולות וכינוי

DESIGNATION

תקן זה מפרט את הדרישות לצורה, מידות, סבולות וכינויים של תבריגי הידוק לצינורות, שמידותיהם הנומינליות "1/16 עד "6 ועד בכלל. הן התבריגים ,הפנימיים והן התבריגים החיצוניים הם גלילים ,ומיועדים לחיבור מכני של רכיבים כגון אבזרי צינורות ברזים ושסתומים. תבריגים אלה אינם מיועדים להוות מחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית באמצעות התבריג. אם ,מכללים המכילים מחברים כאלה נדרשים להיות אטימי לחץ ייעשה הדבר על ידי לחיצת שני משטחי אטימה מחוץ .לתבריג והשמת חומר איטום ביניהם

תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית שלא שאמצעות התבריג: מידות, סבולות וכינוי
תקן ישראלי 01/06/1999 45.3 ש''ח
התקן ת"י 50 חלק 0.2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 50 חלק 0.3

ת"י 50 חלק 0.3

תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית באמצעות התבריג: מידות, סבולות וכינוי

DESIGNATION

תקן זה מפרט את הדרישות לצורה, מידות, סבולות וכינויים של תבריגי חיבור לצינורות, שמידותיהם הנומינליות "1/16 עד "6 ועד בכלל, למחברים שבהם .אטימת הלחץ נעשית באמצעות ההתאמה בין התבריגים תבריגים אלה הם חיצוניים-קוניים ופנימיים-גליליים או פנימיים-קוניים, והם מיועדים לשימוש בצינורות המתאימים לחריטת תבריג ולשסתומים, אבזרי צינורות או ציוד צנרת אחר המחובר באמצעות מחברים מתוברגים. על התבריג יושם חומר איטום מתאים, שיבטיח את אטימת הלחץ .במחבר

תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית באמצעות התבריג: מידות, סבולות וכינוי
תקן ישראלי 01/06/1999 45.3 ש''ח
התקן ת"י 50 חלק 0.3 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 60 חלק 1

ת"י 60 חלק 1

אוגנים ממתכת: אוגנים מפלדה

METALLIC FLANGES : STEEL FLANGES

חלק זה של התקן עבור מערכת יחידה של אוגנים, מפרט :דרישות לאוגני פלדה עגולים בעלי הכינויים שלהלן PN 150 ,PN 110 ,PN 50 ,PN 20 ,PN 16 ,PN 10 1 סדרה ,PN 25 , PN 6 ,PN 2.5 2 סדרה ,PN 420 ,PN 260 , .PN 40 התקן מפרט טיפוסים של אוגני פלדה וטיפוסי פנים מידות, סבולות, תבריגים, מידות של לולבים ,(FACING) גימור פני השטח, סימון, בדיקות ,(BOLT SIZES) וברגים .ובחינות התקן אינו מפרט דירוג/טמפרטורה או חומרים לאוגני פלדה. למרות זאת, במוסף ד מפורטות הנחיות לגבי מבחר של חומרים, ובמוסף ה מפורטות הנחיות לגבי דירוג לחץ/טמפרטורה עבור מספר אוגנים העשויים מהחומרים .שברימה במוסף ד חלק זה של התקן אינו חל על אוגנים העשויים בחריטה .ממוטות ,13 ,12 ,11 כמו כן אין התקן חל על טיפוסי האוגנים .14, 15, העשויים מלוחות סוגי האטמים השונים, מידותיהם, תכונות, התכן שלהם והחומרים המשמשים ביצורם, אינם נכללים בתחום החלות .של חלק זה של התקן

אוגנים ממתכת: אוגנים מפלדה
תקן ישראלי 31/07/2002 202.6 ש''ח
התקן ת"י 60 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 60 חלק 2

ת"י 60 חלק 2

אוגנים ממתכת-אוגנים מיצקת ברזל

METALLIC FLANGES-CAST IRON FLANGES

תקן זה חל על אוגנים עשויים יצקת ברזל אפורה, יצקת ברזל חשילה או יצקת ברזל כדורית, המיועדים לחיבור ,צנרת ואבזרי צנרת קובע את מיני האוגנים, את פניהם ,מידותיהם ומידות הברגים, טיב פני השטח, סימון בדיקות וחומרים יחד עם דרגות הלחץ והטמפרטורה .המתאימות להם

אוגנים ממתכת-אוגנים מיצקת ברזל
תקן ישראלי 01/03/1992 176 ש''ח
התקן ת"י 60 חלק 2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 103

ת"י 103

צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג

STEEL PIPES SUITABLE FOR SCREW THREADING

התקן חל על צינורות פלדה מצופים אבץ או שאינם מצופים אבץ, והמיוצרים בצינורות מרותכים או כצינורות ללא .תפר. בתקן הובאו הוראות ופורטו שיטות בדיקה

צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג
תקן ישראלי מתורגם לאנגלית 01/09/1994 120.5 ש''ח רשמי חלקי
התקן ת"י 103 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 103

ת"י 103

צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג

STEEL PIPES SUITABLE FOR SCREW THREADING

התקן חל על צינורות פלדה מצופים אבץ או שאינם מצופים אבץ, והמיוצרים בצינורות מרותכים או כצינורות ללא .תפר. בתקן הובאו הוראות ופורטו שיטות בדיקה

צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג
תקן ישראלי 01/09/1994 59.9 ש''ח רשמי חלקי
התקן ת"י 103 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 137 חלק 1

ת"י 137 חלק 1

נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות למטרות כלליות

תקן זה מפרט את ההרכב, את הדרישות לתכונות ואת סבולות המידות של מוטות עשויים נחושת או סגסוגת נחושת, המסופקים ביחידות בדידות ישרות והמיועדים למטרות כלליות. כמו כן מפרט התקן את נוהלי הדגימה .ואת שיטות הבדיקה לאימות התואמות לדרישות תקן זה

נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות למטרות כלליות
תקן ישראלי 01/04/2001 88 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 137 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 137 חלק 2

ת"י 137 חלק 2

נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות לעיבוד חופשי

PURPOSES

תקן זה מפרט את ההרכב, את הדרישות לתכונות ואת סבולות המידות של מוטות עשויים סגסוגת נחושת המסופקים ביחידות בדידות ישרות, והמיועדים במיוחד לעיבוד חופשי. כמו כן מפרט התקן את נוהלי הדגימה, את שיטות הבדיקה לאימות התואמות לדרישות תקן זה ואת .תנאי המשלוח

נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות לעיבוד חופשי
תקן ישראלי 01/04/2001 45.3 ש''ח
התקן ת"י 137 חלק 2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 137 חלק 3

ת"י 137 חלק 3

נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות חישול מעורגלים ולא מעורגלים

FORGING STOCK

תקן זה מפרט את ההרכב, את הדרישות לתכונות ואת סבולות המידות של מוטות עגולים עשויים נחושת או ,סגסוגת נחושת, המסופקים ביחידות בדידות ישרות והמיועדים במיוחד לחישול. תקן זה חל גם על מוטות מצולעים רגילים, מוטות חלולים, מוטות מלבניים ופרופילים, המיועדים לחישול. כמו כן מפרט התקן את נוהלי הדגימה, את שיטות הבדיקה לאימות התואמות .לדרישות תקן זה ואת תנאי המשלוח

נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות חישול מעורגלים ולא מעורגלים
תקן ישראלי 01/04/2001 88 ש''ח
התקן ת"י 137 חלק 3 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 137 חלק 4

ת"י 137 חלק 4

נחושת וסגסוגות נחושת: תיילים למטרות כלליות

PURPOSES

תקן זה מפרט את ההרכב, את הדרישות לתכונות ואת סבולות המידות של תיילים עשויים נחושת או סגסוגת נחושת המיועדים למטרות כלליות, לייצור קפיצים .ומהדקים

נחושת וסגסוגות נחושת: תיילים למטרות כלליות
תקן ישראלי 01/04/2001 118.8 ש''ח
התקן ת"י 137 חלק 4 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 137 חלק 5

ת"י 137 חלק 5

נחושת וסגסוגות נחושת: פרופילים ומוטות מלבניים למטרות כלליות

BAR FOR GENERAL PURPOSES

תקן זה מפרט את ההרכב, את הדרישות לתכונות ואת סבולות המידות של פרופילים ומוטות מלבניים עשויים נחושת או סגסוגת נחושת, המסופקים ביחידות בדידות ישרות. תקן זה חל על מוטות מלבניים בעובי 3 מ"מ עד 60 מ"מ ועד בכלל, וברוחב 6 מ"מ עד 120 מ"מ ועד בכלל. כמו כן מפרט התקן את נוהלי הדגימה, את שיטות הבדיקה לאימות התואמות לדרישות תקן זה ואת תנאי .המשלוח

נחושת וסגסוגות נחושת: פרופילים ומוטות מלבניים למטרות כלליות
תקן ישראלי 01/04/2001 59.9 ש''ח
התקן ת"י 137 חלק 5 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 137 חלק 6

ת"י 137 חלק 6

נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות חלולים לעיבוד חופשי

MACHINING PURPOSES

תקן זה מפרט את ההרכב, את הדרישות לתכונות ואת סבולות המידות של מוטות חלולים עשויים סגסוגת נחושת המסופקים ביחידות בדידות, והמיועדים במיוחד לעיבוד חופשי. הערה: מוצרים חלולים בעלי קוטר חיצוני גדול ,מ-80 מ"מ או/וגם בעלי עובי דופן קטן מ-2 מ"מ כמו כן .PREN 12449 מפורטים בהצעת התקן האירופי מפרט התקן את נוהלי הדגימה, את שיטות הבדיקה לאימות .התואמות לדרישות תקן זה ואת תנאי המשלוח

נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות חלולים לעיבוד חופשי
תקן ישראלי 01/04/2001 59.9 ש''ח
התקן ת"י 137 חלק 6 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 255

ת"י 255

אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות

MALLEABLE CAST IRON PIPE FITTINGS

,103 התקן חל על האבזרים המתוברגים המפורטים בסעיף העשויים יצקת ברזל חשילה, המיועדים לחיבור צינורות .להובלת מים בלחץ שאינו עולה על לחץ שימושי של 16 בר .6" התקן חל על אבזרים שקוטרם הנומינלי מ- "1/4 עד

אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות תקן ישראלי 01/01/1985 88 ש''ח רשמי חלקי
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 255 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 255

ת"י 255

אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות

MALLEABLE CAST IRON PIPE FITTINGS

,103 התקן חל על האבזרים המתוברגים המפורטים בסעיף העשויים יצקת ברזל חשילה, המיועדים לחיבור צינורות .להובלת מים בלחץ שאינו עולה על לחץ שימושי של 16 בר .6" התקן חל על אבזרים שקוטרם הנומינלי מ- "1/4 עד

אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות תרגום לאנגלית לתקן ישראלי 01/01/1985 176 ש''ח רשמי חלקי
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 255 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 530

ת"י 530

צינורות פלדה מרותכים לשימוש כללי

WELDED STEEL PIPES FOR GENERAL USE

תקן זה חל על צינורות פלדה המרותכים בריתוך בהתנגדות חשמלית או בריתןך בהשקה בעזרת קשת מוגנת, ברתך ישר .(או לולייני (להלן: צינורות ,הצינורות שתקן זה חל עליהם מיועדים להובלת נוזלים .גזים ואדים בלחץ אין תקן זה חל על צינורות מתוברגים, צינורות קידוח וצינורות בעלי מידות מדויקות, המוגדרות למטרות

צינורות פלדה מרותכים לשימוש כללי
תקן ישראלי בשפה העברית 31/05/2006 148.8 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 530 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 593

ת"י 593

צינורות פלדה ללא תפר

SEAMLESS STEEL PIPES

תקן זה חל על צינורות פלדה ללא תפר,שקוטרם הנומינלי אינו גדול מ-150 מ"מ.הצינורות מיועדים להובלת נוזלים 1 בלחץ ובטמפרטורת עבודה מקסימלית,כנקוב בטבלה .לפי קבוצת טיב הצינור

צינורות פלדה ללא תפר
תקן ישראלי מתורגם לאנגלית 31/12/1996 176 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 593 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 593

ת"י 593

צינורות פלדה ללא תפר

SEAMLESS STEEL PIPES

תקן זה חל על צינורות פלדה ללא תפר,שקוטרם הנומינלי אינו גדול מ-150 מ"מ.הצינורות מיועדים להובלת נוזלים 1 בלחץ ובטמפרטורת עבודה מקסימלית,כנקוב בטבלה .לפי קבוצת טיב הצינור

צינורות פלדה ללא תפר
תקן ישראלי 31/12/1996 88 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 593 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1170

ת"י 1170

מצמדות פלדה לצינורות פלדה

STEEL SOCKETS FOR STEEL PIPES

תקן זה חל על מצמדות פלדה לצינורות פלדה, שחל עליהם התקן הישראלי ת"י 103. התקן חל על מצמדות פלדה מתוברגות, מצופות אבץ או שאינן מצופות, שקוטרן .(6") הנומינלי אינו גדול מ-150 מ"מ

מצמדות פלדה לצינורות פלדה תקן ישראלי 01/06/1982 45.3 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 1170 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1345

ת"י 1345

ניפלים מתוברגים מפלדה

STEEL SCREWED NIPPLES

תקן זה חל על ניפלים מתוברגים המיוצרים בתהליך חרושתי מצינורות פלדה,המתאימים לתקנים הישראליים ת"י 103 או ת"י 593 ושקוטרם הנומינלי אינו גדול מ-100 מ"מ

ניפלים מתוברגים מפלדה תקן ישראלי 01/03/1990 45.3 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 1345 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1522

ת"י 1522

אבזרי צינורות המיועדים לחיבור בריתוך לצינורות פלדה לשימוש כללי

GENERAL USE

תקן זה חל על אבזרי צינורות מייצור חרושתי המיועדים לחיבור בריתוך לצינורות פלדה לשימוש כללי

אבזרי צינורות המיועדים לחיבור בריתוך לצינורות פלדה לשימוש כללי
תקן ישראלי 01/08/1994 59.9 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 1522 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 1896

ת"י 1896

צינורות לחץ מנחושת, ללא תפר, למי שתייה

SEAMLESS COPPER PRESSURE PIPES FOR POTABLE WATER

תקן זה חל על צינורות נחושת ללא תפר, המיועדים .להתקנה במערכות מי שתייה

צינורות לחץ מנחושת, ללא תפר, למי שתייה
(תקן ישראלי (רוויזיה חלקית 01/06/1999 59.9 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 1896 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 4314

ת"י 4314

צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש

תקן זה חל על צינורות פלדה שחורים ומגלוונים בטבילה NPS 10 עד NPS 1/2 חמה, עם תפר וללא-תפר, בגדלים .2-ועד בכלל, בעוביי דופן המפורטים בטבלאות 1 ו ניתן לספ צינורות שעובי הדופן שלהם שונה, בתנאי שהם מתאימים לכל יתר הדרישות של תקן זה, ובתנאי שהקוטר החיצוני שלהם מתאים לערכים שבטבלאות. צינור המוזמן לפי תקן זה מיועד לשמש במערכות הגנה מפני אש. הצינור ("ניתן לכיפוף בטמפרטורה אופפת רגילה ("טמפרטורת חדר כשהקוטר הפנימי של הכיפוף גדול לפחות פי 21 מהקוטר החיצוני של הצינור המכופף.אין לכופף צינורות .מגלוונים

צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש
תקן ישראלי 01/06/2000 59.9 ש''ח רשמי
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 4314 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 5089

ת"י 5089

צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן-ציפוי חיצוני בפוליאתילן המיוצר בשיחול-ציפוי תלת-שכבתי

EXTRUDED POLYETHLENE COATING-THREE LAYER COATING

תקן זה חל על צינורות פלדה שעברו תהליך ציפוי חרושתי בשלוש שכבות (ראו סעיף 2.2)על דופנם החיצונית,לצורך הגנה מפני שיתוך:שכבת יסוד,ועליה .שתי שכבות של פוליאתילן המיוצר בתהליך שיחול הצינורות המצופים בפוליאתילן שתקן זה חל עליהם מיועדים להובלת זורמים,שטמפרטורת השירות שלהם :כמפורט להלן א. אינה גבוהה מ-50צ',לצינורות המצופים בפוליאתילן ;(LDPE) בצפיפות נמוכה ב. אינה גבוהה מ-70צ',לצינורות המצופים בפוליאתילן .(HDPE) או גבוהה(MDPE) בצפיפות בינונית הצינורות המצופים בפוליאתילן שתקן זה חל עליהם .מיועדים להטמנה בקרקע ובמים

צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן-ציפוי חיצוני בפוליאתילן המיוצר בשיחול-ציפוי תלת-שכבתי
תקן ישראלי בשפה העברית 31/10/2011 148.8 ש''ח
התקן ת"י 5089 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 5207

ת"י 5207

צינורות פלדה ואבזריהם לשימוש כללי בעלי ציפוי פנימי במלט צמנט

WITH INTERNAL LINING WITH CEMENT MORTAR

תקן זה קובע דרישות לציפוי מלט צמנט להגנת המשטחים הפנימיים של צינורות פלדה ורכיבי צנרת .מפלדה התקן קובע גם דרישות להשמת הציפוי.התקן ישים לציפוי פנימי של צינורות בעלי תפר ריתוך אורכי או לולייני (ספירלי),של צינורות ללא תפר ושל רכיבי פלדה דלת פחמן,המשמשים להולכת זורמים.תקן זה אינו .דן בציפוי המושם או המשוקם באתר טיפוס זה של ציפוי משמש בעיקר בצנרת להולכה ולחלוקה של מים בלחץ או בכוח הכובד,המיועדים לצריכת אנשים ולשימוש תעשייתי,וכן במערכות כיבוי אש ובמערכות שפכים.רצוי שטמפרטורת המים המולכים לא תהיה גבוהה מ-50 צ'.בהסכמת הצדדים הנוגעים .בדבר,אפשר שטמפרטורת העבודה תהיה גבוהה יותר החומרים המרכיבים את ציפוי מלט הצמנט,כאשר הם משמשים בתנאים שנתכנו להם,ובאים במגע זמני או קבוע עם מים המיועדים לצריכת אנשים,לא ישנו את איכותם של המים האלה במידה שתגרום לאי-עמידתם ,בדרישות התקנות והתקנים החלים בישראל.למטרה זו יש לאזכר תקנים לאומיים רלוונטים המחליפים תקנים אירופיים,אם קיימים,הדנים בהשפעת חומרים .על איכות המים

צינורות פלדה ואבזריהם לשימוש כללי בעלי ציפוי פנימי במלט צמנט
תקן ישראלי בשפה האנגלית 31/07/2012 176 ש''ח
התקן ת"י 5207 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 5208

ת"י 5208

צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן: ציפוי פנימי -באפוקסי וציפוי חיצוני בפוליאתילן מיוצר בשיחול ציפוי תלת-שכבתי

POLYETHYLENE BASED COATING

1/2" תקן זה חל על צינורות פלדה שקוטרם הנומינלי או יותר, שעברו תהליך ציפוי חרושתי באבקת אפוקסי ,על הדופן הפנימי (FUSION-BONDED EPOXY) ,ניתכת ,וציפוי פוליאתילן תלת-שכבתי על הדופן החיצוני לצורך הגנה בפני שיתוך. הצינורות שתקן זה חל עליהם ,מיועדים להובלת מים חמים וקרים, לרבות מי שתיה בטמפרטורה של עד 80 מעלות צ', במערכת מבוקרת .טמפרטורה בבניינים, וכן להתקנה בקרקע או במים ,הצינורות שתקן זה חל עליהם מיועדים לחיבור בתיברוג .באמצעות אבזרים מוגנים בפני שיתוך

צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן: ציפוי פנימי -באפוקסי וציפוי חיצוני בפוליאתילן מיוצר בשיחול ציפוי תלת-שכבתי
תקן ישראלי 31/08/2003 45.3 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 5208 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 5351

ת"י 5351

נוהגי תקן לשיקום קווי צינורות ומובלים קיימים על ידי היפוך ואשפרה של צינור מוספג בשרף

IMPREGNATED TUBE

נוהג זה מתאר את הנהלים לשיקום קווי צנרת ומובילים שקוטרם "4 עד "108) על ידי התקנת צינור גמיש מוספג) בשרף, המוחדר לתוך המובל הקיים באמצעות ראש הידרולי .או לחץ אוויר השרף מאושפר על ידי הזרמת מים חמים לצינור או על ידי הכנסה מבוקרת של קיטןר לצינור. אחרי האשפרה יהיה הצינור המוגמר רציף ובאפיצות צרה. תהליך שיקום זה יכול לשמש במיגוון יישומים של כוח הכובד ושל לחץ ,כגון נקזי מערכות תברואה, מרזבים צינורות תהליך .מובלי חשמל ומערכות אוורור הערכים המצוינים ביחידות אינץ-ליברה נחשבים - .הערכים התקניים. הערכים בסוגרים מובאים למידע בלבד תקן זה אינו מתייחס לכל ענייני הבטיחות הקשורים - בשימוש בו, אם בכלל. המשתמש בתקן זה יהיה אחראי להנהיג נוהגי בטיחות וגיהות נאותים לפני השימוש, את .אפשרות היישום של המגבלות התקניות השונות .7.4.2 ראו הזהרות ספציפיות בסעיף

נוהגי תקן לשיקום קווי צינורות ומובלים קיימים על ידי היפוך ואשפרה של צינור מוספג בשרף
תקן ישראלי 31/07/2002 45.3 ש''ח
התקן ת"י 5351 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות