­

הרשמה לאתר

להמשך תהליך הרכישה עליך להיות רשום באתר

כניסת משתמשים רשומים

שם משתמש (דוא''ל) *
סיסמא *
arrow Iconהתחבר שכחתי סיסמא


הרשמה לאתר


הרשם לאתר על מנת לרכוש תקנים, להרשם להדרכות המכון ולהשאר מעודכן בכל הנעשה בעולם התקינה. לאחר הרשמה תוכל לצפות בתקנים שלך באיזור האישי באתר, לרכוש קרדיט או תקליטורי תקנים ועוד
arrow Iconהרשמה
תקנים בסל הקניות שלך
סה"כ: ש"חלתשלום

ועדות התקינה הישראליות

 

5116 ועדה טכנית בטיחות אש

וועדה מספר תקן שם תקן מעמד חוקי איפיון הפעילות שלב נוכחי מועד תחילת שלב נוכחי מועד לביקורת ציבורית מועד לפרסום
5116 921-0-0-5 תגובות בשרפה של חומרי בנייה תקן ישראלי גליון תקון הפצה ומכירה 09/09/2019 02/10/2019 02/11/2019
5116 1001-3-0-0 בטיחות אש בבניינים: מדפי אש רשמי חלקית רשמי- משלוח טבלה נימוקים לממונה 16/10/2017 30/11/2017 31/12/2017
5116 1212-1-0-5 מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות תקן רשמי אין צורך בטבלה 03/10/2018 17/11/2018 17/12/2018
5116 1212-1-0-6 מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: התקנה של דלתות אש סובבות תקן ישראלי גליון תקון ממתין לאישור הממונה על התקינה 27/03/2018 18/04/2018 18/08/2018
5116 1243-0-0-1 בטיחות אש של מחשבים וציודם ההיקפי תקן ישראלי גליון תקון בדיקת עריכה ע"י הרכז 13/03/2019 06/04/2018 06/05/2018
5116 2733-0-0-2 טיפול בעץ: טיפול להגנה מפני שרפה תקן ישראלי גליון תקון בדיקת עריכה ע"י הרכז 24/02/2019 14/09/2017 14/11/2017
511601 921-0-0-0 תגובות בשרפה של חומרי בנייה תקן ישראלי רויזיה החלטה לפרסם לביקורת ציבורית 31/03/2019 30/06/2017 31/10/2017
511601 921-0-0-6 תגובות בשרפה של חומרי בנייה תקן ישראלי גליון תקון הפצה לבקורת ציבורית 16/09/2019 17/11/2019 17/01/2020
511604 1212-0-0-0 דלתות אש: עמידות אש תקן רשמי רויזיה בדיקת עריכה ע"י הרכז 16/07/2017 31/03/2017 30/09/2017
511604 1212-1-0-0 מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות תקן רשמי רויזיה בדיקת עריכה ע"י הרכז 28/06/2017 31/03/2017 30/09/2017
511606 1001-1-1-0 בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור תקן ישראלי רויזיה התחלת העבודה ע"י הרכז 17/01/2019 16/04/2020 16/10/2020
511606 1001-1-2-0 בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור תקן ישראלי רויזיה התחלת העבודה ע"י הרכז 17/01/2019 16/04/2020 16/10/2020
511606 1001-2-4-0 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שחרור עשן בניינים חד-קומתיים, למעט בנייני מגורים תקן ישראלי רויזיה התחלת העבודה ע"י הרכז 17/01/2019 16/04/2020 16/10/2020
511615 2174-0-0-0 בדיקה באתר של התקנת מחסומי אש תקן ישראלי הצעה החלטה לפרסם לביקורת ציבורית 02/09/2019 31/03/2017 30/09/2017
511616 1001-3-0-0 בטיחות אש בבניינים: מדפי אש תקן רשמי רויזיה דיונים בוועדה בהערות הציבור 20/01/2019 30/06/2017 31/10/2017
511616 1001-3-0-0 בטיחות אש בבניינים: מדפי אש רשמי חלקית רויזיה החזרה מהממונה- לא ייצא לאור 02/12/2018 - -
511618 13501-2-0-0 סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין סיווג לפי תוצאות בדיקות עמידות אש, למעט שירותי אוורור - תקן ישראלי הצעה דיונים בהצעות 11/12/2018 31/03/2017 30/09/2017
511619 13501-5-0-0 סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין סיווג לפי תוצאות הבדיקות של גגות חשופים לאש חיצונית - תקן ישראלי הצעה אישור התקן בו"ט 24/03/2019 31/03/2017 30/09/2017
511620 6497-0-0-0 מערכות שליטה בעשן בחללים בבניין תקן ישראלי הצעה דיונים בהצעות 18/07/2019 31/03/2017 30/09/2017
511621 1189-2-0-0 - שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות דלתות עשן תקן ישראלי רויזיה התחלת העבודה ע"י הרכז 17/01/2019 16/04/2020 16/10/2020

ועדות מומחים

  511601 בטיחות אש:סיווג חומרים     511617 בטיחות אש: דלתות עשן
  511604 בטיחות אש:דלתות אש ועשן     511618 בטיחות אש: שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות בדיקות
  511606 (1)בטיחות אש:מערכות בבניינים     511619 בטיחות אש:שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקות של
  511609 בטיחות אש : מערכות בישול מסחרי     511620 מערכות שחרור עשן בבניינים
  511615 בטיחות אש: בדיקה באתר של התקנת מחסומי אש     511621 שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות: דלתות עשן
  511616 בטיחות אש: מדפי אש ועשן