­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ועדות התקינה הישראליות

 

7814 ועדה טכנית הבטחת איכות ומהימנות

מס' תקן כותר סוג מסמך תאריך פרסום מחיר מעמד מידע נוסף הוסף לסל
ת"י 905

ת"י 905

מספרים עדיפים

PREFERRED NUMBERS

תקן זה דן במספרים עדיפים, בתכונותיהם ובאופן השימוש ,בהם (מספרים עדיפים הם אבזרים של סדרות גיאומטריות שהשימוש בהן מבטיח במקרים רבים, קביעת סדרה של .(ערכים בצורה הכללית ביותר

מספרים עדיפים
תקן ישראלי 01/12/1974 45.3 ש''ח
התקן ת"י 905 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 905

ת"י 905

מספרים עדיפים

PREFERRED NUMBERS

תקן זה דן במספרים עדיפים, בתכונותיהם ובאופן השימוש ,בהם (מספרים עדיפים הם אבזרים של סדרות גיאומטריות שהשימוש בהן מבטיח במקרים רבים, קביעת סדרה של .(ערכים בצורה הכללית ביותר

מספרים עדיפים
תרגום לאנגלית לתקן ישראלי 01/12/1974 89.8 ש''ח
התקן ת"י 905 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 2222

ת"י 2222

תקינה ופעילויות קרובות לה - מונחים כלליים

VOCABULARY

מדריך זה מביא מונחים והגדרות כלליים המתייחסים לתקינה ולפעילויות הקשורות בתקינה. הוא נועד לתרום ,IEC -ו ISO תרומה בסיסית להבנה הדדית בין חברי ובין הגופים השונים , הממשלתיים והלא-ממשלתיים המעורבים בתקינה ברמות בין-לאומיות, אזוריות ולאומיות. המדריך נועד גם לשמש מקור מתאים להוראה ולהתייחסות, כשהוא דן בקצרה בעקרונות תאורתיים .ומעשיים הנוגעים לתקינה, להתעדה ולהסמכת מעבדות אין מטרתו של מדריך זה לחזור ולהגדיר מונחים -שהוגדרו כבר היטב למטרות כלליות במילונים בין .לאומיים מחייבים אחרים

תקינה ופעילויות קרובות לה - מונחים כלליים
תקן ישראלי בשפה העברית 31/10/2006 148.8 ש''ח
התקן ת"י 2222 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 5688 חלק 1

ת"י 5688 חלק 1

- בטיחות בארועים המוניים: מערכת ניהול הבטיחות דרישות

SPECIFICATIONS

תקן זה, יחד עם התקן הישראלי ת" 5688 חלק 2, חל על .ארועים המוניים אירוע המוני יכול להתקיים להתקיים בתוך מבנה, תחת .כיפת השמים או באתרים אחרים :האחריות לעמידה בתקן זה, על שני חלקיו, חלה על ,א. ארגונים (לרבות יחידים), הקיימים דרך קבע המתכננים ומקיימים אירועים המוניים רבים או אירוע ;יחיד ב. ארועים (לרבות יחידים), המוקמים באופן חד-פעמי לצורך קיום אירועים המוניים רבים או אירוע המוני .יחיד חלק זה של סדרת התקנים ת"י 5688 חל על תהליך ניהול ,הבטיחות באירוע, ומתייחס להיבטי מדיניות בטיחות .ארגון, תכנון, היערכות והקמה, תפעול וביצוע, ופירוק סדרת תקנים זו מיועדת לתכנון, לבחינה ולאישור של אירועים, ולא של ארגונים. כמו כן אין היא חלה על אירועים הנערכים דרך קבע במקומות שיש להם רשיון-עסק .לקיום אירועים מסוג זה יחד עם זאת, סדרת התקנים חלה על שינויים, תוספות והתקנות באתרים קיימים, המבצעים לצורך התאמת האתר למאפיינים ולצרכים ייחודיים של האירוע ההמוני .המתוכנן

- בטיחות בארועים המוניים: מערכת ניהול הבטיחות דרישות
תקן ישראלי בשפה העברית 15/11/2006 202.6 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 5688 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 5689 חלק 1

ת"י 5689 חלק 1

מערכת ניהול משולבת: דרישות גנריות ליישום מערכת ניהול משולבת

SYSTEM

תקן זה מציג את הדרישות הגנריות המשותפות ליישום .מערכת ניהול משולבת בארגון תקן זה אינו קובע את הדרישות הייחודיות ליישום מערכת ניהול ספציפית. דרישות אלה מובאות בתקני הניהול .הפרטניים תקן זה חל על ארגונים המיישמים שתי מערכות ניהול או .יותר בו-זמנית

מערכת ניהול משולבת: דרישות גנריות ליישום מערכת ניהול משולבת
תקן ישראלי בשפה העברית 31/10/2013 88 ש''ח
התקן ת"י 5689 חלק 1 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 5689 חלק 2

ת"י 5689 חלק 2

מערכת ניהול משולבת: קווים מנחים לשימוש המשולב בתקני מערכות ניהול

INTEGRATED USE OF MANAGEMENT SYSTEM STANDARDS

תקן הנחיות זה מיועד לספק מידע והדרכה לארגונים בבואם ליישם גישה משולבת לשימוש בכמה תקני מערכות .ניהול בעת ובעונה אחת תקן זה אינו קובע דרישות נוספות על אלה הנקובות בתקן הישראלי ת"י 5689 חלק 1, ואין הוא מגדיר שיטות .מחייבות ליישומו

מערכת ניהול משולבת: קווים מנחים לשימוש המשולב בתקני מערכות ניהול
תקן ישראלי בשפה העברית 31/10/2013 230 ש''ח
התקן ת"י 5689 חלק 2 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 6316

ת"י 6316

שירותי רפואה תעסוקתית - דרישות למערכת ניהול איכות

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

תקן זה מפרט דרישות וקווים מנחים למערכת ניהול האיכות של שירות רפואה תעסוקתית, כדי להבטיח כי השירותים הניתנים על ידיו יענו לצרכים ולציפיות של .הלקוחות ולדרישות הגוף המאסדר :הערות 1. תקן זה דן בהיבטים הנוגעים לתהליכי ניהול האיכות ומתן השירות בשירות הרפואה התעסוקתית ולא לתוכנן .של ההחלטות הרפואיות המתקבלות בו 2. תקן זה מפרט דרישות לניהול האיכות של שירות רפואה תעסוקתית; הגוף המאסדר יקבע על אילו שירותי .רפואה תעסוקתית יחולו דרישות תקן זה 3. תיאורי התפקידים נוסחו בלשון זכר, והכוונה בכל .מקום היא לנשים ולגברים כאחד - "4. בכל מקום בתקן שבו נכתב "מידע מעשי מסייע .הכתוב אינו מחייב אלא מיועד להדגמה או הבהרה בלבד תקן זה אינו חל על העוסקים בבדיקות רפואיות לצורך ,רישוי נהיגה, תעופה, צלילה, ימאות, אחזקת כלי ירייה .או בבדיקות רפואיות לפי חוק הספורט .(CERTIFICATION) התקן יכול לשמש לצורכי התעדה

שירותי רפואה תעסוקתית - דרישות למערכת ניהול איכות
תקן ישראלי בשפה העברית 10/12/2014 230 ש''ח
התקן ת"י 6316 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 7000

ת"י 7000

ניהול חדשנות בארגונים - מדריך ליישום

ORGANIZATIONAL INNOVATION MANAGMENT - GUIDELINES

תקן זה הוא מדריך לניהול חדשנות בארגון, במסגרת זו הוא מפרט את שלבי החדשנות השונים ומציג קווים מנחים לניהולם במסגרת הארגונית, וכן כלים יישומיים לעידוד פעילות החדשנות ולבקרה על תוצריה. המדריך ישים לכל ארגון השואף להגביר את פעילות החדשנות בו ללא תלות .בתחום עיסוקם ובגודלם

ניהול חדשנות בארגונים - מדריך ליישום
תקן ישראלי בשפה העברית 30/11/2015 202.6 ש''ח
התקן ת"י 7000 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 9000

ת"י 9000

מערכות ניהול איכות - מושגי יסוד, מונחים והגדרות

VOCABULARY

תקן זה מתאר את מושגי היסוד ואת עקרונות ניהול :האיכות הישימים באופן כללי עבור ארגונים המבקשים הצלחה בת-קיימה באמצעות היישום - של מערכת ניהול איכות לקוחות המבקשים ביטחון ביכולת של ארגון לספק - בקביעות מוצרים ושירותים המתאימים לדרישותיהם ,ארגונים המבקשים ביטחון בשרשרת האספקה שלהם - שדרישותיהם למוצרים ולשירותים ייענו ארגונים ומחזיקי עניין המבקשים לשפר את התקשורת - דרך הבנה משותפת של המונחים המשמשים בניהול האיכות ארגונים המבצעים הערכות התאמה לפי הדרישות של - 1009 ת"י ספקים של הדרכות הערכות או יעוץ בניהול איכות - מפתחים של תקנים קשורים - תקן זה מפרט את המונחים וההגדרות הישימים לכל תקני ניהול האיכות ותקני מערכות ניהול האיכות ISO/TC 176 שפותחו על ידי

מערכות ניהול איכות - מושגי יסוד, מונחים והגדרות
תקן ישראלי בשפה העברית 05/06/2017 275.3 ש''ח
התקן ת"י 9000 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 9001

ת"י 9001

מערכות ניהול איכות - דרישות

QUALITY MANAGMENT SYSTEMS - REQUIREMENTS

:תקן זה קובע דרישות למערכת ניהול איכות כאשר ארגון א. צריך להוכיח את יכולתו לספק בעקביות מוצרים ושירותים העומדים בדרישות הלקוח ובדרישות חוק ואסדרה ;דרישות סטטוטוריות ורגולטוריות) ישימות) ב. שואף להעלות את שביעות רצון הלקוח באמצעות יישום אפקטיבי של המערכת, לרבות תהליכים לשיפור המערכת והבטחת ההתאמה לדרישות הלקוח ולדרישות סטטוטוריות .ורגולטוריות ישימות כל הדרישות בתקן זה הן כלליות ומיועדות ליישום בכל ארגון, ללא תלות בסוגו או בגודלו או במוצרים .ובשירותים שהוא מספק

מערכות ניהול איכות - דרישות תקן ישראלי בשפה העברית 31/12/2015 202.6 ש''ח
התקן ת"י 9001 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 9002

ת"י 9002

מערכות ניהול איכות - קווים מנחים ליישום התקן 2015 הישראלי ת"י 9001 משנת

APPLICATION OF SI 9001: 2015

תקן זה מביא הנחיות הנוגעות למטרת הדרישות המפורטות בתקן הישראלי ת"י 9001, בליווי דוגמות לצעדים אפשריים שארגון יכול לנקוט כדי לעמוד .בדרישות

מערכות ניהול איכות - קווים מנחים ליישום התקן 2015 הישראלי ת"י 9001 משנת
תקן ישראלי בשפה העברית 28/02/2018 230 ש''ח
התקן ת"י 9002 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 9004

ת"י 9004

ניהול להצלחה בת-קיימה של ארגון-גישת ניהול איכות

ORGANIZATION - A QUALITY MANAGEMENT APPROACH

תקן זה מספק הדרכה לארגונים במטרה לתמוך בהשגת הצלחה בת-קיימה באמצעות גישת ניהול איכות. תקן זה ישים לארגון כשלהו,בלא תלות בגודל,בטיפוס או .בפעילות של הארגון תקן זה אינו מיועד למטרות התעדה,למטרות רגולטוריות .או לשימוש חוזי

ניהול להצלחה בת-קיימה של ארגון-גישת ניהול איכות
תקן ישראלי בשפה העברית 29/09/2019 275.3 ש''ח
התקן ת"י 9004 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 9100

ת"י 9100

מערכות ניהול איכות-דרישות עבור ארגונים בתעשיות התעופה והחלל ובתעשיות הביטחוניות

AVIATION,SPACE AND DEFENSE ORGANIZATIONS

תקן זה כולל דרישות עבור מערכות ניהול איכות 9001 הנקובות בתקן של הארגון הבין-לאומי לתקינה משנת 2008 1(א), וכן קובע התקן דרישות נוספות ISO ,עבור תעשיות התעופה והחלל והתעשיות הביטחוניות .הגדרות והערות, המובאות בטקסט בגופן נטוי מועבה תקן בין-לאומי זה מגדיר דרישות עבור מערכת ניהול :איכות כאשר ארגון א) נדרש להפגין את יכולתו לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות סטטוטוריות ורגולטוריות ישימות;וכן ב) חותר להגביר את שביעות רצון הלקוח באמצעות היישום האפקטיבי של המערכת, לרבות תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת ולהבטחת התאמה לדרישות הלקוח .ולדרישות סטטוטוריות ורגולטוריות ישימות

מערכות ניהול איכות-דרישות עבור ארגונים בתעשיות התעופה והחלל ובתעשיות הביטחוניות
תקן ישראלי בשפה האנגלית 30/09/2009 275.3 ש''ח
התקן ת"י 9100 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 9101

ת"י 9101

מערכות ניהול איכות-דרישות מבדק עבור ארגונים בתעשיית התעופה והחלל ובתעשיות הביטחוניות

FOR AVIATION,SPACE AND DEFENSE ORGANIZATIONS

תחום זה מגדיר דרישות להכנה ולביצוע של תהליך מבדק.נוסף על כך,התקן מגדיר את התוכן ואת המבנה של מבדק המדווח על אפקטיביות התהליך ועל התואמות לסדרת תקני 9100,לתיעוד מערכת ניהול האיכות של .הארגון ולדרישות הלקוח או לדרישות מאסדרות הדרישות בתקן זה מהוות תוספות או משקפות שינויים בדרישות ובהנחיות של התקנים להערכת תואמות,לעריכת ISO/IEC מבדק ולהתעדה כפי שפורסמו על ידי .(ISO/IEC 17021-ו ISO 19011,ISO/IEC 17000:כגון) כאשר יש סתירה עם תקנים אלה,הדרישות המופיעות .בתקן 9101 הן הקובעות הערה 1: בתקן זה,הביטוי "סדרת תקני 9100"כולל את .9120-התקנים האלה למערכות ניהול איכות:9110,9100 ו ופורסמו על ידי IAQG תקנים אלה פותחו על ידי .מגוון גופי תקינה לאומיים מפרסמת נהגים IAQG,הערה 2:נוסף על תקן זה מומלצים היכולים לשמש את צוותי המבדק בעת .ביצוע המבדקים

מערכות ניהול איכות-דרישות מבדק עבור ארגונים בתעשיית התעופה והחלל ובתעשיות הביטחוניות
תקן ישראלי בשפה האנגלית 30/04/2012 415.4 ש''ח
התקן ת"י 9101 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 9103

ת"י 9103

ניהול השתנות של אופייני מפתח

VARIATION MANAGEMENT OF KEY CHARACTERISTICS

תקן זה נועד בראש ובראשונה להיות מיושם לגבי חלקים חדשים, אך ניתן ליישם אותו גם לגבי חלקים תוך כדי ייצורם. תקן זה ישים לגבי כל תהליכי הייצור המשפיעים .על ההשתנות של אופייני מפתח

ניהול השתנות של אופייני מפתח
תקן ישראלי בשפה העברית 31/12/2006 202.6 ש''ח
התקן ת"י 9103 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 9301

ת"י 9301

מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות- דרישות

TRANSPORT AND TRAFFIC MANAGEMENT- REQUIREMENTS

תקן זה קובע דרישות למערכת ניהול בטיחות ואיכות של מערך התחבורה והתעבורה היבשתיות (להלן: מערכות ניהול באמ"ת), למעט תחבורה ותעבורה מסילתיות, בכל ארגון המנהל ומתפעל מערך תעבורה המיועד ללקוח חיצוני או פנימי, כאשר הארגון: א. צריך להוכיח את יכולתו לספק באופן עקבי שירותי תעבורה להובלת מטענים או נוסעים, העומדים בדרישות הלקוח ובדרישות על פי דין ישימות, לרבות פקודת התעבורה ותקנותיה; ב. חותר להגביר את שביעות רצון הלקוח באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת ניהול באמ"ת , לרבות יישום תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת, ובאמצעות הבטחת התאמה לדרישות הלקוח ועמידה בדרישות על פי דין ישימות; ג. מעוניין ,להפחית את רמת הסיכון הנשקפת לבני אדם, לכלי רכב ,ולסביבה לרמה הנמוכה ביותר (FACILITIES) לאפשורות שהיא אפשרית וסבירה, כדי להבטיח להם הגנה מפני פגיעה או נזק עקב תפעול מערך התעבורה, תוך עמידה בדרישות על פי דין הנוגעות לבטיחות בהפעלת כלי רכב ובעבודה .עימם הדרישות שבתקן זה חלות על כל ארגון המחזיק או/וגם מפעיל באחריותו כלי רכב, נהגים ונוהגים: הן לצורך תנועת אנשיו ומורשיו, והן לשם הספקת שירותים .ללקוחותיו

מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות- דרישות
תקן ישראלי בשפה העברית 15/10/2007 202.6 ש''ח
התקן ת"י 9301 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 9302

ת"י 9302

מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה 9301 יבשתיות- קווים מנחים ליישום דרישות ת"י

FOR APPLICATION OF SI 9301

תקן זה מתווה קווים מנחים להקמה, למימוש, לתחזוקה ולשיפור של מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך ,9301 תחבורה ותעבורה יבשתית, לפי התקן הישראלי ת"י ולתיאום בינה לבין מערכות ניהול אחרות הקיימות בארגון. ההנחיות בתקן זה יישימות לכל ארגון המפעיל כלי רכב: הן ארגונים שמערך התעבורה הוא תחום עיסוקם העיקרי והן ארגונים שבהם מערך זה הוא מערך .תומך

מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה 9301 יבשתיות- קווים מנחים ליישום דרישות ת"י
תקן ישראלי בשפה העברית 15/10/2007 275.3 ש''ח
התקן ת"י 9302 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 10002

ת"י 10002

ניהול איכות - שביעות רצון לקוח - קווים מנחים לטיפול בתלונות בארגונים

ORGANIZATIONS

תקן זה מספק הנחיות לגבי תהליך הטיפול בתלונות ,הנוגעות למוצרים בתוך ארגון, לרבות התכנון, התכן הביצוע, התחזוקה והשיפור. התהליך המתואר של טיפול בתלונות מתאים לשימוש כאחד התהליכים של מערכת ניהול .כוללת תקן זה אינו חל על מחלוקות המועברות ליישוב מחוץ לארגון או על מחלוקות הקשורות לתנאי תעסוקה. התקן .נועד לשימושם של ארגונים מכל הגדלים ומכל המגזרים .מספק הנחיות ספציפיות לעסקים קטנים A נספח :תקן זה דן בהיבטים אלה של טיפול בתלונות א. הגברת שביעות רצון הלקוח על ידי יצירת סביבה ממוקדת-לקוח הפתוחה למשוב לרבות תלונות), יישוב תלונות כלשהן המתקבלות בארגון) והגברת יכולתו של הארגון לשפר את המוצר שלו ואת ;השירות ללקוחות ב. מעורבות ומחויבות של דרג ההנהלה הבכיר באמצעות רכישה והקצאה הולמות של משאבים, לרבות הכשרת אנשי ;צוות ג. הכרה בצרכים ובציפיות של מגישי תלונות והיענות ;ולציפיות אלה ד. מתן גישה למגישי תלונות לתהליך טיפול בתלונות ;פתוח, אפקטיבי ונוח לשימוש ה. ניתוח והערכה של תלונות במטרה לשפר את המוצר ואת ;איכות השירות ללקוח ;ו. עריכת מבדקים של תהליך הטיפול בתלונות ז. סקירת האפקטיביות והיעילות של תהליך הטיפול .בתלונות תקן זה לא נועד לשנות זכויות או התחייבויות כלשהן .המוגדרות בדרישות ישימות המעוגנות בחוק או בתקנות

ניהול איכות - שביעות רצון לקוח - קווים מנחים לטיפול בתלונות בארגונים תקן ישראלי בשפה האנגלית 31/05/2005 230 ש''ח
מידע נוסף:

תקן בריוויזיה

התקן ת"י 10002 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 10007

ת"י 10007

מערכות ניהול איכות- קווים מנחים לניהול תצורה

CONFIGURATION MANAGEMENT

תקן בינ"ל זה מספק הנחיות לגבי השימוש בניהול תצורה במסגרת ארגון. התקן ישים לתמיכה במוצרים, החל בשלב הרעיון וכלה בסיום השימוש בהם. תחילה, מתאר התקן בקווים כלליים את תחומי האחריות והסמכות, ובהמשך ,מתאר התקן את תהליך ניהול תצורה, זיהוי תצורה .בקרת שינויים, דיווח סטטוס התצורה ומבדק תצורה מאחר שתקן בינ"ל זה הוא מסמך מנחה, הוא לא נועד לשמש למטרות התעדה/רישום

מערכות ניהול איכות- קווים מנחים לניהול תצורה
תקן ישראלי 30/01/2004 45.3 ש''ח
התקן ת"י 10007 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 10013

ת"י 10013

קווים מנחים לתיעוד מערכת ניהול איכות

DOCUMENTATION

תקן ישראלי זה מספק קווים מנחים לפיתוח ותחזוקה של ,התיעוד הנחוץ להבטחת מערכת ניהול איכות אפקטיבית .המותאמת ("תפורה") לצרכים הספציפיים של הארגון השימוש בקווים מנחים אלה יעזור בהקמת מערכת מתועדת כנדרש בתקן הישים למערכת ניהול איכות. ניתן להשתמש בתקן ישראלי זה לתיעוד מערכות ניהול שונות מאלה לדוגמה: מערכות לניהול סביבתי ,ISO 9000 שבמשפחת .ומערכות לניהול בטיחות

קווים מנחים לתיעוד מערכת ניהול איכות
תקן ישראלי 28/02/2002 45.3 ש''ח
התקן ת"י 10013 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 10015

ת"י 10015

ניהול איכות- קווים מנחים להדרכה

QUALITY MANAGEMENT- GUIDELINES FOR TRAINING

קווים מנחים אלה עוסקים בתכן, ביישום, בתחזוקה ובשיפור של אסטרטגיות ומערכות הדרכה המשפיעות על איכות המוצרים המסופקים ע"י ארגון. תקן בינ"ל זה מתאים לכל סוגי הארגונים. הוא אינו מיועד לשמש בחוזים, בתקנות או להתעדה. הוא אינו מוסיף, משנה או .ISO 9000 מתקן בצורה אחרת את דרישות סדרת ת"י תקן בינ"ל זה אינו מיועד לשמש מבצעי הדרכה הנותנים .שירות לארגונים אחרים

ניהול איכות- קווים מנחים להדרכה
תקן ישראלי 29/05/2003 88 ש''ח
התקן ת"י 10015 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 10019

ת"י 10019

קווים מנחים לבחירת יועצים למערכת ניהול איכות ולשימוש בשירותיהם

SYSTEM CONSULTANNTS AND USE OF THEIR SERVCES

תקן בין-לאומי זה הוא מדריך לבחירת יועצים למערכת .ניהול איכות ולשימוש בשירותיהם התקן מיועד לעזור לארגונים בבחירת יועץ למערכת ניהול .איכות הוא נותן הדרכה בהקשר לתהליך הכרכת הכשירות של יועץ מערכת ניהול איכות, והוא מספק ביטחון שדרישות הארגון .וציפיותיו לגבי שירותי היועץ יתמלאו

קווים מנחים לבחירת יועצים למערכת ניהול איכות ולשימוש בשירותיהם
תקן ישראלי בשפה האנגלית 31/05/2005 230 ש''ח
התקן ת"י 10019 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 10393

ת"י 10393

של מוצרי צריכה - קווים מנחים (RECALL) קריאה להחזרה לספקים

CONSUMER PRODUCT RECALL - GUIDELINES FOR SUPPLIERS

תקן זה מביא הנחיות מעשיות לספקים בנוגע לקריאות להחזרה של מוצרי צריכה ולפעולות מתקנות אחרות לאחר שהמוצר יצא מאתר הייצור. פעולות מתקנות אחרות כוללות, בין היתר, את הפעולות של החזרים, סגלול .תיקון, החלפה, סילוק, הודעה פומבית ,(RETROFIT) תקן זה מיועד לחול על מוצרי צריכה, אבל הוא יכול .להיות ישים גם בענפים אחרים

של מוצרי צריכה - קווים מנחים (RECALL) קריאה להחזרה לספקים
תקן ישראלי בשפה האנגלית 23/03/2014 275.3 ש''ח
התקן ת"י 10393 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 13485

ת"י 13485

התקנים רפואיים - מערכות ניהול איכות - דרישות למטרות אסדרה

REQUIREMENTS FOR REGULATORY PURPOSES

תקן זה מפרט דרישות למערכת ניהול איכות, כאשר ארגון צריך להוכיח את יכולתו לספק התקנים רפואיים ושירותים נלווים שעומדים באופן עקבי בדרישות הלקוח ובדרישות אסדרה ישימות. ארגונים אלה יכולים להיות מעורבים בשלב אחד או יותר משלבי מחזור החיים, לרבות תכן ופיתוח, ייצור, אחסון והפצה, התקנה או שירותים של התקן רפואי וכן בתכן ובפיתוח או באספקה של פעילויות קשורות (לדוגמה, תמיכה טכנית). בתקן זה יכולים להשתמש גם ספקים או גופים חיצוניים המספקים מוצר, לרבות שירותים הקשורים למערכת ניהול איכות .עבור ארגונים אלה דרישות תקן זה ישימות לארגונים, ללא תלות בגודל הארגון ובסוג הארגון, למעט במקרים שבהם צוין הדבר במפורש. כאשר הדרישות מפורטות ככאלה החלות על התקנים רפואיים, הדרישות חלות באופן שווה על שירותים ק .קשורים, כפי שאלה מסופקים על ידי הארגון ,התהליכים הנדרשים על ידי תקן זה אשר ישימים לארגון אך אינם מבוצעים על ידי הארגון, הם באחריותו של הארגון ומביאים אותם בחשבון במערכת ניהול האיכות של הארגון, באמצעות ניטורם, תחזוקתם ובקרתם של .התהליכים

התקנים רפואיים - מערכות ניהול איכות - דרישות למטרות אסדרה
תקן ישראלי בשפה האנגלית 31/01/2017 202.6 ש''ח
התקן ת"י 13485 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 14971

ת"י 14971

התקנים רפואיים - יישום ניהול סיכונים להתקנים רפואיים

TO MEDICAL DEVICES

תקן זה מפרט תהליך שבאמצעותו יכול יצרן לזהות את ,גורמי הסיכון הקשורים להתקנים רפואיים ולאבזריהם (IVD)] "לרבות התקנים רפואיים לאבחון "אין-ויטרו לאמוד ולהעריך את הסיכונים הכרוכים ,[IN VITRO בהתקנים, לבקר סיכונים אלה ולנטר את האפקטיביות .של אמצעי הבקרה דרישות תקן זה ישימות לכל שלבי מחזור החיים של .התקן רפואי .תקן זה אינו ישים לקבלת החלטות קליניות .תקן זה אינו קובע רמות סיכון קבילות .תקן זה אינו דורש שליצרן תהיה מערכת ניהול איכות יחד עם זאת, ניהול סיכונים יכול להיות חלק אינטגרלי .של מערכת ניהול איכות

התקנים רפואיים - יישום ניהול סיכונים להתקנים רפואיים
תקן ישראלי בשפה האנגלית 30/04/2009 275.3 ש''ח
התקן ת"י 14971 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 15189

ת"י 15189

מעבדות רפואיות - דרישות איכות וכשירות

AND COMPETENCE

תקן זה מציין דרישות לאיכות ולכשירות של מעבדות רפואיות. תקן זה יכול לשמש מעבדות רפואיות לצורך .פיתוח מערכות ניהול האיכות שלהן ולהערכת כשירותן ניתן להשתמש בו גם לאישור או להכרה בכשירות של מעבדות רםואיות על ידי לקוחות המעבדה, רשויות .האסדרה וגופי ההסמכה

מעבדות רפואיות - דרישות איכות וכשירות
תקן ישראלי בשפה האנגלית 30/11/2015 320.5 ש''ח
התקן ת"י 15189 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 16949

ת"י 16949

מערכות ניהול איכות-דרישות מיוחדות ליישום התקן הישראלי ת"י 9001 בתעשיית הרכב ובארגוני השירות הרלוונטים

PART ORGANIZATIONS

,(תקן זה,יחד עם התקן הישראלי ת"י 9001 (2009)(א מגדיר את דרישות מערכת ניהול האיכות עבור התכן והפיתוח,הייצור,וכן,כאשר הדבר רלוונטי,ההתקנה והשירות של מוצרים הקשורים לכלי רכב (AUTOMOTIVE-RELATED PRODUCTS) תקן זה ישים באתרי הארגון שבהם מיוצרים חלקים .לפי דרישות הלקוח,למטרות ייצור או/וגם שירות פונקציות תמכיה,אם באתר ואם באתרים מרוחקים כגון מרכזי תכן,מרכז המבצעים של הארגון ומרכזי) הפצה),נכללות במבדק באתר,אך אין ביכולתן להשיג התעדה .לתקן זה כגוף עצמאי העומד בזכות עצמו תקן זה ניתן ליישום לכל אורך שרשרת ההספקה בתעשיית .הרכב

מערכות ניהול איכות-דרישות מיוחדות ליישום התקן הישראלי ת"י 9001 בתעשיית הרכב ובארגוני השירות הרלוונטים
תקן ישראלי בשפה האנגלית 30/06/2010 230 ש''ח
התקן ת"י 16949 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 17020

ת"י 17020

הערכת התאמה - דרישות לפעולתם של גופים מטיפוסים שונים המבצעים בחינה

INSPECTION

תקן זה כולל דרישות לכישרותם של גופים המבצעים בחינות וכן להגינות ולעקיבות של פעילויות הבחינה .שלהם

הערכת התאמה - דרישות לפעולתם של גופים מטיפוסים שונים המבצעים בחינה
תקן ישראלי בשפה העברית 31/07/2013 148.8 ש''ח
התקן ת"י 17020 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 17025

ת"י 17025

דרישות כלליות לכשירות של מעבדות בדיקה וכיול

CALIBRATION LABORATORIES

,תקן זה קובע דרישות כלליות עבור כשירות והפעלה עקבית של (IMPARTIALITY) אי-משוא-הפנים .מעבדות תקן זה ישים לכל הארגונים העורכים פעילויות מעבדתיות ,ללא קשר למספר העובדים בהם. לקוחות המעבדות , רשויות אסדרה, ארגונים ותוכניות העושים שימוש בהערכת עמיתים, גופי הסמכה ואחרים המשתמשים בתקן זה לאישור .הכשירות או להכרה בכשירות המעבדה

דרישות כלליות לכשירות של מעבדות בדיקה וכיול
תקן ישראלי בשפה העברית 31/01/2019 176 ש''ח
התקן ת"י 17025 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

ת"י 17100

ת"י 17100

שירותי תרגום - דרישות עבור שירותי תרגום

TRANSLATION SERVICES

תקן זה מפרט דרישות עבור תהליכי הליבה, המשאבים והיבטים אחרים החיוניים לאספקת שירות תרגום ראו סעיף 2.1.2) איכותי העומד ,TRANSLATION) .בדרישות ישימות יישם תקן זה גם מספק אמצעים שבעזרתם יכול ספק שירותי להדגים תאימות של שירותי תרגום (TSP) התרגום ספציפיים לתקן זה, ואת יכולת התהליכים והמשאבים ]שלו לספק שירות תרגום שיעמוד בדרישות הלקוח .ובדרישות ישימות אחרות דרישות ישימות יכולות לכלול את דרישות הלקוח, את דרישות ספק שירותי התרגום, את הדרישות של הכללים של כל תעשייה רלוונטית, את הדרישות במדריכים של .כללי המקצוע הטובים או את דרישות החקיקה

שירותי תרגום - דרישות עבור שירותי תרגום תקן ישראלי בשפה האנגלית 31/10/2017 118.8 ש''ח
התקן ת"י 17100 התווסף לסל הקניות שלך arrow Icon הוסף עוד מוצרים
מידע נוסף:

תקן זה כבר נמצא בסל קניות

לדף הבא מציג דף מ-2 הצג

ועדות מומחים

  781401 (191401 הבטחת איכות-כללי (לשעבר     781426 (GMP) תנאי ייצור נאותים בתעשיית הקוסמטיקה
  781403 (191403 הבטחת מהימנות (לשעבר     781427 9001 לעסקים קטנים
  781405 (191405 הנדסת איכות תכנה (לשעבר     781428 מערכות שירות
  781406 (191406 מדידות ומעבדות בדיקה וכיול (לשעבר     781429 מרפאות תעסוקתיות-דרישות ייחודיות לאיכות וכשירות
  781407 (191409 נהול איכות בתעב' פנים ארגונית (לשעבר     781430 שירותי תרגום
  781411 בקרת תצורה     781431 מערכות ניהול למניעת שוחד
  781418 1 בטיחות אירועים רבי משתתפים זמניים : חלק     781432 צוות מומחים-מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה
  781419 ניהול בטיחות של מערך תעבורה יבשתי     781433 9001 מדריך ליישום ת"י
  781420 ניהול מערכות משולבות     781434 22000 מערכות ניהול בטיחות מזון סדרת ת"י
  781421 ניהול בטיחות בתעסוקה     781435 מערכות ניהול בטיחות בתעסוקה
  781422 צוות מומחים לניהול ידע     781436 דרישות כלליות לכשירות מעבדות בדיקה וכיול
  781423 צוות מומחים לניהול חדשנות     781437 10002,19011 צוות מומחים-בדיקת תרגום
  781424 תקן להטמעה     781438 מרכזי קשרי לקוחות
  781425 (RECALL) ביצוע החזרה יזומה     781439 ניהול ידע